Jean-Francois Giovannelli
Jean-Francois Giovannelli
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα IMS-Bordeaux.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bayesian estimation of regularization and point spread function parameters for Wiener–Hunt deconvolution
F Orieux, JF Giovannelli, T Rodet
JOSA A 27 (7), 1593-1607, 2010
942010
Image reconstruction in optical interferometry
É Thiébaut, JF Giovannelli
IEEE Signal Processing Magazine 27 (1), 97-109, 2009
902009
Positive deconvolution for superimposed extended source and point sources
JF Giovannelli, A Coulais
Astronomy & Astrophysics 439 (1), 401-412, 2005
792005
Regularization, maximum entropy and probabilistic methods in mass spectrometry data processing problems
A Mohammad-Djafari, JF Giovannelli, G Demoment, J Idier
International Journal of Mass Spectrometry 215 (1-3), 175-193, 2002
692002
An improved observation model for super-resolution under affine motion
G Rochefort, F Champagnat, G Le Besnerais, JF Giovannelli
IEEE Transactions on Image Processing 15 (11), 3325-3337, 2006
582006
Sampling high-dimensional Gaussian distributions for general linear inverse problems
F Orieux, O Féron, JF Giovannelli
IEEE Signal Processing Letters 19 (5), 251-254, 2012
572012
Regularized estimation of mixed spectra using a circular Gibbs-Markov model
P Ciuciu, J Idier, JF Giovannelli
IEEE Transactions on Signal Processing 49 (10), 2202-2213, 2001
542001
Point target detection and subpixel position estimation in optical imagery
V Samson, F Champagnat, JF Giovannelli
Applied Optics 43 (2), 257-263, 2004
452004
Unsupervised Bayesian convex deconvolution based on a field with an explicit partition function
JF Giovannelli
IEEE Transactions on Image Processing 17 (1), 16-26, 2007
412007
Inverse transport problem of estimating point-like source using a Bayesian parametric method with MCMC
A Hazart, JF Giovannelli, S Dubost, L Chatellier
Signal Processing 96, 346-361, 2014
342014
Langevin and Hessian with Fisher approximation stochastic sampling for parameter estimation of structured covariance
C Vacar, JF Giovannelli, Y Berthoumieu
2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2011
332011
Transient response of IR detectors used in space astronomy: what we have learned from the ISO satellite
A Coulais, BI Fouks, JF Giovanelli, A Abergel, J See
Infrared Spaceborne Remote Sensing VIII 4131, 205-217, 2000
272000
Data inversion for over-resolved spectral imaging in astronomy
T Rodet, F Orieux, JF Giovannelli, A Abergel
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 2 (5), 802-811, 2008
242008
Unsupervised frequency tracking beyond the Nyquist frequency using Markov chains
JF Giovannelli, J Idier, R Boubertakh, A Herment
IEEE Transactions on signal processing 50 (12), 2905-2914, 2002
242002
A Bayesian method for long AR spectral estimation: A comparative study
JF Giovannelli, G Demoment, A Herment
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control 43 …, 1996
241996
Regularization and Bayesian Methods for Inverse Problems in Signal and Image Processing
JF Giovannelli, J Idier
John Wiley & Sons, 2015
202015
Markovian high resolution spectral analysis
P Ciuciu, J Idier, JF Giovannelli
1999 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1999
201999
Non-quadratic convex regularized reconstruction of MR images from spiral acquisitions
R Boubertakh, JF Giovannelli, A De Cesare, A Herment
Signal Processing 86 (9), 2479-2494, 2006
182006
An adaptive approach to computing the spectrum and mean frequency of Doppler signals
A Herment, JF Giovannelli
Ultrasonic Imaging 17 (1), 1-26, 1995
181995
Super-resolution in map-making based on a physical instrument model and regularized inversion-Application to SPIRE/Herschel
F Orieux, JF Giovannelli, T Rodet, A Abergel, H Ayasso, M Husson
Astronomy & Astrophysics 539, A38, 2012
172012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20