Παρακολούθηση
Dino Pedreschi
Dino Pedreschi
Professor of Computer Science, University of Pisa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.unipi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of methods for explaining black box models
R Guidotti, A Monreale, S Ruggieri, F Turini, F Giannotti, D Pedreschi
ACM computing surveys (CSUR) 51 (5), 1-42, 2018
43962018
Trajectory pattern mining
F Giannotti, M Nanni, F Pinelli, D Pedreschi
Proceedings of the 13th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2007
14222007
Human mobility, social ties, and link prediction
D Wang, D Pedreschi, C Song, F Giannotti, AL Barabasi
Proceedings of the 17th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2011
8832011
Discrimination-aware data mining
D Pedreshi, S Ruggieri, F Turini
Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2008
8342008
Time-focused clustering of trajectories of moving objects
M Nanni, D Pedreschi
Journal of Intelligent Information Systems 27, 267-289, 2006
6182006
Local rule-based explanations of black box decision systems
R Guidotti, A Monreale, S Ruggieri, D Pedreschi, F Turini, F Giannotti
arXiv preprint arXiv:1805.10820, 2018
4982018
Returners and explorers dichotomy in human mobility
L Pappalardo, F Simini, S Rinzivillo, D Pedreschi, F Giannotti, ...
Nature communications 6 (1), 8166, 2015
4692015
A classification for community discovery methods in complex networks
M Coscia, F Giannotti, D Pedreschi
Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal 4 (5 …, 2011
4602011
Mobility, data mining and privacy: Geographic knowledge discovery
F Giannotti, D Pedreschi
Springer, 2008
4082008
Unveiling the complexity of human mobility by querying and mining massive trajectory data
F Giannotti, M Nanni, D Pedreschi, F Pinelli, C Renso, S Rinzivillo, ...
The VLDB Journal 20, 695-719, 2011
3952011
Demon: a local-first discovery method for overlapping communities
M Coscia, G Rossetti, F Giannotti, D Pedreschi
Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2012
3212012
Interactive visual clustering of large collections of trajectories
G Andrienko, N Andrienko, S Rinzivillo, M Nanni, D Pedreschi, F Giannotti
2009 IEEE Symposium on visual analytics science and technology, 3-10, 2009
3052009
Visually driven analysis of movement data by progressive clustering
S Rinzivillo, D Pedreschi, M Nanni, F Giannotti, N Andrienko, G Andrienko
Information Visualization 7 (3-4), 225-239, 2008
2832008
Factual and counterfactual explanations for black box decision making
R Guidotti, A Monreale, F Giannotti, D Pedreschi, S Ruggieri, F Turini
IEEE Intelligent Systems 34 (6), 14-23, 2019
2662019
Reasoning about termination of pure Prolog programs
KR Apt, D Pedreschi
Information and computation 106 (1), 109-157, 1993
2321993
Data mining for discrimination discovery
S Ruggieri, D Pedreschi, F Turini
ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD) 4 (2), 1-40, 2010
2282010
Movement data anonymity through generalization.
A Monreale, GL Andrienko, NV Andrienko, F Giannotti, D Pedreschi, ...
Trans. Data Priv. 3 (2), 91-121, 2010
2272010
Measuring discrimination in socially-sensitive decision records
D Pedreschi, S Ruggieri, F Turini
Proceedings of the 2009 SIAM international conference on data mining, 581-592, 2009
2262009
Meaningful explanations of black box AI decision systems
D Pedreschi, F Giannotti, R Guidotti, A Monreale, S Ruggieri, F Turini
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 33 (01), 9780-9784, 2019
1972019
Multidimensional networks: foundations of structural analysis
M Berlingerio, M Coscia, F Giannotti, A Monreale, D Pedreschi
World Wide Web 16, 567-593, 2013
1962013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20