Παρακολούθηση
Erich P. Ippen
Erich P. Ippen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
In vivo ultrahigh-resolution optical coherence tomography
W Drexler, U Morgner, FX Kärtner, C Pitris, SA Boppart, XD Li, EP Ippen, ...
Optics letters 24 (17), 1221-1223, 1999
15601999
Photonic-bandgap microcavities in optical waveguides
JS Foresi, PR Villeneuve, J Ferrera, ER Thoen, G Steinmeyer, S Fan, ...
nature 390 (6656), 143-145, 1997
13511997
77-fs pulse generation from a stretched-pulse mode-locked all-fiber ring laser
K Tamura, EP Ippen, HA Haus, LE Nelson
Optics letters 18 (13), 1080-1082, 1993
11771993
Theory for displacive excitation of coherent phonons
HJ Zeiger, J Vidal, TK Cheng, EP Ippen, G Dresselhaus, MS Dresselhaus
Physical Review B 45 (2), 768, 1992
11571992
Femtosecond-tunable measurement of electron thermalization in gold
CK Sun, F Vallée, LH Acioli, EP Ippen, JG Fujimoto
Physical Review B 50 (20), 15337, 1994
10361994
Ultrashort-pulse fiber ring lasers.
LE Nelson, DJ Jones, K Tamura, HA Haus, EP Ippen
Applied Physics B: Lasers & Optics 65 (2), 1997
9991997
Stimulated Brillouin scattering in optical fibers
EP Ippen, RH Stolen
Applied Physics Letters 21 (11), 539-541, 1972
9121972
Raman gain in glass optical waveguides
RH Stolen, EP Ippen
Applied Physics Letters 22 (6), 276-278, 1973
9071973
Spectroscopic optical coherence tomography
U Morgner, W Drexler, FX Kärtner, XD Li, C Pitris, EP Ippen, JG Fujimoto
Optics letters 25 (2), 111-113, 2000
9052000
Femtosecond room-temperature measurement of the electron-phonon coupling constant γ in metallic superconductors
SD Brorson, A Kazeroonian, JS Moodera, DW Face, TK Cheng, EP Ippen, ...
Physical Review Letters 64 (18), 2172, 1990
8931990
Femtosecond electronic heat-transport dynamics in thin gold films
SD Brorson, JG Fujimoto, EP Ippen
Physical review letters 59 (17), 1962, 1987
8681987
Sub-two-cycle pulses from a Kerr-lens mode-locked Ti: sapphire laser
U Morgner, FX Kärtner, SH Cho, Y Chen, HA Haus, JG Fujimoto, EP Ippen, ...
Optics letters 24 (6), 411-413, 1999
8671999
Photonic-crystal slow-light enhancement of nonlinear phase sensitivity
M Soljačić, SG Johnson, S Fan, M Ibanescu, E Ippen, JD Joannopoulos
JOSA B 19 (9), 2052-2059, 2002
8342002
Structures for additive pulse mode locking
HA Haus, JG Fujimoto, EP Ippen
JOSA B 8 (10), 2068-2076, 1991
8221991
Ultra-compact Si-SiO2 microring resonator optical channel dropping filters
BE Little, JS Foresi, G Steinmeyer, ER Thoen, ST Chu, HA Haus, ...
IEEE Photonics Technology Letters 10 (4), 549-551, 1998
8031998
Generation of 5-fs pulses and octave-spanning spectra directly from a Ti: sapphire laser
R Ell, U Morgner, FX Kärtner, JG Fujimoto, EP Ippen, V Scheuer, ...
Optics letters 26 (6), 373-375, 2001
7252001
Femtosecond laser interaction with metallic tungsten and nonequilibrium electron and lattice temperatures
JG Fujimoto, JM Liu, EP Ippen, N Bloembergen
Physical Review Letters 53 (19), 1837, 1984
7221984
A three-dimensional optical photonic crystal with designed point defects
M Qi, E Lidorikis, PT Rakich, SG Johnson, JD Joannopoulos, EP Ippen, ...
Nature 429 (6991), 538-542, 2004
6442004
Polarization-transparent microphotonic devices in the strong confinement limit
T Barwicz, MR Watts, MA Popović, PT Rakich, L Socci, FX Kärtner, ...
Nature Photonics 1 (1), 57-60, 2007
6272007
Raman oscillation in glass optical waveguide
RH Stolen, EP Ippen, AR Tynes
Applied Physics Letters 20 (2), 62-64, 1972
6221972
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20