Παρακολούθηση
Rafael Berlanga Llavori
Rafael Berlanga Llavori
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uji.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integrating data warehouses with web data: A survey
JMP Martinez, R Berlanga, MJ Aramburu, TB Pedersen
IEEE transactions on knowledge and data engineering 20 (7), 940-955, 2008
2522008
Using semantic web technologies for exploratory OLAP: a survey
A Abelló, O Romero, TB Pedersen, R Berlanga, V Nebot, MJ Aramburu, ...
IEEE transactions on knowledge and data engineering 27 (2), 571-588, 2014
2112014
Ontology integration using mappings: Towards getting the right logical consequences
E Jiménez-Ruiz, B Cuenca Grau, I Horrocks, R Berlanga
The Semantic Web: Research and Applications, 173-187, 2009
1642009
Safe and economic re-use of ontologies: A logic-based methodology and tool support
E Jiménez-Ruiz, B Grau, U Sattler, T Schneider, R Berlanga
The Semantic Web: Research and Applications, 185-199, 2008
1622008
Topic discovery based on text mining techniques
A Pons-Porrata, R Berlanga-Llavori, J Ruiz-Shulcloper
Information processing & management 43 (3), 752-768, 2007
1532007
Assessment of disease named entity recognition on a corpus of annotated sentences
A Jimeno, E Jimenez-Ruiz, V Lee, S Gaudan, R Berlanga, ...
BMC bioinformatics 9, 1-10, 2008
1522008
Mining association rules from semantic web data
V Nebot, R Berlanga
Trends in Applied Intelligent Systems, 504-513, 2010
1462010
Logic-based assessment of the compatibility of UMLS ontology sources
E Jiménez-Ruiz, B Cuenca Grau, I Horrocks, R Berlanga
Journal of biomedical semantics 2 (Suppl 1), S2, 2011
1362011
Building Data Warehouses with Semantic Web Data
V Nebot, R Berlanga
134*
Multidimensional integrated ontologies: a framework for designing semantic data warehouses
V Nebot, R Berlanga, J Pérez, M Aramburu, T Pedersen
Journal on Data Semantics XIII, 1-36, 2009
1172009
Retrieving product features and opinions from customer reviews
L García-Moya, H Anaya-Sánchez, R Berlanga-Llavori
IEEE Intelligent Systems 28 (3), 19-27, 2013
992013
Ontology refinement for improved information retrieval
A Jimeno-Yepes, R Berlanga-Llavori, D Rebholz-Schuhmann
Information Processing & Management 46 (4), 426-435, 2010
892010
Supporting concurrent ontology development: Framework, algorithms and tool
E Jiménez Ruiz, BC Grau, I Horrocks, R Berlanga
Data & Knowledge Engineering 70 (1), 146-164, 2011
812011
Assessment of NER solutions against the first and second CALBC Silver Standard Corpus
D Rebholz-Schuhmann, AJ Yepes, C Li, S Kafkas, I Lewin, N Kang, ...
Journal of Biomedical Semantics 2 (Suppl 5), S11, 2011
762011
Contextualizing data warehouses with documents
JM Pérez-Martínez, R Berlanga-Llavori, MJ Aramburu-Cabo, ...
Decision Support Systems 45 (1), 77-94, 2008
762008
Extracting Temporal References to Assign Document Event-Time Periods*
D Llidó, R Berlanga, M Aramburu
Database and Expert Systems Applications, 62-71, 2001
602001
A document clustering algorithm for discovering and describing topics
H Anaya-Sánchez, A Pons-Porrata, R Berlanga-Llavori
Pattern Recognition Letters 31 (6), 502-510, 2010
582010
A relevance-extended multi-dimensional model for a data warehouse contextualized with documents
JM Pérez, R Berlanga, MJ Aramburu, TB Pedersen
Proceedings of the 8th ACM international workshop on Data warehousing and …, 2005
542005
Reuse of terminological resources for efficient ontological engineering in Life Sciences
A Jimeno-Yepes, E Jiménez-Ruiz, R Berlanga-Llavori, ...
BMC bioinformatics 10, 1-13, 2009
532009
Efficient retrieval of ontology fragments using an interval labeling scheme
V Nebot, R Berlanga
Information Sciences 179 (24), 4151-4173, 2009
502009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20