Παρακολούθηση
Dimitris A. Gritzalis
Dimitris A. Gritzalis
Professor of Cybersecurity, Athens University of Economics & Business
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Secure Electronic Voting
D Gritzalis (Ed.)
Springer, 2003
7073*2003
Delegate the smartphone user? Security awareness in smartphone platforms
A Mylonas, A Kastania, D Gritzalis
Computers & Security 34, 47-66, 2013
3762013
The Big Four – What we did wrong in Advanced Persistent Threat detection?
N Virvilis, D Gritzalis
8th International Conference on Availability, Reliability & Security (ARES-2013), 2013
2762013
Principles and requirements for a secure e-voting system
D Gritzalis
Computers & Security 21 (6), 539-556, 2002
2492002
The Sphinx enigma in critical VoIP infrastructures: Human or botnet?
D Gritzalis, V Katos, P Katsaros, Y Soupionis, J Psaroudakis, A Mentis
4th International Conference on Information, Intelligence, Systems …, 2013
2422013
An insider threat prediction model
M Kandias, A Mylonas, N Virvilis, M Theoharidou, D Gritzalis
3rd International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital …, 2010
2362010
The insider threat in cloud computing
M Kandias, N Virvilis, D Gritzalis
6th International Workshop on Critical Infrastructure Security (CRITIS-2011 …, 2011
2062011
Towards an ontology-based security management
B Tsoumas, D Gritzalis
20th International IEEE Conference on Advanced Information Networking …, 2006
1932006
Trusted Computing vs. Advanced Persistent Threats: Can a defender win this game?
N Virvilis, D Gritzalis, T Apostolopoulos
10th IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing (ATC …, 2013
1852013
Critical Infrastructure Security and Resilience: Theories, Methods, Tools and Technologies
D Gritzalis, M Theocharidou, G Stergiopoulos (Eds.)
Springer, 2019
181*2019
A risk assessment method for smartphones
M Theoharidou, A Mylonas, D Gritzalis
27th IFIP International Information Security and Privacy Conference, 443-456, 2012
1622012
Social media profiling: A Panopticon or Omniopticon tool?
L Mitrou, M Kandias, V Stavrou, D Gritzalis
6th Conference of the Surveillance Studies Network (SSN-2014), 2014
1492014
Assessing n-order dependencies between critical infrastructures
P Kotzanikolaou, M Theoharidou, D Gritzalis
International Journal of Critical Infrastructures 9 (1), 93-110, 2013
1302013
Proactive insider threat detection through social media: The YouTube case
M Kandias, V Stavrou, N Bozovic, D Gritzalis
12th ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society (WPES-2013), 261-266, 2013
1262013
Defending airports from UAS: A survey on cyber-attacks and counter-drone sensing technologies
G Lykou, D Moustakas, D Gritzalis
Sensors 20 (12), 3537, 2020
1252020
A security architecture for interconnecting health information systems
D Gritzalis, C Lambrinoudakis
International Journal of Medical Informatics 73 (3), 305-309, 2004
1202004
Smartphone sensor data as digital evidence
A Mylonas, V Meletiadis, L Mitrou, D Gritzalis
Computers & Security 38, 51-75, 2013
1142013
Risk mitigation strategies for critical infrastructures based on graph centrality analysis
G Stergiopoulos, P Kotzanikolaou, M Theocharidou, D Gritzalis
International Journal of Critical Infrastructure Protection 10, 34-44, 2015
1132015
A multi-layer criticality assessment methodology based on interdependencies
M Theoharidou, P Kotzanikolaou, D Gritzalis
Computers & Security 29 (6), 643-658, 2010
1102010
Smartphone security evaluation: The malware attack case
A Mylonas, S Dritsas, B Tsoumas, D Gritzalis
8th International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT-2011 …, 2011
1082011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20