Παρακολούθηση
Shivaram Venkataraman
Shivaram Venkataraman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.wisc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Apache spark: a unified engine for big data processing
M Zaharia, RS Xin, P Wendell, T Das, M Armbrust, A Dave, X Meng, ...
Communications of the ACM 59 (11), 56-65, 2016
29842016
Mllib: Machine learning in apache spark
X Meng, J Bradley, B Yavuz, E Sparks, S Venkataraman, D Liu, ...
Journal of Machine Learning Research 17 (34), 1-7, 2016
23812016
{CherryPick}: Adaptively unearthing the best cloud configurations for big data analytics
O Alipourfard, HH Liu, J Chen, S Venkataraman, M Yu, M Zhang
14th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2017
6022017
Ernest: Efficient performance prediction for {Large-Scale} advanced analytics
S Venkataraman, Z Yang, M Franklin, B Recht, I Stoica
13th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2016
5972016
Occupy the cloud: Distributed computing for the 99%
E Jonas, Q Pu, S Venkataraman, I Stoica, B Recht
Proceedings of the 2017 symposium on cloud computing, 445-451, 2017
5862017
Consistent and durable data structures for non-volatile byte-addressable memory
S Venkataraman, N Tolia, P Ranganathan, RH Campbell
Proceedings of the 9th USENIX Conference on File and Storage Technologies …, 2011
5402011
Analysis of {Large-Scale}{Multi-Tenant}{GPU} clusters for {DNN} training workloads
M Jeon, S Venkataraman, A Phanishayee, J Qian, W Xiao, F Yang
2019 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 19), 947-960, 2019
3422019
Focus: Querying large video datasets with low latency and low cost
K Hsieh, G Ananthanarayanan, P Bodik, S Venkataraman, P Bahl, ...
13th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI …, 2018
3182018
Shuffling, fast and slow: Scalable analytics on serverless infrastructure
Q Pu, S Venkataraman, I Stoica
16th USENIX symposium on networked systems design and implementation (NSDI …, 2019
2782019
Probabilistically Bounded Staleness for Practical Partial Quorums
P Bailis, S Venkataraman, JM Hellerstein, M Franklin, I Stoica
2712012
Themis: Fair and efficient {GPU} cluster scheduling
K Mahajan, A Balasubramanian, A Singhvi, S Venkataraman, A Akella, ...
17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2020
2102020
The power of choice in {Data-Aware} cluster scheduling
S Venkataraman, A Panda, G Ananthanarayanan, MJ Franklin, I Stoica
11th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI …, 2014
206*2014
Drizzle: Fast and adaptable stream processing at scale
S Venkataraman, A Panda, K Ousterhout, M Armbrust, A Ghodsi, ...
Proceedings of the 26th Symposium on Operating Systems Principles, 374-389, 2017
2052017
Keystoneml: Optimizing pipelines for large-scale advanced analytics
ER Sparks, S Venkataraman, T Kaftan, MJ Franklin, B Recht
2017 IEEE 33rd international conference on data engineering (ICDE), 535-546, 2017
1732017
Reactive distillation using ASPEN PLUS.
S Venkataraman, WK Chan, JF Boston
1601990
Presto: distributed machine learning and graph processing with sparse matrices
S Venkataraman, E Bodzsar, I Roy, A AuYoung, RS Schreiber
Proceedings of the 8th ACM European Conference on Computer Systems, 197-210, 2013
1452013
Cake: enabling high-level SLOs on shared storage systems
A Wang, S Venkataraman, S Alspaugh, R Katz, I Stoica
Proceedings of the Third ACM Symposium on Cloud Computing, 1-14, 2012
1402012
Matrix computations and optimization in apache spark
R Bosagh Zadeh, X Meng, A Ulanov, B Yavuz, L Pu, S Venkataraman, ...
Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2016
1352016
P3: Distributed deep graph learning at scale
S Gandhi, AP Iyer
15th {USENIX} Symposium on Operating Systems Design and Implementation …, 2021
1272021
The case for tiny tasks in compute clusters
K Ousterhout, A Panda, J Rosen, S Venkataraman, R Xin, S Ratnasamy, ...
14th Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HotOS XIV), 2013
1212013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20