Παρακολούθηση
Ranjan Singh
Ranjan Singh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Active control of electromagnetically induced transparency analogue in terahertz metamaterials
J Gu*, R Singh*, X Liu, X Zhang, Y Ma, S Zhang, SA Maier, Z Tian, ...
Nature communications 3, 1151, 2012
11522012
Ultrasensitive terahertz sensing with high-Q Fano resonances in metasurfaces
R Singh, W Cao, I Al-Naib, L Cong, W Withayachumnankul, W Zhang
Applied Physics Letters 105 (17), 171101, 2014
6602014
Thin-film sensing with planar terahertz metamaterials: sensitivity and limitations
JF O’Hara, R Singh, I Brener, E Smirnova, J Han, AJ Taylor, W Zhang
Optics Express 16 (3), 1786-1795, 2008
5872008
Terahertz topological photonics for on-chip communication
Y Yang, Y Yamagami, X Yu, P Pitchappa, J Webber, B Zhang, M Fujita, ...
Nature Photonics 14, 446-451, 2020
5252020
Photoinduced handedness switching in terahertz chiral metamolecules
S Zhang, J Zhou, YS Park, J Rho, R Singh, S Nam, AK Azad, HT Chen, ...
Nature communications 3 (1), 942, 2012
4942012
Experimental demonstration of ultrasensitive sensing with terahertz metamaterial absorbers: A comparison with the metasurfaces
L Cong, S Tan, R Yahiaoui, F Yan, W Zhang, R Singh
Applied Physics Letters 106 (3), 031107, 2015
4842015
Coupling between a dark and a bright eigenmode in a terahertz metamaterial
R Singh, C Rockstuhl, F Lederer, W Zhang
Physical Review B 79 (8), 085111, 2009
4502009
Sharp Fano resonances in THz metamaterials
R Singh, IAI Al-Naib, M Koch, W Zhang
Optics express 19 (7), 6312-6319, 2011
4492011
Analogue of electromagnetically induced transparency in a terahertz metamaterial
SY Chiam, R Singh, C Rockstuhl, F Lederer, W Zhang, AA Bettiol
Physical Review B 80 (15), 153103, 2009
4222009
Terahertz metamaterial with asymmetric transmission
R Singh, E Plum, C Menzel, C Rockstuhl, AK Azad, RA Cheville, ...
Physical Review B 80 (15), 153104, 2009
3992009
A perfect metamaterial polarization rotator
L Cong, W Cao, X Zhang, Z Tian, J Gu, R Singh, J Han, W Zhang
Applied Physics Letters 103 (17), 2013
3752013
Roadmap on plasmonics
MI Stockman, K Kneipp, SI Bozhevolnyi, S Saha, A Dutta, J Ndukaife, ...
Journal of Optics 20 (4), 043001, 2018
3372018
Realization of a three-dimensional photonic topological insulator
Y Yang, Z Gao, H Xue, L Zhang, M He, Z Yang, R Singh, Y Chong, ...
Nature, 2019
3162019
Observing metamaterial induced transparency in individual Fano resonators with broken symmetry
R Singh, IAI Al-Naib, Y Yang, D Roy Chowdhury, W Cao, C Rockstuhl, ...
Applied Physics Letters 99 (20), 2011
3142011
Low-loss ultra-high-Q dark mode plasmonic Fano metamaterials
W Cao, R Singh, IAI Al-Naib, M He, A Taylor, W Zhang
Optics Letters 37 (16), 3366-3368, 2012
3122012
Electromagnetically induced transparency in terahertz plasmonic metamaterials via dual excitation pathways of the dark mode
X Liu, J Gu, R Singh, Y Ma, J Zhu, Z Tian, M He, J Han, W Zhang
Applied Physics Letters 100 (13), 2012
3052012
Tuning the resonance in high-temperature superconducting terahertz metamaterials
HT Chen, H Yang, R Singh, JF O’Hara, AK Azad, SA Trugman, QX Jia, ...
Physical review letters 105 (24), 247402, 2010
3042010
Highly flexible broadband terahertz metamaterial quarter‐wave plate
L Cong, N Xu, J Gu, R Singh, J Han, W Zhang
Laser & Photonics Reviews 8 (4), 626-632, 2014
2772014
Active graphene–silicon hybrid diode for terahertz waves
Q Li, Z Tian, X Zhang, R Singh, L Du, J Gu, J Han, W Zhang
Nature Communications 6, 7082, 2015
2642015
All-dielectric active terahertz photonics driven by bound states in the continuum
S Han, L Cong, YK Srivastava, B Qiang, M Rybin, A Kumar, R Jain, ...
Advanced Materials 31 (37), 1901921, 2019
2502019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20