Παρακολούθηση
Efthymios Georgiou
Efthymios Georgiou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mmlatch: Bottom-up top-down fusion for multimodal sentiment analysis
G Paraskevopoulos, E Georgiou, A Potamianos
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
302022
Deep Hierarchical Fusion with Application in Sentiment Analysis.
E Georgiou, C Papaioannou, A Potamianos
INTERSPEECH, 1646-1650, 2019
292019
M3: MultiModal Masking Applied to Sentiment Analysis.
E Georgiou, G Paraskevopoulos, A Potamianos
Interspeech, 2876-2880, 2021
132021
Multimodal classification of safety-report observations
G Paraskevopoulos, P Pistofidis, G Banoutsos, E Georgiou, V Katsouros
Applied Sciences 12 (12), 5781, 2022
52022
A multi-task bert model for schema-guided dialogue state tracking
E Kapelonis, E Georgiou, A Potamianos
arXiv preprint arXiv:2207.00828, 2022
32022
Regotron: Regularizing the Tacotron2 architecture via monotonic alignment loss
E Georgiou, K Kritsis, G Paraskevopoulos, A Katsamanis, V Katsouros, ...
2022 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 977-983, 2023
22023
Alternating Objectives Generates Stronger PGD-Based Adversarial Attacks
N Antoniou, E Georgiou, A Potamianos
arXiv preprint arXiv:2212.07992, 2022
22022
End-to-end generative zero-shot learning via few-shot learning
G Chochlakis, E Georgiou, A Potamianos
arXiv preprint arXiv:2102.04379, 2021
12021
Deep hierarchical fusion for machine intelligence applications
E Georgiou, G Paraskevopoulos, J Gibson, A Potamianos, S Narayanan
US Patent 11,862,145, 2024
2024
PowMix: A Versatile Regularizer for Multimodal Sentiment Analysis
E Georgiou, Y Avrithis, A Potamianos
arXiv preprint arXiv:2312.12334, 2023
2023
SeqAug: Sequential Feature Resampling as a modality agnostic augmentation method
E Georgiou, A Potamianos
arXiv preprint arXiv:2305.01954, 2023
2023
AudioVisual Speech Synthesis: A brief literature review
E Georgiou, A Katsamanis
arXiv preprint arXiv:2103.03927, 2021
2021
Πρωτόκολλα Consensus για πράκτορες με άγνωστες κατευθύνσεις ελέγχου: η περίπτωση της διατήρησης συνοχής με αποφυγή συγκρούσεων
Ε Γεωργίου
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13