Παρακολούθηση
Demetrios Anglos
Demetrios Anglos
Professor of Chemistry, University of Crete and IESL-FORTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Surface functionalized carbogenic quantum dots
AB Bourlinos, A Stassinopoulos, D Anglos, R Zboril, M Karakassides, ...
small 4 (4), 455-458, 2008
10092008
Photoluminescent carbogenic dots
AB Bourlinos, A Stassinopoulos, D Anglos, R Zboril, V Georgakilas, ...
Chemistry of Materials 20 (14), 4539-4541, 2008
6672008
Laser-induced breakdown spectroscopy in art and archaeology
D Anglos
Applied spectroscopy 55 (6), 186A-205A, 2001
3202001
Lasers in the preservation of cultural heritage: principles and applications
C Fotakis, D Anglos, V Zafiropulos, S Georgiou, V Tornari
CRC Press, 2006
2982006
Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) in archaeological science—applications and prospects
A Giakoumaki, K Melessanaki, D Anglos
Analytical and bioanalytical chemistry 387, 749-760, 2007
2792007
Laser diagnostics of painted artworks: laser-induced breakdown spectroscopy in pigment identification
D Anglos, S Couris, C Fotakis
Applied spectroscopy 51 (7), 1025-1030, 1997
2531997
The application of LIBS for the analysis of archaeological ceramic and metal artifacts
K Melessanaki, M Mateo, SC Ferrence, PP Betancourt, D Anglos
Applied surface science 197, 156-163, 2002
1972002
Pigment identification in paintings employing laser induced breakdown spectroscopy and Raman microscopy
L Burgio, K Melessanaki, M Doulgeridis, RJH Clark, D Anglos
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 56 (6), 905-913, 2001
1812001
Laser induced breakdown spectroscopy and hyper-spectral imaging analysis of pigments on an illuminated manuscript
K Melessanaki, V Papadakis, C Balas, D Anglos
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 56 (12), 2337-2346, 2001
1602001
Random laser action in organic–inorganic nanocomposites
D Anglos, A Stassinopoulos, RN Das, G Zacharakis, M Psyllaki, ...
JOSA B 21 (1), 208-213, 2004
1472004
Pigment identification in painted artworks: a dual analytical approach employing laser-induced breakdown spectroscopy and Raman microscopy
L Burgio, RJH Clark, T Stratoudaki, M Doulgeridis, D Anglos
Applied Spectroscopy 54 (4), 463-469, 2000
1442000
Excimer laser restoration of painted artworks: procedures, mechanisms and effects
S Georgiou, V Zafiropulos, D Anglos, C Balas, V Tornari, C Fotakis
Applied Surface Science 127, 738-745, 1998
1391998
Functionalized ZnO nanoparticles with liquidlike behavior and their photoluminescence properties
AB Bourlinos, A Stassinopoulos, D Anglos, R Herrera, SH Anastasiadis, ...
Small 2 (4), 513-516, 2006
1302006
Nanosecond and femtosecond laser induced breakdown spectroscopic analysis of bronze alloys
A Elhassan, A Giakoumaki, D Anglos, GM Ingo, L Robbiola, MA Harith
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 63 (4), 504-511, 2008
1282008
Laser-induced fluorescence in artwork diagnostics: an application in pigment analysis
D Anglos, M Solomidou, I Zergioti, V Zafiropulos, TG Papazoglou, ...
Applied Spectroscopy 50 (10), 1331-1334, 1996
1261996
Ultraviolet laser filaments for remote laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) analysis: applications in cultural heritage monitoring
S Tzortzakis, D Anglos, D Gray
Optics letters 31 (8), 1139-1141, 2006
1252006
Laser spectroscopies for elemental and molecular analysis in art and archaeology
A Nevin, G Spoto, D Anglos
Applied Physics A 106, 339-361, 2012
1242012
Photoluminescence of hexagonal boron nitride: effect of surface oxidation under UV-laser irradiation
L Museur, D Anglos, JP Petitet, JP Michel, AV Kanaev
Journal of luminescence 127 (2), 595-600, 2007
1182007
Raman spectra of proteinaceous materials used in paintings: a multivariate analytical approach for classification and identification
A Nevin, I Osticioli, D Anglos, A Burnstock, S Cather, E Castellucci
Analytical Chemistry 79 (16), 6143-6151, 2007
1182007
Analysis of pigments in polychromes by use of laser induced breakdown spectroscopy and Raman microscopy
M Castillejo, M Martı́n, D Silva, T Stratoudaki, D Anglos, L Burgio, ...
Journal of Molecular Structure 550, 191-198, 2000
1092000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20