Παρακολούθηση
Ton Peijs
Ton Peijs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα warwick.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Current international research into cellulose nanofibres and nanocomposites
SJ Eichhorn, A Dufresne, M Aranguren, NE Marcovich, JR Capadona, ...
Journal of Materials Science 45 (1), 1, 2010
27542010
Effects of environmental conditions on mechanical and physical properties of flax fibers
A Stamboulis, CA Baillie, T Peijs
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 32 (8), 1105-1115, 2001
5312001
Mechanical properties of natural-fibre-mat-reinforced thermoplastics based on flax fibres and polypropylene
SK Garkhail, RWH Heijenrath, T Peijs
Applied Composite Materials 7, 351-372, 2000
4252000
Development of flax fibre based textile reinforcements for composite applications
S Goutianos, T Peijs, B Nystrom, M Skrifvars
Applied Composite Materials 13 (4), 199-215, 2006
4152006
Environmental durability of flax fibres and their composites based on polypropylene matrix
A Stamboulis, CA Baillie, SK Garkhail, HGH Van Melick, T Peijs
Applied Composite Materials 7 (5-6), 273-294, 2000
3702000
Flame-retardancy properties of intumescent ammonium poly (phosphate) and mineral filler magnesium hydroxide in combination with graphene
NM Barkoula, B Alcock, NO Cabrera, T Peijs
Polym. Polym. Compos 16 (2), 101-113, 2008
3432008
High strength and high modulus electrospun nanofibers
J Yao, CWM Bastiaansen, T Peijs
Fibers 2 (2), 158-186, 2014
3382014
On the mechanical properties, deformation and fracture of a natural fibre/recycled polymer composite
ACN Singleton, CA Baillie, PWR Beaumont, T Peijs
Composites Part B: Engineering 34 (6), 519-526, 2003
3212003
Multiwalled carbon nanotubes and sepiolite nanoclays as flame retardants for polylactide and its natural fibre reinforced composites
TD Hapuarachchi, T Peijs
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 41 (8), 954-963, 2010
3102010
Strain sensing behaviour of elastomeric composite films containing carbon nanotubes under cyclic loading
R Zhang, H Deng, R Valenca, J Jin, Q Fu, E Bilotti, T Peijs
Composites Science and Technology 74, 1-5, 2013
2962013
Improved fracture toughness and integrated damage sensing capability by spray coated CNTs on carbon fibre prepreg
H Zhang, Y Liu, M Kuwata, E Bilotti, T Peijs
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 70, 102-110, 2015
2752015
Universal resistivity–strain dependence of carbon nanotube/polymer composites
R Zhang, M Baxendale, T Peijs
Physical Review B 76 (19), 195433, 2007
2742007
Investigation into the structural, morphological, mechanical and thermal behaviour of bacterial cellulose after a two-step purification process
S Gea, CT Reynolds, N Roohpour, B Wirjosentono, N Soykeabkaew, ...
Bioresource Technology 102 (19), 9105-9110, 2011
2622011
The effect of fibre volume fraction and mercerization on the properties of all-cellulose composites
C Qin, N Soykeabkaew, N Xiuyuan, T Peijs
Carbohydrate polymers 71 (3), 458-467, 2008
2552008
Carbon nanotubes: from molecular to macroscopic sensors
JR Wood, Q Zhao, MD Frogley, ER Meurs, AD Prins, T Peijs, DJ Dunstan, ...
Physical Review B 62 (11), 7571, 2000
2532000
Biodegradable composites based on flax/polyhydroxybutyrate and its copolymer with hydroxyvalerate
NM Barkoula, SK Garkhail, T Peijs
Industrial Crops and Products 31 (1), 34-42, 2010
2392010
Cellulose biocomposites—from bulk moldings to nanostructured systems
LA Berglund, T Peijs
MRS Bulletin 35 (3), 201-207, 2010
2222010
All-cellulose composites by surface selective dissolution of aligned ligno-cellulosic fibres
N Soykeabkaew, N Arimoto, T Nishino, T Peijs
Composites Science and Technology 68 (10-11), 2201-2207, 2008
2222008
The mechanical properties of unidirectional all-polypropylene composites
B Alcock, NO Cabrera, NM Barkoula, J Loos, T Peijs
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 37 (5), 716-726, 2006
2222006
Conductive network formation in the melt of carbon nanotube/thermoplastic polyurethane composite
R Zhang, A Dowden, H Deng, M Baxendale, T Peijs
Composites Science and Technology 69 (10), 1499-1504, 2009
2182009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20