Παρακολούθηση
Boyang Gao
Boyang Gao
GR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geometryrobot.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large scale semi-supervised object detection using visual and semantic knowledge transfer
Y Tang, J Wang, B Gao, E Dellandréa, R Gaizauskas, L Chen
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
1332016
Visual and semantic knowledge transfer for large scale semi-supervised object detection
Y Tang, J Wang, X Wang, B Gao, E Dellandréa, R Gaizauskas, L Chen
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (12), 3045 …, 2017
462017
Improved Prosody Generation by Maximizing Joint Probability of State and Longer Units
Y Qian, FK Soong
Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on, 1-1, 2011
452011
Irim at TRECVID 2014: Semantic indexing and instance search
N Ballas, B Labbé, H Le Borgne, P Gosselin, D Picard, M Redi, ...
Proceedings of TRECVID, 2014
292014
Duration refinement by jointly optimizing state and longer unit likelihood
B Gao, Y Qian, Z Wu, FK Soong
Ninth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2008
202008
Speaker identification and verification from audio coded speech in matched and mismatched conditions
T Jiang, B Gao, J Han
2009 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2199 …, 2009
122009
Visual affective classification by combining visual and text features
N Liu, K Wang, X Jin, B Gao, E Dellandrea, L Chen
PloS one 12 (8), e0183018, 2017
102017
Study of objectionable sound recognition based on histogram features and SVM
ZQ Shi, BY Gao, JQ Han, Z Wu
2009 2nd International Congress on Image and Signal Processing, 1-4, 2009
102009
Music sparse decomposition onto a midi dictionary of musical words and its application to music mood classification
B Gao, E Dellandréa, L Chen
2012 10th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI …, 2012
92012
Active colloids segmentation and tracking
X Wang, B Gao, S Masnou, L Chen, I Theurkauff, C Cottin-Bizonne, ...
Pattern Recognition 60, 177-188, 2016
62016
IRIM at TRECVid 2015: semantic indexing
H Le Borgne, P Gosselin, D Picard, M Redi, B Mérialdo, B Mansencal, ...
Proceedings of TRECVID, 2015
42015
Objectionable audio content recognition based on in-class clustering method
Z Shi, B Gao, T Zheng, J Han
2009 IEEE International Conference on Network Infrastructure and Digital …, 2009
42009
Contributions to music semantic analysis and its acceleration techniques
B Gao
Ecully, Ecole centrale de Lyon, 2014
32014
Accelerated dictionary learning with GPU/Multi-core CPU and its application to music classification
B Gao, E Dellandréa, L Chen
2012 IEEE 11th International Conference on Signal Processing 2, 1188-1193, 2012
32012
Erotic audio recognition using heterogeneous ensemble classifiers
Z Shi, T Zheng, J Han, B Gao
International Journal of Computer and Electrical Engineering 4 (5), 666, 2012
32012
Study on the recognition of objectionable audio
Z Shi, B Gao, T Zheng, J Han
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 24 …, 2010
22010
A method to accelerate k-means and GMM computation with GPU and multi-core CPU
B Gao, N Liu, X Wang, M Lan, Z Zhao, E Dellandrea, L Chen
2018 IEEE Fourth International Conference on Multimedia Big Data (BigMM), 1-5, 2018
12018
An AR system for artistic creativity education
J Tan, B Gao, X Lu
Proceedings of the 24th ACM Symposium on Virtual Reality Software and …, 2018
2018
Sparse Music Decomposition onto a MIDI Dictionary Driven by Statistical Music Knowledge.
B Gao, E Dellandréa, L Chen
ISMIR, 445-450, 2013
2013
IRIM-Indexation et Recherche d'Information Multimedia GDR-ISIS
N Ballas, B Labbé, A Shabou, H Le Borgne, P Gosselin, M Redi, ...
TRECVID, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20