Παρακολούθηση
Nikolaos Depountis
Nikolaos Depountis
Assistant Professor, Department of Geology, University of Patras-Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Preliminary results from active landslide monitoring using multidisciplinary surveys
K Nikolakopoulos, K Kavoura, N Depountis, A Kyriou, N Argyropoulos, ...
European Journal of Remote Sensing 50 (1), 280-299, 2017
492017
An assessment of miniaturised electrical imaging equipment to monitor pollution plume evolution in scaled centrifuge modelling
N Depountis, C Harris, MCR Davies
Engineering Geology 60 (1-4), 83-94, 2001
352001
Application of electrical imaging to leachate plume evolution studies under in-situ and model conditions
N Depountis, C Harris, MCR Davies, G Koukis, N Sabatakakis
Environmental Geology 47 (7), 907-914, 2005
282005
Environmental problems associated with the development and operation of a lined and unlined landfill site: a case study demonstrating two landfill sites in Patra, Greece
N Depountis, G Koukis, N Sabatakakis
Environmental Geology 56 (7), 1251-1258, 2009
262009
Description of a GIS-based rockfall hazard assessment methodology and its application in mountainous sites
N Depountis, K Nikolakopoulos, K Kavoura, N Sabatakakis
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 79, 645-658, 2020
242020
Active landslide monitoring using remote sensing data, GPS measurements and cameras on board UAV
KG Nikolakopoulos, K Kavoura, N Depountis, N Argyropoulos, ...
Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications VI 9644 …, 2015
222015
Centrifuge modelling of capillary rise
N Depountis, MCR Davies, C Harris, S Burkhart, L Thorel, A Rezzoug, ...
Engineering Geology 60 (1-4), 95-106, 2001
222001
Evaluation of rockfall restitution coefficients
N Sabatakakis, N Depountis, N Vagenas
Engineering Geology for Society and Territory, Proceedings of the 12th IAEG …, 2015
172015
Estimating soil erosion rate changes in areas affected by wildfires
N Depountis, M Michalopoulou, K Kavoura, K Nikolakopoulos, ...
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (10), 562, 2020
142020
Development of a miniaturised electrical imaging apparatus for monitoring contaminant plume evolution during centrifuge modelling
C Harris, MCR Davies, N Depountis
Proceedings of the International Symposium on Physical Modelling and Testing …, 2000
142000
Slow-moving landslides: Kinematic analysis and movement evolution modeling
K Kavoura, M Konstantopoulou, N Depountis, N Sabatakakis
Environmental Earth Sciences 79, 1-11, 2020
132020
Development of sensors, probes and imaging techniques for pollutant monitoring in geo-environmental model tests
RJ Lynch, H Allersma, H Barker, A Bezuijen, MD Bolton, M Cartwright, ...
International Journal of Physical Modelling in Geotechnics 1 (4), 17-27, 2001
132001
The importance of geotechnical evaluation and shoreline evolution in coastal vulnerability index calculations
V Boumboulis, D Apostolopoulos, N Depountis, K Nikolakopoulos
Journal of Marine Science and Engineering 9 (4), 423, 2021
122021
Engineering Geological and geotechnical investigation of landslide events in wildfire affected areas of Ilia Prefecture, Western Greece
N Depountis, S Lainas, D Pyrgakis, N Sabatakakis, G Koukis
Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th …, 2010
10*2010
Scaling laws for infiltration and drainage tests using a Geotechnical Centrifuge
S Burkhart, MCR Davies, N Depountis, C Harris, KP Williams
Proceedings of the International Symposium on Physical Modelling and Testing …, 2000
102000
Soil erosion prediction at the water reservoir’s basin of Pineios dam, Western Greece, using the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) and GIS
N DEPOUNTIS, M VIDALI, K KAVOURA, N SABATAKAKIS
WSEAS Transactions on Environment and Development 14, 457-463, 2018
92018
Earthquake-induced rockfalls in Santomeri village, Western Greece
S Lainas, S Koulouris, N Vagenas, N Depountis, N Sabatakakis, G Koukis
Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th …, 2010
9*2010
Geotechnical centrifuge modelling of capillary phenomena and contaminant migration in unsaturated soils.
N Depountis
University of Wales. Cardiff, 2000
92000
Engineering geological investigation of heavy rainfall induced landslides in wildfire affected areas, western Greece
G Koukis, N Sabatakakis, S Lainas, N Depountis, S Skias
Geologically active. Proceedings of the 11th IAEG congress, Aukland, New …, 2010
82010
Preliminary Forecasting of Rainfall-Induced Shallow Landslides in the Wildfire Burned Areas of Western Greece
S Lainas, N Depountis, N Sabatakakis
Land 10 (8), 877, 2021
72021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20