Παρακολούθηση
Estefanía Serral
Estefanía Serral
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards the model driven development of context-aware pervasive systems
E Serral, P Valderas, V Pelechano
Pervasive and Mobile Computing 6 (2), 254-280, 2010
1312010
Citizen participation in smart cities: Evaluation framework proposal
A Simonofski, ES Asensio, J De Smedt, M Snoeck
2017 IEEE 19th conference on business informatics (CBI) 1, 227-236, 2017
802017
Investigating Context Factors in Citizen Participation Strategies: a Comparative Study of Swedish and Belgian Smart Cities
A Simonofski, T Vallé, E Serral Asensio, Y Wautelet
International Journal Of Information Management, 2019
58*2019
Hearing the voice of citizens in smart city design: the citivoice framework
A Simonofski, E Serral Asensio, J De Smedt, M Snoeck
Business & Information Systems Engineering 61 (6), 665-678, 2019
562019
Ontology-based data integration in multi-disciplinary engineering environments: A review
F Ekaputra, M Sabou, E Serral Asensio, E Kiesling, S Biffl
Open Journal of Information Systems 4 (1), 1-26, 2017
522017
Context-adaptive Petri nets: Supporting adaptation for the execution context
E Serral, J De Smedt, M Snoeck, J Vanthienen
Expert Systems with Applications 42 (23), 9307-9317, 2015
342015
The Internet of Things meets business process management: a manifesto
C Janiesch, A Koschmider, M Mecella, B Weber, A Burattin, C Di Ciccio, ...
IEEE Systems, Man, and Cybernetics Magazine 6 (4), 34-44, 2020
322020
Supporting runtime system evolution to adapt to user behaviour
E Serral, P Valderas, V Pelechano
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 378-392, 2010
312010
Ambient media today and tomorrow
A Lugmayr, E Serral, A Scherp, B Pogorelc, M Mustaquim
Multimedia tools and applications 71 (1), 7-37, 2014
292014
Automating Immediate and Personalized Feedback. Taking Conceptual Modelling Education to a Next Level
E Serral, J De Weerdt, G Sedrakyan, M Snoeck
IEEE 10th International Conference on Research Challenges in Information …, 2016
272016
A model driven development method for developing context-aware pervasive systems
E Serral, P Valderas, V Pelechano
International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing, 662-676, 2008
272008
Automating cross-disciplinary defect detection in multi-disciplinary engineering environments
O Kovalenko, E Serral, M Sabou, FJ Ekaputra, D Winkler, S Biffl
International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management …, 2014
262014
Tool support for model driven development of pervasive systems
C Cetina, E Serral, J Munoz, V Pelechano
Fourth International Workshop on Model-Based Methodologies for Pervasive and …, 2007
252007
Context-adaptive coordination of pervasive services by interpreting models during runtime
E Serral, P Valderas, V Pelechano
The Computer Journal 56 (1), 87-114, 2013
232013
Integrating heterogeneous engineering knowledge and tools for efficient industrial simulation model support
P Novak, E Serral, R Mordinyi, R Šindelář
Advanced Engineering Informatics 29 (3), 575-590, 2015
222015
Discovering hidden dependencies in constraint-based declarative process models for improving understandability
J De Smedt, J De Weerdt, E Serral, J Vanthienen
Information Systems 74, 40-52, 2018
202018
Citizen participation in the design of smart cities: methods and management framework
A Simonofski, E Serral Asensio, Y Wautelet
Smart Cities: Issues and Challenges, 47-62, 2019
192019
Improving understandability of declarative process models by revealing hidden dependencies
JD Smedt, JD Weerdt, E Serral, J Vanthienen
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 83-98, 2016
192016
Engineering process improvement in heterogeneous multi-disciplinary environments with defect causal analysis
O Kovalenko, D Winkler, M Kalinowski, E Serral, S Biffl
European Conference on Software Process Improvement, 73-85, 2014
172014
Modeling iot-aware business processes-a state of the art report
N Brouns, S Tata, H Ludwig, ES Asensio, P Grefen
arXiv preprint arXiv:1811.00652, 2018
162018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20