Παρακολούθηση
George Saatsakis
George Saatsakis
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aretaieio.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Validation of a GATE model for the simulation of the Siemens biograph™ 6 PET scanner
P Gonias, N Bertsekas, N Karakatsanis, G Saatsakis, A Gaitanis, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2007
802007
Optical characteristics of ZnCuInS/ZnS (core/shell) nanocrystal flexible films under X-ray excitation
G Saatsakis, N Kalyvas, C Michail, K Ninos, A Bakas, C Fountzoula, ...
Crystals 9 (7), 343, 2019
182019
On the response of alloyed ZnCdSeS quantum dot films
I Valais, C Michail, C Fountzoula, D Tseles, P Yannakopoulos, ...
Results in physics 7, 1734-1736, 2017
152017
Mobile Tele-Medicine Systems in the multidisciplinary approach of diabetes management: the remote prevention of diabetes complications.
CS Mammas, S Geropoulos, G Markou, G Saatsakis, C Lemonidou, ...
ICIMTH, 307-310, 2014
152014
Luminescence efficiency of cadmium tungstate (CdWO4) single crystal for medical imaging applications
C Michail, V Koukou, N Martini, G Saatsakis, N Kalyvas, A Bakas, ...
Crystals 10 (6), 429, 2020
132020
Fabrication and Luminescent Properties of Zn–Cu–In–S/ZnS Quantum Dot Films under UV Excitation
G Saatsakis, C Michail, C Fountzoula, N Kalyvas, A Bakas, K Ninos, ...
Applied Sciences 9 (11), 2367, 2019
92019
Preliminary Study of ZnS: Mn2+ Quantum Dots Response Under UV and X-Ray Irradiation
G Saatsakis, I Valais, C Michail, C Fountzoula, G Fountos, V Koukou, ...
Journal of Physics: Conference Series 931 (1), 012030, 2017
72017
Spectral efficiency of lutetium aluminum garnet (Lu3Al5O12: Ce) with microelectronic optical sensors
C Michail, K Ninos, N Kalyvas, A Bakas, G Saatsakis, G Fountos, ...
Microelectronics Reliability 109, 113658, 2020
62020
Telemedicine Systems in Organ Transplantation: A Feasibility and Reliability Study of the Integrated Teleradiological andTele-Pathological Evaluation of the Cardiac Graft
CS MAMMASa-d, S Geropoulos, N Kavantzas, A Chanjiioannou, ...
Integrating Information Technology and Management for Quality of Care 202, 303, 2014
62014
Luminescence efficiency of CaF2: Eu single crystals: Temperature dependence
G Saatsakis, K Ninos, I Valais, N Martini, N Kalyvas, C Kantsos, A Bakas, ...
Procedia Structural Integrity 26, 3-10, 2020
52020
Luminescence efficiency of Zn-Cu-In-S/ZnS quantum dot films
G Saatsakis, C Michail, C Fountzoula, N Kalyvas, K Ninos, A Bakas, ...
2019 14th International Conference on Design & Technology of Integrated …, 2019
42019
Telepathology as a method to optimize quality in organ transplantation: a feasibility and reliability study of the virtual benching of liver graft.
CS Mammas, S Geropoulos, G Saatsakis, A Konstantinidou, ...
ICIMTH, 276-278, 2013
42013
Telemedicine Systems in Uterine Transplant: A Feasibility and Reliability Study of the Pre-Grafting Teleradiological Evaluation of the Uterus Graft.
CS Mammas, G Saatsakis, L Poulou, P Toulas, D Chasiakos
ICIMTH, 21-24, 2016
32016
Temperature Dependence of the Luminescence output of CdWO4 Crystal. Comparison with CaF2: Eu
G Saatsakis, D Linardatos, K Ninos, I Valais, N Kalyvas, A Bakas, ...
Procedia Structural Integrity 28, 971-977, 2020
22020
Polymer Based Thin Film Screen Preparation Technique
I Valais, C Michail, C Fountzoula, G Fountos, G Saatsakis, A Karabotsos, ...
Journal of Physics: Conference Series 931 (1), 012035, 2017
22017
Εlectrical Safety of Medical Equipment An Experimental Approach
SC Angelakis, G Saatsakis, D Prionas, I Valais
e-Journal of Science & Technology 3 (9), 25-30, 2014
22014
Telemedicine Systems In Organ Transplantation: A Feasibility And Reliability Study Of The Integrated Teleradiological and Tele-Pathological Evaluation Of Liver Graft.
CS Mammas, A Lazaris, S Geropoulos, G Saatsakis, C Lemonidou, ...
ICIMTH, 285-287, 2013
22013
On the thermal response of LuAG: Ce single crystals
G Saatsakis, D Linardatos, G Karpetas, N Kalyvas, K Ninos, A Bakas, ...
Procedia Structural Integrity 33, 287-294, 2021
12021
Ergonomics of Tele-Cytology for remote Pap-smear evaluation integrated with Big Data analytics and computing to optimize prevention of cervical cancer in developing countries
CS Mammas, G Saatsakis, C Lemonidou, AS Mamma, D Chasiakos, ...
Reports and Studies in Health Sciences, 225, 2016
12016
Integrated Tele-radiological and Tele-pathological Evaluation of Pulmonary Grafts for Reducing the Rate of Injured and Diseased Grafts, in Lung Transplant.
CS Mammas, N Kavantzas, S Geropoulos, A Chanjiioannou, C Doteiras, ...
ICIMTH, 291-294, 2014
12014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20