Παρακολούθηση
Ismael Caballero (ORCID: 0000-0002-5189-1427)
Ismael Caballero (ORCID: 0000-0002-5189-1427)
Associate Professor, University of Castilla La Mancha (https://ror.org/05r78ng12)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uclm.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A data quality in use model for big data
J Merino, I Caballero, B Rivas, M Serrano, M Piattini
Future Generation Computer Systems 63, 123-130, 2016
1912016
Calidad de sistemas informáticos
M Piattini, F García, I Caballero
Alfaomega–Ra-Ma, México, 2007
1412007
A proposal for a set of attributes relevant for Web portal data quality
A Caro, C Calero, I Caballero, M Piattini
Software Quality Journal 16 (4), 513-542, 2008
1062008
IQM3: Information quality management maturity model.
I Caballero, A Caro, C Calero, M Piattini
J. Univers. Comput. Sci. 14 (22), 3658-3685, 2008
912008
Preparing students and engineers for global software development: a systematic review
MJ Monasor, A Vizcaíno, M Piattini, I Caballero
2010 5th IEEE International Conference on Global Software Engineering, 177-186, 2010
752010
A Data Quality Measurement Information Model Based On ISO/IEC 15939.
I Caballero, E Verbo, C Calero, M Piattini
ICIQ, 393-408, 2007
742007
A BPMN extension for including data quality requirements in business process modeling
A Rodríguez, A Caro, C Cappiello, I Caballero
International Workshop on Business Process Modeling Notation, 116-125, 2012
612012
A data quality in use model for big data
I Caballero, M Serrano, M Piattini
International Conference on Conceptual Modeling, 65-74, 2014
532014
Quality in use model for web portals (QiUWeP)
M Herrera, MÁ Moraga, I Caballero, C Calero
International Conference on Web Engineering, 91-101, 2010
472010
Getting Better Information Quality By Assessing And Improving Information Quality Management.
I Caballero, Ó Gómez, M Piattini
ICIQ 2004, 9th, 2004
472004
Defining a data quality model for web portals
A Caro, C Calero, I Caballero, M Piattini
International Conference on Web Information Systems Engineering, 363-374, 2006
46*2006
Information and data quality in business networking: a key concept for enterprises in its early stages of development
B Otto, YW Lee, I Caballero
Electronic Markets 21 (2), 83-97, 2011
342011
PRECISO: A Reengineering Process and a Tool for Database Modernisation through Web Services in 24th Annual ACM Symposium on Applied Computing (SAC'09). 2009: Hawaii
R Pérez-Castillo, IGR de Guzmán, I Caballero, M Polo, M Piattini
SAC, 2126-2133, 2009
34*2009
Software modernization by recovering web services from legacy databases
R Pérez‐Castillo, I García‐Rodríguez de Guzmán, I Caballero, M Piattini
Journal of Software: Evolution and Process 25 (5), 507-533, 2013
332013
An approach to design business processes addressing data quality issues
C Cappiello, A Caro, A Rodriguez, I Caballero
282013
The importance of the security culture in SMEs as regards the correct management of the security of their assets
A Santos-Olmo, LE Sánchez, I Caballero, S Camacho, ...
Future Internet 8 (3), 30, 2016
272016
Capturing data quality requirements for web applications by means of DQ_WebRE
C Guerra-García, I Caballero, M Piattini
Proceedings of the 2nd International Workshop on Business intelligencE and …, 2011
272011
MAMD 2.0: Environment for data quality processes implantation based on ISO 8000-6X and ISO/IEC 33000
AG Carretero, F Gualo, I Caballero, M Piattini
Computer Standards & Interfaces 54, 139-151, 2017
222017
Towards an ontology for global software development
A Vizcaíno, F García, I Caballero, JC Villar, M Piattini
IET Software 6 (3), 214-225, 2012
222012
Information and data quality in networked business
B Otto, YW Lee, I Caballero
Electronic Markets 21 (2), 79-81, 2011
212011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20