Παρακολούθηση
Anastasios Doulamis
Anastasios Doulamis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning for computer vision: A brief review
A Voulodimos, N Doulamis, A Doulamis, E Protopapadakis
Computational intelligence and neuroscience 2018 (1), 7068349, 2018
34292018
Deep supervised learning for hyperspectral data classification through convolutional neural networks
K Makantasis, K Karantzalos, A Doulamis, N Doulamis
2015 IEEE international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS …, 2015
10342015
Multi-class confusion matrix reduction method and its application on net promoter score classification problem
I Markoulidakis, G Kopsiaftis, I Rallis, I Georgoulas
Proceedings of the 14th PErvasive Technologies Related to Assistive …, 2021
2432021
Deep convolutional neural networks for efficient vision based tunnel inspection
K Makantasis, E Protopapadakis, A Doulamis, N Doulamis, C Loupos
2015 IEEE international conference on intelligent computer communication and …, 2015
1902015
A fuzzy video content representation for video summarization and content-based retrieval
AD Doulamis, ND Doulamis, SD Kollias
Signal processing 80 (6), 1049-1067, 2000
1612000
Automatic crack detection for tunnel inspection using deep learning and heuristic image post-processing
E Protopapadakis, A Voulodimos, A Doulamis, N Doulamis, T Stathaki
Applied intelligence 49, 2793-2806, 2019
1542019
On-line retrainable neural networks: improving the performance of neural networks in image analysis problems
AD Doulamis, ND Doulamis, SD Kollias
IEEE Transactions on neural networks 11 (1), 137-155, 2000
1452000
Bayesian-optimized bidirectional LSTM regression model for non-intrusive load monitoring
M Kaselimi, N Doulamis, A Doulamis, A Voulodimos, E Protopapadakis
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
1442019
Context aware energy disaggregation using adaptive bidirectional LSTM models
M Kaselimi, N Doulamis, A Voulodimos, E Protopapadakis, A Doulamis
IEEE Transactions on Smart Grid 11 (4), 3054-3067, 2020
1372020
A stochastic framework for optimal key frame extraction from MPEG video databases
YS Avrithis, AD Doulamis, ND Doulamis, SD Kollias
Computer Vision and Image Understanding 75 (1-2), 3-24, 1999
1371999
An adaptable neural-network model for recursive nonlinear traffic prediction and modeling of MPEG video sources
AD Doulamis, ND Doulamis, SD Kollias
IEEE Transactions on Neural Networks 14 (1), 150-166, 2003
1322003
Efficient summarization of stereoscopic video sequences
ND Doulamis, AD Doulamis, YS Avrithis, KS Ntalianis, SD Kollias
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 10 (4), 501-517, 2000
1322000
Low bit-rate coding of image sequences using adaptive regions of interest
N Doulamis, A Doulamis, D Kalogeras, S Kollias
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 8 (8), 928-934, 1998
1291998
Deep learning models for COVID-19 infected area segmentation in CT images
A Voulodimos, E Protopapadakis, I Katsamenis, A Doulamis, N Doulamis
Proceedings of the 14th PErvasive Technologies Related to Assistive …, 2021
1282021
Fair scheduling algorithms in grids
ND Doulamis, AD Doulamis, EA Varvarigos, TA Varvarigou
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 18 (11), 1630-1648, 2007
1262007
Tensor-based classification models for hyperspectral data analysis
K Makantasis, AD Doulamis, ND Doulamis, A Nikitakis
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 56 (12), 6884-6898, 2018
1202018
Mixed reality and gamification for cultural heritage
M Ioannides, N Magnenat-Thalmann, G Papagiannakis
Springer, 2017
1202017
Digital Heritage: Progress in Cultural Heritage. Documentation, Preservation, and Protection5th International Conference, EuroMed 2014, Limassol, Cyprus, November 3-8, 2014 …
M Ioannides, N Magnenat-Thalmann, E Fink, R Zarnic, AY Yen, E Quak
Springer, 2014
1072014
Equivalent key frames selection based on iso-content principles
C Panagiotakis, A Doulamis, G Tziritas
IEEE Transactions on circuits and systems for video technology 19 (3), 447-451, 2009
1002009
Evaluation of relevance feedback schemes in content-based in retrieval systems
N Doulamis, A Doulamis
Signal Processing: Image Communication 21 (4), 334-357, 2006
942006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20