Παρακολούθηση
Samee U. Khan
Samee U. Khan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.msstate.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The rise of “big data” on cloud computing: Review and open research issues
IAT Hashem, I Yaqoob, NB Anuar, S Mokhtar, A Gani, SU Khan
Information Systems 47, 98-115, 2015
31572015
GreenCloud: a packet-level simulator of energy-aware cloud computing data centers
D Kliazovich, P Bouvry, SU Khan
The Journal of Supercomputing 62, 1263-1283, 2012
9962012
Security in cloud computing: Opportunities and challenges
M Ali, SU Khan, AV Vasilakos
Information Sciences 305, 357-383, 2015
9552015
A survey of mobile cloud computing application models
AR Khan, M Othman, SA Madani, SU Khan
IEEE Communications Surveys and Tutorials 16 (1), 393-413, 2014
7732014
Towards secure mobile cloud computing: a survey
AN Khan, ML Mat Kiah, SU Khan, SA Madani
Future Generation Computer Systems 29 (5), 1278–1299, 2013
5142013
A literature review on the state-of-the-art in patent analysis
A Abbas, L Zhang, SU Khan
World Patent Information 37, 3-13, 2014
4592014
DENS: data center energy-efficient network-aware scheduling
D Kliazovich, P Bouvry, SU Khan
2010 IEEE/ACM Int'l Conference on Green Computing and Communications & Int'l …, 2010
4182010
A survey and taxonomy on energy efficient resource allocation techniques for cloud computing systems
A Hameed, A Khoshkbarforoushha, R Ranjan, PP Jayaraman, J Kolodziej, ...
Computing 98, 751-774, 2016
4022016
A review on the state-of-the-art privacy-preserving approaches in the e-health clouds
A Abbas, SU Khan
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 18 (4), 1431-1441, 2014
3652014
Potentials, trends, and prospects in edge technologies: Fog, cloudlet, mobile edge, and micro data centers
K Bilal, O Khalid, A Erbad, SU Khan
Computer Networks 130, 94-120, 2018
3122018
IFCIoT: Integrated Fog Cloud IoT: A novel architectural paradigm for the future Internet of Things.
A Munir, P Kansakar, SU Khan
IEEE Consumer Electronics Magazine 6 (3), 74-82, 2017
2772017
An overview of energy efficiency techniques in cluster computing systems
GL Valentini, W Lassonde, SU Khan, N Min-Allah, SA Madani, J Li, ...
Cluster Computing 16 (1), 3-15, 2013
2762013
Big data privacy in the internet of things era
C Perera, R Ranjan, L Wang, SU Khan, AY Zomaya
IT Professional 17 (3), 32-39, 2015
2572015
A cooperative game theoretical technique for joint optimization of energy consumption and response time in computational grids
SU Khan, I Ahmad
IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 20 (3), 346-360, 2009
2572009
An energy-efficient task scheduling algorithm in DVFS-enabled cloud environment
Z Tang, L Qi, Z Cheng, K Li, SU Khan, K Li
Journal of Grid Computing 14, 55-74, 2016
2472016
Review of performance metrics for green data centers: a taxonomy study
L Wang, SU Khan
The Journal of Supercomputing 63 (3), 639-656, 2013
2372013
A taxonomy and survey on green data center networks
K Bilal, SUR Malik, O Khalid, A Hameed, E Alvarez, V Wijaysekara, R Irfan, ...
Future Generation Computer Systems 36, 189-208, 2014
2352014
Energy-aware parallel task scheduling in a cluster
L Wang, SU Khan, D Chen, J Kołodziej, R Ranjan, C Xu, A Zomaya
Future Generation Computer Systems 29 (7), 1661–1670, 2013
2332013
SeDaSC: secure data sharing in clouds
M Ali, R Dhamotharan, E Khan, SU Khan, AV Vasilakos, K Li, AY Zomaya
IEEE Systems Journal 11 (2), 395-404, 2017
2322017
Solar water heating systems and their market trends
MR Islam, K Sumathy, SU Khan
Renewable and Sustainable Energy Reviews 17, 1-25, 2013
2292013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20