Konstantinos Prousalis
Konstantinos Prousalis
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quantum Pattern Recognition for Local Sequence Alignment
K Prousalis, N Konofaos
2017 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 1-5, 2017
62017
Improving the Sequence Alignment Method by Quantum Multi-Pattern Recognition
K Prousalis, N Konofaos
Proceedings of the 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 1-4, 2018
42018
QuCirDET: A design and simulation tool for quantum circuits
K Prousalis, N Konofaos
2016 5th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2016
32016
Α Quantum Pattern Recognition Method for Improving Pairwise Sequence Alignment
K Prousalis, N Konofaos
Scientific reports 9 (1), 1-11, 2019
22019
Quantum recovery protocols for stabilizer codes: Deterministic Monte-Carlo simulation
K Prousalis, A Iliadis, N Konofaos
AIP Advances 8 (6), 065008, 2018
2018
Design and implementation of quantum circuits for fault-tolerant architectures
K Prousalis, N Konofaos
2017 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET), 1-4, 2017
2017
Quantum noise simulation: A software module for QuCirDET
K Prousalis, N Konofaos
2017 6th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2017
2017
Quantum noise simulation
K Prousalis, N Konofaos
2017 6th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2017
2017
Developing quantum nanocomputing for pervasive health environments
K Prousalis, E Konstantinou, N Konofaos, AA Iliadis
Proceedings of the 2nd International Conference on PErvasive Technologies …, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9