Παρακολούθηση
Heidi Christensen
Heidi Christensen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The PASCAL CHiME speech separation and recognition challenge
J Barker, E Vincent, N Ma, H Christensen, P Green
Computer Speech & Language 27 (3), 621-633, 2013
2882013
Punctuation annotation using statistical prosody models.
H Christensen, Y Gotoh, S Renals
1742001
The CHiME corpus: a resource and a challenge for computational hearing in multisource environments
H Christensen, J Barker, N Ma, PD Green
Eleventh annual conference of the international speech communication association, 2010
1662010
A comparative study of adaptive, automatic recognition of disordered speech.
H Christensen, SP Cunningham, C Fox, PD Green, T Hain
Interspeech, 1776-1779, 2012
1362012
NeuroSpeech: An open-source software for Parkinson's speech analysis
JR Orozco-Arroyave, JC Vásquez-Correa, JF Vargas-Bonilla, R Arora, ...
Software X - Digital Signal Processing 77, 207-221, 2018
1282018
Characterisation of voice quality of Parkinson’s disease using differential phonological posterior features
M Cernak, JR Orozco-Arroyave, F Rudzicz, H Christensen, ...
Computer Speech & Language 46, 196-208, 2017
742017
Dementia detection using automatic analysis of conversations
B Mirheidari, D Blackburn, T Walker, M Reuber, H Christensen
Computer Speech & Language 53, 65-79, 2019
722019
Source domain data selection for improved transfer learning targeting dysarthric speech recognition
F Xiong, J Barker, Z Yue, H Christensen
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
702020
A virtual agent to support individuals living with physical and mental comorbidities: co-design and acceptability testing
K Easton, S Potter, R Bec, M Bennion, H Christensen, C Grindell, ...
Journal of medical Internet research 21 (5), e12996, 2019
702019
Phonetic analysis of dysarthric speech tempo and applications to robust personalised dysarthric speech recognition
F Xiong, J Barker, H Christensen
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
672019
Combining in-domain and out-of-domain speech data for automatic recognition of disordered speech
H Christensen, M Aniol, P Bell, P Green, T Hain, S King, P Swietojanski
Proc. Interspeech 2013, 2013
672013
A Comparison of Acoustic and Linguistics Methodologies for Alzheimer’s Dementia Recognition
N Cummins, Y Pan, Z Ren, J Fritsch, VS Nallanthighal, H Christensen, ...
652020
Detecting Signs of Dementia Using Word Vector Representations.
B Mirheidari, D Blackburn, T Walker, A Venneri, M Reuber, H Christensen
Interspeech, 1893-1897, 2018
642018
From text summarisation to style-specific summarisation for broadcast news
H Christensen, B Kolluru, Y Gotoh, S Renals
Lecture Notes in Computer Science, 2004
582004
Toward the automation of diagnostic conversation analysis in patients with memory complaints
B Mirheidari, D Blackburn, K Harkness, T Walker, A Venneri, M Reuber, ...
Journal of Alzheimer's Disease 58 (2), 373-387, 2017
562017
Intelligibility assessment and speech recognizer word accuracy rate prediction for dysarthric speakers in a factor analysis subspace
D Martínez, E Lleida, P Green, H Christensen, A Ortega, A Miguel
ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS) 6 (3), 1-21, 2015
552015
homeService: Voice-enabled assistive technology in the home using cloud-based automatic speech recognition
H Christensen, I Casanueva, S Cunningham, P Green, T Hain
Proceedings of the Fourth Workshop on Speech and Language Processing for …, 2013
542013
Simple and robust audio-based detection of biomarkers for Alzheimer's disease
S Al-Hameed, M Benaissa, H Christensen
Workshop on Spoken Language Processing for Assistive Technology (SLPAT-2016), 2016
532016
Using the Outputs of Different Automatic Speech Recognition Paradigms for Acoustic-and BERT-Based Alzheimer’s Dementia Detection Through Spontaneous Speech
Y Pan, B Mirheidari, JM Harris, JC Thompson, M Jones, JS Snowden, ...
Proc. Interspeech 2021, 3810-3814, 2021
452021
Computational cognitive assessment: Investigating the use of an intelligent virtual agent for the detection of early signs of dementia
B Mirheidari, D Blackburn, R O’Malley, T Walker, A Venneri, M Reuber, ...
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
452019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20