Παρακολούθηση
Radu Grigore
Radu Grigore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On Abstraction Refinement for Program Analyses in Datalog
X Zhang, R Mangal, R Grigore, M Naik, H Yang
Programming Language Design and Implementation (PLDI), 2014
992014
Java Generics are Turing Complete
R Grigore
Principles of Programming Languages (POPL), 2017
712017
Runtime Verification Based on Register Automata
R Grigore, D Distefano, RL Petersen, N Tzevelekos
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS), 2013
512013
The COST IC0701 verification competition 2011
T Bormer, M Brockschmidt, D Distefano, G Ernst, JC Filliâtre, R Grigore, ...
Formal Verification of Object-Oriented Software (FoVeOOS), 3-21, 2012
442012
How to complete an interactive configuration process?
M Janota, G Botterweck, R Grigore, J Marques-Silva
Current Trends in Theory and Practice of Computer Science (SOFSEM), 528-539, 2010
38*2010
Effective Interactive Resolution of Static Analysis Alarms
X Zhang, R Grigore, X Si, M Naik
Object-Oriented Programming Systems, Languages, and Applications (OOPSLA), 2017
342017
coreStar: The Core of jStar
M Botincan, D Distefano, M Dodds, R Grigore, D Naudziuniene, ...
Intermediate Verification Languages (BOOGIE), 2011
332011
Abstraction Refinement Guided by a Learnt Probabilistic Model
R Grigore, H Yang
Principles of Programming Languages (POPL), 2016
292016
Reachability analysis for annotated code
M Janota, R Grigore, M Moskal
Specification and Verification of Component-Based Systems (SAVCBS), 23-30, 2007
292007
Constructing checkers from PSL properties
S Gheorghita, R Grigore
Control Systems and Computer Science (CSCS), 757–762, 2005
292005
Strongest postcondition of unstructured programs
R Grigore, J Charles, F Fairmichael, J Kiniry
Formal Techniques for Java-like Programs (FTfJP), 2009
272009
On QBF Proofs and Preprocessing
M Janota, R Grigore, J Marques-Silva
Logic for Programming Artificial Intelligence and Reasoning (LPAR), 2013
262013
History-Register Automata
N Tzevelekos, R Grigore
Logical Methods in Computer Science (LMCS); superseeds FoSSaCS2013, 2016
24*2016
Counterexample guided abstraction refinement algorithm for propositional circumscription
M Janota, R Grigore, J Marques-Silva
Logics in artificial intelligence (JELIA), 195-207, 2010
232010
Maximum Satisfiability in Software Analysis: Applications and Techniques
X Si, X Zhang, R Grigore, M Naik
Computer-Aided Verification (CAV) -- invited tutorial, 2017
202017
On the Quest for an Acyclic Graph
M Janota, R Grigore, V Manquinho
(RCRA) Experimental Evaluation of Algorithms for Solving Problems with …, 2017
132017
Selective Monitoring
R Grigore, S Kiefer
International Conference on Concurrency Theory (CONCUR), 2018
62018
jStar-eclipse: an IDE for automated verification of Java programs
D Naudziuniene, M Botincan, D Distefano, M Dodds, R Grigore, ...
Foundations of software engineering (FSE), 428-431, 2011
52011
PrideMM: Second Order Model Checking for Memory Consistency Models
S Cooksey, S Harris, M Batty, R Grigore, M Janota
International Symposium on Formal Methods, 507-525, 2019
42019
Proving the Herman-Protocol Conjecture
M Bruna, R Grigore, S Kiefer, J Ouaknine, J Worrell
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP), 2016
42016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20