Παρακολούθηση
David Scott Krueger
David Scott Krueger
University Assistant Professor, University of Cambridge
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cam.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nice: Non-linear independent components estimation
L Dinh, D Krueger, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1410.8516, 2014
16252014
A closer look at memorization in deep networks
D Krueger, N Ballas, S Jastrzebski, D Arpit, MS Kanwal, T Maharaj, ...
International Conference on Machine Learning (ICML) 2017, 2017
1319*2017
Neural autoregressive flows
CW Huang, D Krueger, A Lacoste, A Courville
International Conference on Machine Learning (ICML) 2018, 2018
3952018
Out-of-distribution generalization via risk extrapolation (rex)
D Krueger, E Caballero, JH Jacobsen, A Zhang, J Binas, D Zhang, ...
International Conference on Machine Learning, 5815-5826, 2021
3812021
Zoneout: Regularizing rnns by randomly preserving hidden activations
D Krueger, T Maharaj, J Kramár, M Pezeshki, N Ballas, NR Ke, A Goyal, ...
International Conference on Learning Representations (ICLR) 2017, 2016
3432016
Toward trustworthy AI development: mechanisms for supporting verifiable claims
M Brundage, S Avin, J Wang, H Belfield, G Krueger, G Hadfield, H Khlaaf, ...
arXiv preprint arXiv:2004.07213, 2020
2032020
Scalable agent alignment via reward modeling: a research direction
J Leike, D Krueger, T Everitt, M Martic, V Maini, S Legg
arXiv preprint arXiv:1811.07871, 2018
1442018
Bayesian hypernetworks
D Krueger, CW Huang, R Islam, R Turner, A Lacoste, A Courville
arXiv preprint arXiv:1710.04759, 2017
1242017
Zero-bias autoencoders and the benefits of co-adapting features
K Konda, R Memisevic, D Krueger
International Conference on Learning Representations (ICLR) 2015, 2014
102*2014
Regularizing rnns by stabilizing activations
D Krueger, R Memisevic
International Conference on Learning Representations (ICLR) 2016, 2015
792015
Nested lstms
JRA Moniz, D Krueger
Asian Conference on Machine Learning, 530-544, 2017
662017
Deep prior
A Lacoste, T Boquet, N Rostamzadeh, B Oreshkin, W Chung, D Krueger
arXiv preprint arXiv:1712.05016, 2017
32*2017
AI research considerations for human existential safety (ARCHES)
A Critch, D Krueger
arXiv preprint arXiv:2006.04948, 2020
252020
Hidden Incentives for Auto-Induced Distributional Shift
D Krueger, T Maharaj, J Leike
arXiv preprint arXiv:2009.09153, 2020
24*2020
Active reinforcement learning: Observing rewards at a cost
D Krueger, J Leike, O Evans, J Salvatier
arXiv preprint arXiv:2011.06709, 2016
202016
Filling gaps in trustworthy development of AI
S Avin, H Belfield, M Brundage, G Krueger, J Wang, A Weller, ...
Science 374 (6573), 1327-1329, 2021
142021
Goal misgeneralization in deep reinforcement learning
LL Di Langosco, J Koch, LD Sharkey, J Pfau, D Krueger
International Conference on Machine Learning, 12004-12019, 2022
92022
Defining and characterizing reward hacking
J Skalse, NHR Howe, D Krasheninnikov, D Krueger
arXiv preprint arXiv:2209.13085, 2022
82022
Broken Neural Scaling Laws
E Caballero, K Gupta, I Rish, D Krueger
arXiv preprint arXiv:2210.14891, 2022
32022
Multi-Domain Balanced Sampling Improves Out-of-Distribution Generalization of Chest X-ray Pathology Prediction Models
E Tetteh, JD Viviano, D Kruege, Y Bengio, JP Cohen
Medical Imaging meets NeurIPS, 2021
32021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20