Παρακολούθηση
José Fragoso Santos
José Fragoso Santos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tecnico.ulisboa.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An Information Flow Monitor-Inlining Compiler for Securing a Core of Javascript
J Fragoso Santos, T Rezk
IFIP International Information Security Conference, 278-292, 2014
442014
JaVerT: JavaScript Verification Toolchain
J Fragoso Santos, P Maksimović, D Naudžiūnienė, T Wood, P Gardner
Proceedings of the ACM on Programming Languages 2 (POPL), 1-33, 2017
37*2017
Gillian, part I: a multi-language platform for symbolic execution
J Fragoso Santos, P Maksimović, SÉ Ayoun, P Gardner
Proceedings of the 41st ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2020
22*2020
JaVerT 2.0: Compositional symbolic execution for JavaScript
J Fragoso Santos, P Maksimović, G Sampaio, P Gardner
Proceedings of the ACM on Programming Languages 3 (POPL), 1-31, 2019
222019
Symbolic Execution for JavaScript
J Fragoso Santos, P Maksimović, T Grohens, J Dolby, P Gardner
Proceedings of the 20th International Symposium on Principles and Practice …, 2018
212018
DOM: Specification and Client Reasoning
A Raad, J Fragoso Santos, P Gardner
Asian Symposium on Programming Languages and Systems, 401-422, 2016
132016
An Information Flow Monitor for a Core of DOM Introducing references and live primitives
A Almeida Matos, J Fragoso Santos, T Rezk
13*2014
Hybrid Typing of Secure Information Flow in a JavaScript-like Language
J Fragoso Santos, T Jensen, T Rezk, A Schmitt
Trustworthy Global Computing, 63-78, 2015
122015
The Seesaw Algorithm: Function Optimization Using Implicit Hitting Sets
M Janota, A Morgado, J Fragoso Santos, V Manquinho
27th International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2021
82021
Sensor-based self-calibration of the iCub's head
J Fragoso Santos, A Bernardino, J Santos-Victor
2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2010
82010
Gillian, Part II: Real-World Verification for JavaScript and C
P Maksimović, SÉ Ayoun, J Fragoso Santos, P Gardner
International Conference on Computer Aided Verification, 827-850, 2021
62021
Typing illegal information flows as program effects
A Almeida Matos, J Fragoso Santos
Proceedings of the 7th Workshop on Programming Languages and Analysis for …, 2012
62012
Towards logic-based verification of javascript programs
J Fragoso Santos, P Gardner, P Maksimović, D Naudžiūnienė
International Conference on Automated Deduction, 8-25, 2017
52017
Learning techniques for pseudo-boolean solving
J Santos, V Manquinho
LPAR Workshops, 2008
52008
A trusted infrastructure for symbolic analysis of event-driven web applications
G Sampaio, J Fragoso Santos, P Maksimović, P Gardner
34th European Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP 2020), 2020
32020
Gillian: A Multi-Language Platform for Unified Symbolic Analysis
P Maksimović, J Fragoso Santos, SÉ Ayoun, P Gardner
arXiv preprint arXiv:2105.14769, 2021
22021
Hybrid Information Flow Control for Low-Level Code
E Geraldo, JF Santos, JC Seco
International Conference on Software Engineering and Formal Methods, 141-159, 2021
12021
Mashic compiler: Mashup sandboxing based on inter-frame communication
Z Luo, J Fragoso Santos, A Almeida Matos, T Rezk
Journal of Computer Security 24 (1), 91-136, 2016
12016
Modular monitor extensions for information flow security in JavaScript
J Fragoso Santos, T Rezk, AA Matos
Trustworthy Global Computing, 47-62, 2015
12015
Poster: A Systems Approach to GDPR Compliance-by-Design in Web Development Stacks
M Ferreira, T Brito, JF Santos, N Santos
Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20