Παρακολούθηση
Sandrine Zufferey
Sandrine Zufferey
Professor of French Linguistics, University of Bern (Switzerland)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibe.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
“Car, parce que, puisque” revisited: Three empirical studies on French causal connectives
S Zufferey
Journal of Pragmatics 44, 138-153, 2012
1242012
Lexical pragmatics and theory of mind
S Zufferey
Lexical Pragmatics and Theory of Mind, 1-208, 2010
972010
English and French causal connectives in contrast
S Zufferey, B Cartoni
Languages in contrast 12 (2), 232-250, 2012
742012
Acquiring pragmatics: Social and cognitive perspectives
S Zufferey
Routledge, 2014
712014
Annotating the meaning of discourse connectives by looking at their translation: The translation-spotting technique
B Cartoni, S Zufferey, T Meyer
Dialogue & Discourse 4 (ARTICLE), 65-86, 2013
682013
Cognitive complexity and the linguistic marking of coherence relations: A parallel corpus study
J Hoek, S Zufferey, J Evers-Vermeul, TJM Sanders
Journal of pragmatics 121, 113-131, 2017
622017
Advanced learners’ comprehension of discourse connectives: The role of L1 transfer across on-line and off-line tasks
S Zufferey, W Mak, L Degand, T Sanders
Second Language Research 31 (3), 389-411, 2015
622015
Complex syntax in autism spectrum disorders: A study of relative clauses
S Durrleman, L Hippolyte, S Zufferey, K Iglesias, N Hadjikhani
International Journal of Language & Communication Disorders 50 (2), 260-267, 2015
592015
Annotating the meaning of discourse connectives in multilingual corpora
S Zufferey, L Degand
Corpus Linguistics and Linguistic Theory 13 (2), 399-422, 2017
582017
Initiation à l'étude du sens: sémantique et pragmatique
S Zufferey, J Moeschler
Editions sciences humaines, 2012
57*2012
A multifactorial analysis of explicitation in translation
S Zufferey, B Cartoni
Target. International Journal of Translation Studies 26 (3), 361-384, 2014
532014
How comparable are parallel corpora? Measuring the distribution of general vocabulary and connectives
B Cartoni, S Zufferey, T Meyer, A Popescu-Belis
ACL-Proceedings of 4th Workshop on Building and Using Comparable Corpora, 2011
502011
Using the Europarl corpus for cross-linguistic research
B Cartoni, S Zufferey, T Meyer
Belgian Journal of Linguistics 27 (1), 23-42, 2013
472013
Multilingual annotation and disambiguation of discourse connectives for machine translation
T Meyer, A Popescu-Belis, S Zufferey, B Cartoni
Proceedings of the SIGDIAL 2011 Conference, 194-203, 2011
472011
Unifying dimensions in coherence relations: How various annotation frameworks are related
TJM Sanders, V Demberg, J Hoek, MCJ Scholman, FT Asr, S Zufferey, ...
Corpus Linguistics and Linguistic Theory 17 (1), 1-71, 2021
422021
Factors influencing the implicitation of discourse relations across languages
J Hoek, S Zufferey, H Bunt
Proceedings 11th Joint ACL-ISO Workshop on interoperable semantic annotation …, 2015
422015
Initiation à la linguistique française
S Zufferey, J Moeschler
Armand Colin, 2010
41*2010
Discourse-level annotation over europarl for machine translation: Connectives and pronouns
A Popescu-Belis, T Meyer, J Liyanapathirana, B Cartoni, S Zufferey
Proceedings of the eighth international conference on Language Resources and …, 2012
362012
Automatic identification of discourse markers in dialogues: An in-depth study of like and well
A Popescu-Belis, S Zufferey
Computer Speech & Language 25 (3), 499-518, 2011
34*2011
Givenness, procedural meaning and connectives. The case of French puisque
S Zufferey
Journal of Pragmatics, 2013
312013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20