Παρακολούθηση
Andrea Ghermandi
Andrea Ghermandi
Department of Natural Resources & Environmental Management, University of Haifa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ.haifa.ac.il - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units
R De Groot, L Brander, S Van Der Ploeg, R Costanza, F Bernard, L Braat, ...
Ecosystem Services 1 (1), 50-61, 2012
24992012
Values of natural and human‐made wetlands: A meta‐analysis
A Ghermandi, JCJM Van Den Bergh, LM Brander, HLF de Groot, ...
Water Resources Research 46 (12), 2010
3282010
Passive crowdsourcing of social media in environmental research: A systematic map
A Ghermandi, M Sinclair
Global Environmental Change 55, 36-47, 2019
2172019
A global map of coastal recreation values: Results from a spatially explicit meta-analysis
A Ghermandi, PALD Nunes
Ecological economics 86, 1-15, 2013
2082013
Using meta-analysis and GIS for value transfer and scaling up: Valuing climate change induced losses of European wetlands
LM Brander, I Bräuer, H Gerdes, A Ghermandi, O Kuik, A Markandya, ...
Dordrecht: Springer 52 (3), 395, 2012
1862012
Solar-driven desalination with reverse osmosis: the state of the art
A Ghermandi, R Messalem
Desalination and water treatment 7 (1-3), 285-296, 2009
1842009
The economic value of wetland conservation and creation: A meta-analysis
A Ghermandi, JCJM van den Bergh, LM Brander, HLF de Groot, ...
1412008
The role of free water surface constructed wetlands as polishing step in municipal wastewater reclamation and reuse
A Ghermandi, D Bixio, C Thoeye
Science of the Total Environment 380 (1-3), 247-258, 2007
1192007
Valuation of ecosystem services provided by coastal wetlands in northwest Mexico
V Camacho-Valdez, A Ruiz-Luna, A Ghermandi, PALD Nunes
Ocean & Coastal Management 78, 1-11, 2013
1162013
Estimating the value of carbon sequestration ecosystem services in the Mediterranean Sea: An ecological economics approach
DM Canu, A Ghermandi, PALD Nunes, P Lazzari, G Cossarini, C Solidoro
Global Environmental Change 32, 87-95, 2015
1142015
Jellyfish outbreak impacts on recreation in the Mediterranean Sea: welfare estimates from a socioeconomic pilot survey in Israel
A Ghermandi, B Galil, J Gowdy, PALD Nunes
Ecosystem services 11, 140-147, 2015
912015
Effects of land use changes on the ecosystem service values of coastal wetlands
V Camacho-Valdez, A Ruiz-Luna, A Ghermandi, CA Berlanga-Robles, ...
Environmental management 54, 852-864, 2014
912014
Social media-based analysis of cultural ecosystem services and heritage tourism in a coastal region of Mexico
A Ghermandi, V Camacho-Valdez, H Trejo-Espinosa
Tourism Management 77, 104002, 2020
892020
Model-based assessment of shading effect by riparian vegetation on river water quality
A Ghermandi, V Vandenberghe, L Benedetti, W Bauwens, ...
Ecological Engineering 35 (1), 92-104, 2009
862009
Global values of coastal ecosystem services: A spatial economic analysis of shoreline protection values
NS Rao, A Ghermandi, R Portela, X Wang
Ecosystem services 11, 95-105, 2015
852015
A crowdsourced valuation of recreational ecosystem services using social media data: An application to a tropical wetland in India
M Sinclair, A Ghermandi, AM Sheela
Science of the total environment 642, 356-365, 2018
802018
Cultural ecosystem services of multifunctional constructed treatment wetlands and waste stabilization ponds: Time to enter the mainstream?
A Ghermandi, E Fichtman
Ecological Engineering 84, 615-623, 2015
802015
Recreational, cultural and aesthetic services from estuarine and coastal ecosystems
A Ghermandi, PALD Nunes, R Portela, R Nalini, SS Teelucksingh
FEEM working paper, 2010
77*2010
Factors affecting homebuyers' willingness to pay green building price premium: Evidence from a nationwide survey in Israel
BA Portnov, T Trop, A Svechkina, S Ofek, S Akron, A Ghermandi
Building and Environment 137, 280-291, 2018
732018
CoCoNet: towards coast to coast networks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential
F Boero, F Foglini, S Fraschetti, P Goriup, E Macpherson, S Planes, ...
Deakin University, 2016
702016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20