Παρακολούθηση
Anastasios Karakostas
Anastasios Karakostas
Postdoctoral research fellow - Information Technologies Institute (ITI)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptive and intelligent systems for collaborative learning support: A review of the field
I Magnisalis, S Demetriadis, A Karakostas
IEEE transactions on Learning Technologies 4 (1), 5-20, 2011
2532011
International ballroom dancing against neurodegeneration: a randomized controlled trial in Greek community-dwelling elders with mild cognitive impairment
I Lazarou, T Parastatidis, A Tsolaki, M Gkioka, A Karakostas, S Douka, ...
American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias® 32 (8), 489-499, 2017
1052017
A novel and intelligent home monitoring system for care support of elders with cognitive impairment
I Lazarou, A Karakostas, TG Stavropoulos, T Tsompanidis, G Meditskos, ...
Journal of Alzheimer's Disease 54 (4), 1561-1591, 2016
952016
Promoting academically productive talk with conversational agent interventions in collaborative learning settings
S Tegos, S Demetriadis, A Karakostas
Computers & Education 87, 309-325, 2015
682015
Efficacy and safety of Crocus sativus L. in patients with mild cognitive impairment: one year single-blind randomized, with parallel groups, clinical trial
M Tsolaki, E Karathanasi, I Lazarou, K Dovas, E Verykouki, A Karakostas, ...
Journal of Alzheimer's disease 54 (1), 129-133, 2016
602016
Enhancing collaborative learning through dynamic forms of support: the impact of an adaptive domain‐specific support strategy
A Karakostas, S Demetriadis
Journal of Computer Assisted Learning 27 (3), 243-258, 2011
532011
Adaptive collaboration scripting: A conceptual framework and a design case study
S Demetriadis, A Karakostas
2008 International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive …, 2008
512008
Adaptation patterns as a conceptual tool for designing the adaptive operation of CSCL systems
A Karakostas, S Demetriadis
Educational Technology Research and Development 59, 327-349, 2011
332011
The dem@ care experiments and datasets: a technical report
A Karakostas, A Briassouli, K Avgerinakis, I Kompatsiaris, M Tsolaki
arXiv preprint arXiv:1701.01142, 2016
322016
Adaptation patterns in systems for scripted collaboration
A Karakostas, S Demetriadis
International Society of the Learning Sciences (ISLS), 2009
292009
Towards integrating conversational agents and learning analytics in MOOCs
S Demetriadis, A Karakostas, T Tsiatsos, S Caballé, Y Dimitriadis, ...
Advances in Internet, Data & Web Technologies: The 6th International …, 2018
262018
Making urban water smart: the SMART-WATER solution
G Antzoulatos, C Mourtzios, P Stournara, IO Kouloglou, N Papadimitriou, ...
Water Science and Technology 82 (12), 2691-2710, 2020
242020
Ontology-based Representation of Crisis Management Procedures for Climate Events.
E Kontopoulos, P Mitzias, J Moßgraber, P Hertweck, H van der Schaaf, ...
ISCRAM, 2018
242018
Our experience with informative and communication technologies (ICT) in dementia.
M Tsolaki, S Zygouris, I Lazarou, I Kompatsiaris, L Chatzileontiadis, ...
Hellenic journal of nuclear medicine 18, 131-139, 2015
232015
Sensor-based in-home monitoring of people with dementia using remote web technologies
A Karakostas, I Lazarou, G Meditskos, TG Stavropoulos, I Kompatsiaris, ...
2015 International Conference on Interactive Mobile Communication …, 2015
222015
A social media analytics platform visualising the spread of COVID-19 in Italy via exploitation of automatically geotagged tweets
S Andreadis, G Antzoulatos, T Mavropoulos, P Giannakeris, G Tzionis, ...
Online Social Networks and Media 23, 100134, 2021
212021
Flood relevance estimation from visual and textual content in social media streams
A Moumtzidou, S Andreadis, I Gialampoukidis, A Karakostas, S Vrochidis, ...
Companion Proceedings of the The Web Conference 2018, 1621-1627, 2018
192018
Do your students get it? Quiz it! The android classroom response system
D Adam, D Kioutsiouki, A Karakostas, SN Demetriadis
2014 IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2014
192014
MentorChat: Introducing a configurable conversational agent as a tool for adaptive online collaboration support
S Tegos, S Demetriadis, A Karakostas
2011 15th panhellenic conference on informatics, 13-17, 2011
192011
People and vehicles in danger-A fire and flood detection system in social media
P Giannakeris, K Avgerinakis, A Karakostas, S Vrochidis, I Kompatsiaris
2018 IEEE 13th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop …, 2018
172018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20