Παρακολούθηση
Jae Yong Suh
Jae Yong Suh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mtu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lasing action in strongly coupled plasmonic nanocavity arrays
W Zhou, M Dridi, JY Suh, CH Kim, DT Co, MR Wasielewski, GC Schatz, ...
Nature nanotechnology 8 (7), 506-511, 2013
7302013
Semiconductor to metal phase transition in the nucleation and growth of nanoparticles and thin films
JY Suh, R Lopez, LC Feldman, RF Haglund Jr
Journal of Applied Physics 96 (2), 1209-1213, 2004
4202004
Metal-insulator phase transition in a V O 2 thin film observed with terahertz spectroscopy
PU Jepsen, BM Fischer, A Thoman, H Helm, JY Suh, R Lopez, ...
Physical Review B 74 (20), 205103, 2006
4062006
DT Co, MR Wasielewski, GC Schatz, and TW Odom
W Zhou, M Dridi, JY Suh, CH Kim
Nat. Nanotechnol 8 (7), 506, 2013
3572013
Plasmonic bowtie nanolaser arrays
JY Suh, CH Kim, W Zhou, MD Huntington, DT Co, MR Wasielewski, ...
Nano letters 12 (11), 5769-5774, 2012
2652012
DT Co, MR Wasielewski, and TW Odom,“Plasmonic bowtie nanolaser arrays,”
JY Suh, CH Kim, W Zhou, MD Huntington
Nano Lett 12 (11), 5769-5774, 2012
1422012
Modulated optical transmission of subwavelength hole arrays in metal-VO2 films
JY Suh, EU Donev, R Lopez, LC Feldman, RF Haglund
Applied Physics Letters 88 (13), 2006
982006
Enhanced optical transmission mediated by localized plasmons in anisotropic, three-dimensional nanohole arrays
JC Yang, H Gao, JY Suh, W Zhou, MH Lee, TW Odom
Nano letters 10 (8), 3173-3178, 2010
942010
Extraordinary nonlinear absorption in 3D bowtie nanoantennas
JY Suh, MD Huntington, CH Kim, W Zhou, MR Wasielewski, TW Odom
Nano letters 12 (1), 269-274, 2012
762012
Liquid plasmonics: manipulating surface plasmon polaritons via phase transitions
SRC Vivekchand, CJ Engel, SM Lubin, MG Blaber, W Zhou, JY Suh, ...
Nano letters 12 (8), 4324-4328, 2012
752012
Modulation of the gold particle–plasmon resonance by the metal–semiconductor transition of vanadium dioxide
JY Suh, EU Donev, DW Ferrara, KA Tetz, LC Feldman, RF Haglund
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 10 (5), 055202, 2008
652008
X-ray diffraction studies of the growth of vanadium dioxide nanoparticles
SA Pauli, R Herger, PR Willmott, EU Donev, JY Suh, RF Haglund
Journal of Applied Physics 102 (7), 2007
642007
Hybridization of localized and guided modes in 2D metal–insulator–metal nanocavity arrays
W Zhou, JY Suh, Y Hua, TW Odom
The Journal of Physical Chemistry C 117 (6), 2541-2546, 2013
542013
Talbot effect beyond the paraxial limit at optical frequencies
Y Hua, JY Suh, W Zhou, MD Huntington, TW Odom
Optics express 20 (13), 14284-14291, 2012
472012
Nonlinear properties of nanoscale antennas
JY Suh, TW Odom
Nano Today 8 (5), 469-479, 2013
462013
Dual spectra band emissive Eu 2+/Mn 2+ co-activated alkaline earth phosphates for indoor plant growth novel phosphor converted-LEDs
YJ Yun, JK Kim, JY Ju, SK Choi, WI Park, JY Suh, H Jung, Y Kim, S Choi
Physical Chemistry Chemical Physics 19 (18), 11111-11119, 2017
452017
Nanoparticle microreactor: application to synthesis of titania by thermal decomposition of titanium tetraisopropoxide
KY Park, M Ullmann, YJ Suh, SK Friedlander
Journal of Nanoparticle Research 3, 309-319, 2001
432001
Origins of the elastic behavior of nanoparticle chain aggregates: Measurements using nanostructure manipulation device
YJ Suh, SK Friedlander
Journal of applied physics 93 (6), 3515-3523, 2003
392003
Polarization-dependent multipolar plasmon resonances in anisotropic multiscale Au particles
EA You, W Zhou, JY Suh, MD Huntington, TW Odom
ACS nano 6 (2), 1786-1794, 2012
372012
Optical properties of subwavelength hole arrays in vanadium dioxide thin films
EU Donev, JY Suh, F Villegas, R Lopez, RF Haglund Jr, LC Feldman
Physical Review B 73 (20), 201401, 2006
372006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20