Παρακολούθηση
Jaideep Vaidya
Jaideep Vaidya
Distinguished Professor, Rutgers University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα business.rutgers.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Privacy preserving association rule mining in vertically partitioned data
J Vaidya, C Clifton
Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2002
14792002
Tools for privacy preserving distributed data mining
C Clifton, M Kantarcioglu, J Vaidya, X Lin, MY Zhu
ACM Sigkdd Explorations Newsletter 4 (2), 28-34, 2002
12812002
Privacy-preserving k-means clustering over vertically partitioned data
J Vaidya, C Clifton
Proceedings of the ninth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2003
9942003
Support vector machines: Theory and applications
T Evgeniou, M Pontil
Advanced course on artificial intelligence, 249-257, 1999
801*1999
The role mining problem: finding a minimal descriptive set of roles
J Vaidya, V Atluri, Q Guo
Proceedings of the 12th ACM symposium on Access control models and …, 2007
3892007
Privacy and data mining
J Vaidya, YM Zhu, CW Clifton
Privacy Preserving Data Mining, 1-5, 2006
3262006
Secure set intersection cardinality with application to association rule mining
J Vaidya, C Clifton
Journal of Computer Security 13 (4), 593-622, 2005
2892005
Privacy-preserving data integration and sharing
C Clifton, M Kantarcioǧlu, AH Doan, G Schadow, J Vaidya, A Elmagarmid, ...
Proceedings of the 9th ACM SIGMOD workshop on Research issues in data mining …, 2004
2772004
Privacy preserving naive bayes classifier for vertically partitioned data
J Vaidya, C Clifton
Proceedings of the 2004 SIAM international conference on data mining, 522-526, 2004
2712004
Privacy-preserving svm classification on vertically partitioned data
H Yu, J Vaidya, X Jiang
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining: 10th Pacific-Asia …, 2006
2672006
Defining privacy for data mining
C Clifton, M Kantarcioglu, J Vaidya
National science foundation workshop on next generation data mining 1 (26), 1, 2002
2662002
Privacy-preserving SVM using nonlinear kernels on horizontally partitioned data
H Yu, X Jiang, J Vaidya
Proceedings of the 2006 ACM symposium on Applied computing, 603-610, 2006
2642006
Privacy-preserving naive bayes classification
J Vaidya, M Kantarcıoğlu, C Clifton
The VLDB Journal 17 (4), 879-898, 2008
2622008
Privacy preserving naive bayes classifier for horizontally partitioned data
M Kantarcıoglu, J Vaidya, C Clifton
IEEE ICDM workshop on privacy preserving data mining, 3-9, 2003
2522003
Analysis of political discourse on twitter in the context of the 2016 US presidential elections
U Yaqub, SA Chun, V Atluri, J Vaidya
Government Information Quarterly 34 (4), 613-626, 2017
2482017
Roleminer: mining roles using subset enumeration
J Vaidya, V Atluri, J Warner
Proceedings of the 13th ACM conference on Computer and communications …, 2006
2462006
Privacy-preserving SVM classification
J Vaidya, H Yu, X Jiang
Knowledge and Information Systems 14, 161-178, 2008
2212008
Optimal boolean matrix decomposition: Application to role engineering
H Lu, J Vaidya, V Atluri
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 297-306, 2008
2082008
Semantics-based automated service discovery
AV Paliwal, B Shafiq, J Vaidya, H Xiong, N Adam
IEEE Transactions on Services Computing 5 (2), 260-275, 2011
2072011
Privacy-preserving data mining: Why, how, and when
J Vaidya, C Clifton
IEEE Security & Privacy 2 (6), 19-27, 2004
2052004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20