Παρακολούθηση
Stavros Katsios
Stavros Katsios
Professor of Int. Economic Relations & Int. Economic Crime-UNESCO Chair holder-Director of GeoLab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ionio.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The shadow economy and corruption in Greece
Σ Κάτσιος
South-Eastern Europe Journal of Economics 4 (1), 2006
2282006
" Yellow Tourism"-Crime & Corruption in Tourism
A Papathanassis, S Katsios, RN Dinu
Journal of Tourism Futures 3 (2), 200-202, 2017
122017
Yellow Tourism: Crime and corruption in the holiday sector
A Papathanassis, S Katsios, NR Dinu
Springer, 2019
112019
Corruption as a governance challenge and the role of civil society
S Katsios
Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 16 (1), 192-197, 2016
52016
Reputation management in the tourism industry
M Chondrogiannis, S Katsios, D Belias, E Velissariou, I Papadimopoulos, ...
Yellow Tourism: Crime and Corruption in the Holiday Sector, 235-245, 2019
42019
Money laundering
S Katsios
The Geopolitics of the International Credit and Financial System: The …, 1998
41998
Tourism in ‘Yellow Times’: the de-formalisation of the Greek economy and Its impact on tourism
S Katsios
Yellow Tourism: Crime and Corruption in the Holiday Sector, 209-225, 2019
32019
The unethical practice of hotel review ghost-writers
D Belias, E Velissariou, A Roditis, M Chondrogiannis, S Katsios, ...
Yellow Tourism: Crime and Corruption in the Holiday Sector, 157-166, 2019
22019
Greece's new defence doctrine: A Framework Proposal
IT Mazis
EDUCatt-Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica, 2014
12014
Corruption as a Challenge to Sovereignty
S Katsios
Authority and Sovereignty Crisis, 2012
12012
EMERALD_JTF_JTF602966 200.. 202
A Papathanassis, S Katsios, RN Dinu
GEOLAB: Geolab Institute-Laboratory for Geocultural Analyses, 2017
2017
"Yellow Tourism" - Crime & Corruption in Tourism", Journal of Tourism Futures, Vol. 3 Issue: 2, pp.200-202
RND Alexis Papathanassis, Stavros Katsios
Journal of Tourism Futures 3 (Issue: 2), pp.200-202, 2017
2017
Making Promises Good: The Anti-Money Laundering Regime as a Multi-Purpose Tool for Governance
S Katsios
Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 16 (2), 227-232, 2016
2016
Balancing Responsibility and Competitiveness: The Challenge of Anti-Money Laundering Compliance
S Katsios
Market and Ethics, 2011
2011
Ready to file a Suspicious Carbon Emissions Report? – Carbon Emissions Trading and New Typology and Money Laundering: A new Typology
DD George Panousopoulos, Stavros Katsios
http://aml.syntax.gr, 2010
2010
Ας πούμε στα παιδιά μας την αλήθεια
S Katsios
GEOLAB: Geolab Institute-Laboratory for Geocultural Analyses, 2008
2008
The art of governance and the end of the authority on money-laundering [in Greek]
K S
Social Centre, 259–270, 2008
2008
Dura Lex sed Lex: The role of lawyers in the fight against money-laundering and terrorist-financing pursuant to the Commission established under Law 3424/2005 [in Greek].
K Stavros
Criminal Justice, 603-607, 2006
2006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18