Παρακολούθηση
Nikolaos Depountis
Nikolaos Depountis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Preliminary results from active landslide monitoring using multidisciplinary surveys
K Nikolakopoulos, K Kavoura, N Depountis, A Kyriou, N Argyropoulos, ...
European Journal of Remote Sensing 50 (1), 280-299, 2017
532017
An assessment of miniaturised electrical imaging equipment to monitor pollution plume evolution in scaled centrifuge modelling
N Depountis, C Harris, MCR Davies
Engineering Geology 60 (1-4), 83-94, 2001
392001
Application of electrical imaging to leachate plume evolution studies under in-situ and model conditions
N Depountis, C Harris, MCR Davies, G Koukis, N Sabatakakis
Environmental Geology 47 (7), 907-914, 2005
312005
Environmental problems associated with the development and operation of a lined and unlined landfill site: a case study demonstrating two landfill sites in Patra, Greece
N Depountis, G Koukis, N Sabatakakis
Environmental Geology 56 (7), 1251-1258, 2009
262009
Description of a GIS-based rockfall hazard assessment methodology and its application in mountainous sites
N Depountis, K Nikolakopoulos, K Kavoura, N Sabatakakis
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 79, 645-658, 2020
252020
Estimating soil erosion rate changes in areas affected by wildfires
N Depountis, M Michalopoulou, K Kavoura, K Nikolakopoulos, ...
ISPRS international journal of geo-information 9 (10), 562, 2020
242020
Centrifuge modelling of capillary rise
N Depountis, MCR Davies, C Harris, S Burkhart, L Thorel, A Rezzoug, ...
Engineering Geology 60 (1-4), 95-106, 2001
242001
Active landslide monitoring using remote sensing data, GPS measurements and cameras on board UAV
KG Nikolakopoulos, K Kavoura, N Depountis, N Argyropoulos, ...
Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications VI 9644 …, 2015
212015
Evaluation of rockfall restitution coefficients
N Sabatakakis, N Depountis, N Vagenas
Engineering Geology for Society and Territory, Proceedings of the 12th IAEG …, 2015
182015
The importance of geotechnical evaluation and shoreline evolution in coastal vulnerability index calculations
V Boumboulis, D Apostolopoulos, N Depountis, K Nikolakopoulos
Journal of Marine Science and Engineering 9 (4), 423, 2021
172021
Slow-moving landslides: Kinematic analysis and movement evolution modeling
K Kavoura, M Konstantopoulou, N Depountis, N Sabatakakis
Environmental earth sciences 79, 1-11, 2020
152020
Development of sensors, probes and imaging techniques for pollutant monitoring in geo-environmental model tests
RJ Lynch, H Allersma, H Barker, A Bezuijen, MD Bolton, M Cartwright, ...
International Journal of Physical Modelling in Geotechnics 1 (4), 17-27, 2001
142001
Development of a miniaturised electrical imaging apparatus for monitoring contaminant plume evolution during centrifuge modelling
C Harris, MCR Davies, N Depountis
Proceedings of the International Symposium on Physical Modelling and Testing …, 2000
142000
The significance of digital elevation models in the calculation of LS factor and soil erosion
M Michalopoulou, N Depountis, K Nikolakopoulos, V Boumpoulis
Land 11 (9), 1592, 2022
132022
Preliminary forecasting of rainfall-induced shallow landslides in the wildfire burned areas of western Greece
S Lainas, N Depountis, N Sabatakakis
Land 10 (8), 877, 2021
122021
Engineering Geological and geotechnical investigation of landslide events in wildfire affected areas of Ilia Prefecture, Western Greece
N Depountis, S Lainas, D Pyrgakis, N Sabatakakis, G Koukis
Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th …, 2010
11*2010
Soil erosion prediction at the water reservoir’s basin of Pineios dam, Western Greece, using the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) and GIS
N DEPOUNTIS, M VIDALI, K KAVOURA, N SABATAKAKIS
WSEAS Transactions on Environment and Development 14, 457-463, 2018
102018
Scaling laws for infiltration and drainage tests using a Geotechnical Centrifuge
S Burkhart, MCR Davies, N Depountis, C Harris, KP Williams
Proceedings of the International Symposium on Physical Modelling and Testing …, 2000
102000
SPT and CPT application for liquefaction evaluation in Greece
V Boumpoulis, N Depountis, P Pelekis, N Sabatakakis
Arabian Journal of Geosciences 14, 1-15, 2021
92021
3D subsurface geological modeling using GIS, remote sensing, and boreholes data
K Kavoura, M Konstantopoulou, A Kyriou, KG Nikolakopoulos, ...
Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the …, 2016
92016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20