Παρακολούθηση
David Simplot
David Simplot
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy-efficient area monitoring for sensor networks
J Carle, D Simplot-Ryl
Computer 37 (2), 40-46, 2004
6182004
Localized minimum-energy broadcasting in ad-hoc networks
J Cartigny, D Simplot, I Stojmenovic
IEEE INFOCOM 2003. Twenty-second Annual Joint Conference of the IEEE …, 2003
3852003
RFID systems: research trends and challenges
M Bolic, D Simplot-Ryl, I Stojmenovic
John Wiley & Sons, 2010
3212010
Border node retransmission based probabilistic broadcast protocols in ad-hoc networks
J Cartigny, D Simplot
36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2003 …, 2003
2852003
Localized sensor area coverage with low communication overhead
A Gallais, J Carle, D Simplot-Ryl, I Stojmenović
IEEE transactions on mobile computing 7 (5), 661-672, 2008
2162008
The internet of things [Guest Editorial]
J Zheng, D Simplot-Ryl, C Bisdikian, HT Mouftah
IEEE Communications Magazine 49 (11), 30-31, 2011
1742011
Localized LMST and RNG based minimum-energy broadcast protocols in ad hoc networks
J Cartigny, F Ingelrest, D Simplot-Ryl, I Stojmenović
Ad Hoc Networks 3 (1), 1-16, 2005
1532005
Localized algorithms for detection of critical nodes and links for connectivity in ad hoc networks
M Jorgic, M Hauspie, D Simplot-Ryl, I Stojmenovic
Mediterranean Ad Hoc Networking Workshop, 12, 2004
1392004
Optimal transmission radius for energy efficient broadcasting protocols in ad hoc and sensor networks
F Ingelrest, D Simplot-Ryl, I Stojmenovic
IEEE Transactions on parallel and distributed systems 17 (6), 536-547, 2006
1312006
Energy-Efficient Backbone Construction, Broadcasting, and Area Coverage in Sensor Networks.
D Simplot-Ryl, I Stojmenovic, J Wu
Handbook of sensor networks, 343-380, 2005
1072005
Partition detection in mobile ad-hoc networks using multiple disjoint paths set
M Hauspie, J Carle, D Simplot
International Workshop on Objects models and Multimedia technologies, 15, 2003
1062003
Localized broadcast incremental power protocol for wireless ad hoc networks
F Ingelrest, D Simplot-Ryl
Wireless Networks 14 (3), 309-319, 2008
862008
Recognizable picture languages and domino tiling
M Latteux, D Simplot
Theoretical computer science 178 (1-2), 275-283, 1997
851997
A turnover based adaptive hello protocol for mobile ad hoc and sensor networks
F Ingelrest, N Mitton, D Simplot-Ryl
2007 15th International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of …, 2007
812007
Preserving area coverage in wireless sensor networks by using surface coverage relay dominating sets
J Carle, A Gallais, D Simplot-Ryl
10th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC'05), 347-352, 2005
752005
Covering points of interest with mobile sensors
M Erdelj, T Razafindralambo, D Simplot-Ryl
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 24 (1), 32-43, 2012
732012
Connectivity preservation and coverage schemes for wireless sensor networks
T Razafindralambo, D Simplot-Ryl
IEEE Transactions on Automatic control 56 (10), 2418-2428, 2011
712011
Dynamic beacon mobility scheduling for sensor localization
X Li, N Mitton, I Simplot-Ryl, D Simplot-Ryl
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 23 (8), 1439-1452, 2011
702011
Mobility prediction based neighborhood discovery in mobile ad hoc networks
X Li, N Mitton, D Simplot-Ryl
International Conference on Research in Networking, 241-253, 2011
692011
EMD: Energy-efficient P2P message dissemination in delay-tolerant wireless sensor and actor networks
S He, X Li, J Chen, P Cheng, Y Sun, D Simplot-Ryl
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (9), 75-84, 2013
642013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20