Παρακολούθηση
Eloi Marigó Ferrer
Eloi Marigó Ferrer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.cat
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exploitation of non-linearities in CMOS-NEMS electrostatic resonators for mechanical memories
A Uranga, J Verd, E Marigó, J Giner, JL Muñóz-Gamarra, N Barniol
Sensors and Actuators A: Physical 197, 88-95, 2013
612013
Integration of NEMS resonators in a 65 nm CMOS technology
JL Muñoz-Gamarra, P Alcaine, E Marigó, J Giner, A Uranga, J Esteve, ...
Microelectronic Engineering 110, 246-249, 2013
352013
Zero-level packaging of MEMS in standard CMOS technology
E Marigo, JL Lopez, G Murillo, F Torres, J Giner, A Uranga, G Abadal, ...
Journal of Micromechanics and Microengineering 20 (6), 064009, 2010
182010
Fully CMOS integrated bandpass filter based on mechanical coupling of two RF MEMS resonators
J Giner, A Uranga, F Torres, E Marigo, N Barniol
Electronics letters 46 (9), 640, 2010
172010
A fully integrated programmable dual-band RF filter based on electrically and mechanically coupled CMOS-MEMS resonators
J Giner, A Uranga, JL Muñóz-Gamarra, E Marigó, N Barniol
Journal of Micromechanics and Microengineering 22 (5), 055020, 2012
152012
Dual-clock with single and monolithical 0-level vacuum packaged MEMS-on-CMOS resonator
A Uranga, G Sobreviela, N Barniol, E Marigo, C Tay-Wee-Song, ...
2015 28th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems …, 2015
122015
Packaged CMOS–MEMS free–free beam oscillator
E Marigó, J Verd, JL López, A Uranga, N Barniol
Journal of Micromechanics and Microengineering 23 (11), 115018, 2013
122013
VHF band-pass filter based on a single CMOS-MEMS doubleended tuning fork resonator
JL Lopez, J Verd, A Uranga, G Murillo, J Giner, E Marigó, F Torres, ...
Procedia Chemistry 1 (1), 1131-1134, 2009
122009
Monolithically integrated double-ended tuning fork-based oscillator with low bias voltage in air conditions
JL Lopez, J Verd, E Marigó, A Uranga, G Murillo, J Giner, F Torres, ...
Procedia Chemistry 1 (1), 614-617, 2009
122009
High Q CMOS-MEMS resonators and its applications as RF tunable band-pass filters
JL López, J Verd, J Giner, A Uranga, G Murillo, E Marigo, F Torres, ...
TRANSDUCERS 2009-2009 International Solid-State Sensors, Actuators and …, 2009
122009
Monolithical AlN PMUT on pre-processed CMOS substrate
J Mufioz, F Torres, A Uranga, V Tsanov, N Bamiol, E Marigó, ...
2018 IEEE International Frequency Control Symposium (IFCS), 1-3, 2018
112018
Fabrication and measurement of a suspended nanochannel microbridge resonator monolithically integrated with CMOS readout circuitry
G Vidal-Álvarez, E Marigó, F Torres, N Barniol
Micromachines 7 (3), 40, 2016
112016
Squared PMUT with enhanced pressure sensitivities
E Ledesma, I Zamora, F Torres, A Uranga, V Tzanov, N Barniol, E Marigó, ...
Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings 2 (13), 925, 2018
102018
Estimation of SAW velocity and coupling coefficient in multilayered piezo-substrates AlN/SiO2/Si
AF Malik, V Jeoti, M Fawzy, A Iqbal, Z Aslam, MS Pandian, E Marigo
2016 6th International Conference on Intelligent and Advanced Systems (ICIAS …, 2016
102016
AlN piezoelectric micromachined ultrasonic transducer array monolithically fabricated on top of pre-processed CMOS substrates
E Ledesma, I Zamora, F Torres, A Uranga, V Tzanov, N Barniol, E Marigo, ...
2019 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and …, 2019
92019
Design of a MEMS-based oscillator using 180nm CMOS technology
S Roy, H Ramiah, AW Reza, CC Lim, EM Ferrer
PloS one 11 (7), e0158954, 2016
92016
Cancellation of the parasitic feedthrough current in an integrated CMOS–MEMS clamped-clamped beam resonator
J Giner, A Uranga, E Marigò, JL Muñoz-Gamarra, E Colinet, N Barniol, ...
Microelectronic engineering 98, 599-602, 2012
92012
A 230MHz CMOS-MEMS bulk acoustic wave resonator
EMF J. L. Muñoz-Gamarra, J. Giner, A. Uranga, N
Microelectronic Engineering 98, 458-462, 2012
8*2012
Above-IC 300 Mhz AIN SAW oscillator
A Uranga, G Sobreviela, E Marigó, M Soundara-Pandian, N Barniol
2017 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and …, 2017
72017
Monolithic BAW oscillator with conventional QFN packaging
E Marigó, M Soundara-Pandian, J Bin, J Din, NSB Roslan, A Fawzy, ...
2019 Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium …, 2019
62019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20