Παρακολούθηση
Nelly Leligou
Nelly Leligou
University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Trust management in wireless sensor networks
T Zahariadis, HC Leligou, P Trakadas, S Voliotis
European Transactions on Telecommunications 21 (4), 386-395, 2010
2862010
The European IST project DAVID: A viable approach toward optical packet switching
L Dittmann, C Develder, D Chiaroni, F Neri, F Callegati, W Koerber, ...
IEEE Journal on selected areas in communications 21 (7), 1026-1040, 2003
2772003
Efficient transport of packets with QoS in an FSAN-aligned GPON
JD Angelopoulos, HC Leligou, T Argyriou, S Zontos, E Ringoot, ...
IEEE Communications magazine 42 (2), 92-98, 2004
1682004
Design of primary and composite routing metrics for RPL-compliant wireless sensor networks
P Karkazis, HC Leligou, L Sarakis, T Zahariadis, P Trakadas, ...
2012 international conference on telecommunications and multimedia (TEMU), 13-18, 2012
1132012
A novel trust-aware geographical routing scheme for wireless sensor networks
T Zahariadis, P Trakadas, HC Leligou, S Maniatis, P Karkazis
Wireless personal communications 69, 805-826, 2013
1112013
Efficient medium arbitration of FSAN‐compliant GPONs
HC Leligou, C Linardakis, K Kanonakis, JD Angelopoulos, ...
international journal of communication systems 19 (5), 603-617, 2006
972006
A framework for service provisioning in virtual sensor networks
L Sarakis, T Zahariadis, HC Leligou, M Dohler
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2012 (1), 1-19, 2012
742012
Design and implementation of a trust-aware routing protocol for large WSNs
T Zahariadis, H Leligou, P Karkazis, P Trakadas, I Papaefstathiou, ...
International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) 2 (3 …, 2010
712010
Evaluating routing metric composition approaches for QoS differentiation in low power and lossy networks
P Karkazis, P Trakadas, HC Leligou, L Sarakis, I Papaefstathiou, ...
Wireless networks 19, 1269-1284, 2013
622013
An artificial intelligence-based collaboration approach in industrial iot manufacturing: Key concepts, architectural extensions and potential applications
P Trakadas, P Simoens, P Gkonis, L Sarakis, A Angelopoulos, ...
Sensors 20 (19), 5480, 2020
552020
Smart grid: a demanding use case for 5G technologies
HC Leligou, T Zahariadis, L Sarakis, E Tsampasis, A Voulkidis, ...
2018 IEEE international conference on pervasive computing and communications …, 2018
552018
Combining trust with location information for routing in wireless sensor networks
HC Leligou, P Trakadas, S Maniatis, P Karkazis, T Zahariadis
Wireless Communications and Mobile Computing 12 (12), 1091-1103, 2012
482012
Electricity demand and carbon emission in power generation under high penetration of electric vehicles. A European Union perspective
E Gryparis, P Papadopoulos, HC Leligou, CS Psomopoulos
Energy Reports 6, 475-486, 2020
442020
Comparison of management and orchestration solutions for the 5G era
P Trakadas, P Karkazis, HC Leligou, T Zahariadis, F Vicens, A Zurita, ...
Journal of Sensor and Actuator Networks 9 (1), 4, 2020
422020
An energy and trust-aware routing protocol for large wireless sensor networks
T Zahariadis, HC Leligou, S Voliotis, S Maniatis, P Trakadas, P Karkazis
Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Applied informatics …, 2009
352009
Performance evaluation of GPON vs EPON for multi‐service access
T Orphanoudakis, HC Leligou, E Kosmatos, JD Angelopoulos
International Journal of Communication Systems 22 (2), 187-202, 2009
332009
Providing entertainment app lications in VANET environments
L Sarakis, T Orphanoudakis, HC Leligou, S Voliotis, A Voulkidis
IEEE Wireless Communications 23 (1), 30-37, 2016
322016
A novel flexible trust management system for heterogeneous wireless sensor networks
P Trakadas, S Maniatis, P Karkazis, T Zahariadis, HC Leligou, S Voliotis
2009 International Symposium on Autonomous Decentralized Systems, 1-6, 2009
322009
An optical network architecture with distributed switching inside node clusters features improved loss, efficiency, and cost
JD Angelopoulos, K Kanonakis, G Koukouvakis, HC Leligou, C Matrakidis, ...
Journal of lightwave technology 25 (5), 1138-1146, 2007
322007
Energy-aware secure routing for large wireless sensor networks
T Zahariadis, HC Leligou, S Voliotis, S Maniatis, P Trakadas, P Karkazis
WSEAS Transactions on Communications 8 (9), 981-991, 2009
302009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20