Παρακολούθηση
Elias Egho
Elias Egho
Research scientist, Orange Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα orange.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On mining complex sequential data by means of FCA and pattern structures
A Buzmakov, E Egho, N Jay, SO Kuznetsov, A Napoli, C Raïssi
International Journal of General Systems 45 (2), 135-159, 2016
562016
On measuring similarity for sequences of itemsets
E Egho, C Raïssi, T Calders, N Jay, A Napoli
Data Mining and Knowledge Discovery 29, 732-764, 2015
432015
A user parameter-free approach for mining robust sequential classification rules
E Egho, D Gay, M Boullé, N Voisine, F Clérot
Knowledge and Information Systems 52, 53-81, 2017
372017
On Projections of Sequential Pattern Structures (with an application on care trajectories)
A Buzmakov, E Egho, N Jay, SO Kuznetsov, A Napoli, C Raïssi
The Tenth International Conference on Concept Lattices and Their …, 2013
282013
A parameter-free approach for mining robust sequential classification rules
E Egho, D Gay, M Boullé, N Voisine, F Clérot
2015 IEEE International Conference on Data Mining, 745-750, 2015
212015
An approach for mining care trajectories for chronic diseases
E Egho, N Jay, C Raïssi, G Nuemi, C Quantin, A Napoli
Artificial Intelligence in Medicine: 14th Conference on Artificial …, 2013
182013
A FCA-based analysis of sequential care trajectories
E Egho, N Jay, C Raissi, A Napoli
The Eighth International Conference on Concept Lattices and their …, 2011
182011
A contribution to the discovery of multidimensional patterns in healthcare trajectories
E Egho, N Jay, C Raïssi, D Ienco, P Poncelet, M Teisseire, A Napoli
Journal of Intelligent Information Systems 42, 283-305, 2014
172014
Healthcare trajectory mining by combining multidimensional component and itemsets
E Egho, C Raïssi, D Ienco, N Jay, A Napoli, P Poncelet, C Quantin, ...
International Workshop on New Frontiers in Mining Complex Patterns, 109-123, 2012
122012
The representation of sequential patterns and their projections within Formal Concept Analysis
A Buzmakov, E Egho, N Jay, SO Kuznetsov, A Napoli, C Raïssi
Workshop Notes for LML (PKDD), 2013
92013
Mining Heterogeneous Multidimensional Sequential Patterns.
E Egho, C Raïssi, N Jay, A Napoli
ECAI, 279-284, 2014
72014
FCA and pattern structures for mining care trajectories
A Buzmakov, E Egho, N Jay, SO Kuznetsov, A Napoli, C Raïssi
Workshop FCA4AI," What FCA can do for artificial intelligence?", 2013
72013
MiSeRe-hadoop: a large-scale robust sequential classification rules mining framework
E Egho, D Gay, R Trinquart, M Boullé, N Voisine, F Clérot
Big Data Analytics and Knowledge Discovery: 19th International Conference …, 2017
42017
Mining Heterogeneous Multidimensional Sequential Data
E Egho
Université de Lorraine, 2014
12014
Extraction de motifs séquentiels dans des données séquentielles multidimensionnelles et hétérogenes–Une applicationa l’analyse de trajectoires de patients
E Egho
PhD thesis, Université de Lorraine. Cette thèse est accessible à l'adresse …, 2014
12014
Vers une mesure de similarité pour les séquences complexes
E Egho, C Raïssi, T Calders, N Jay, A Napoli
Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, 335-340, 2013
12013
Une approche Bayésienne pour l’apprentissage de règles séquentielles de classification
E Egho, D Gay, M Boullé, N Voisine, F Clérot
Plateforme de l'Intelligence Artificielle-Applications Pratiques de l …, 2015
2015
Apports des méthodes de fouille de données pour l’étude des trajectoires de prise en charge du cancer du poumon en région Bourgogne
N Jay, E Egho, G Nuemi, F Kohler, A Napoli, C Quantin
Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 60, S13-S14, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18