Παρακολούθηση
Gintare Karolina Dziugaite
Gintare Karolina Dziugaite
Google Brain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computing nonvacuous generalization bounds for deep (stochastic) neural networks with many more parameters than training data
GK Dziugaite, DM Roy
arXiv preprint arXiv:1703.11008, 2017
5682017
Training generative neural networks via maximum mean discrepancy optimization
GK Dziugaite, DM Roy, Z Ghahramani
arXiv preprint arXiv:1505.03906, 2015
5462015
A study of the effect of jpg compression on adversarial images
GK Dziugaite, Z Ghahramani, DM Roy
arXiv preprint arXiv:1608.00853, 2016
3982016
Stabilizing the lottery ticket hypothesis
J Frankle, GK Dziugaite, DM Roy, M Carbin
arXiv preprint arXiv:1903.01611, 2019
272*2019
Linear mode connectivity and the lottery ticket hypothesis
J Frankle, GK Dziugaite, D Roy, M Carbin
International Conference on Machine Learning, 3259-3269, 2020
2412020
Neural network matrix factorization
GK Dziugaite, DM Roy
arXiv preprint arXiv:1511.06443, 2015
1362015
Pruning neural networks at initialization: Why are we missing the mark?
J Frankle, GK Dziugaite, DM Roy, M Carbin
arXiv preprint arXiv:2009.08576, 2020
1222020
Information-theoretic generalization bounds for SGLD via data-dependent estimates
J Negrea, M Haghifam, GK Dziugaite, A Khisti, DM Roy
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
1002019
Data-dependent PAC-Bayes priors via differential privacy
GK Dziugaite, DM Roy
Advances in neural information processing systems 31, 2018
942018
Deep learning versus kernel learning: an empirical study of loss landscape geometry and the time evolution of the neural tangent kernel
S Fort, GK Dziugaite, M Paul, S Kharaghani, DM Roy, S Ganguli
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 5850-5861, 2020
792020
Deep learning on a data diet: Finding important examples early in training
M Paul, S Ganguli, GK Dziugaite
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 20596-20607, 2021
762021
Sharpened generalization bounds based on conditional mutual information and an application to noisy, iterative algorithms
M Haghifam, J Negrea, A Khisti, DM Roy, GK Dziugaite
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 9925-9935, 2020
742020
On the role of data in PAC-Bayes bounds
GK Dziugaite, K Hsu, W Gharbieh, G Arpino, D Roy
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 604-612, 2021
602021
Entropy-SGD optimizes the prior of a PAC-Bayes bound: Data-dependent PAC-Bayes priors via differential privacy
GK Dziugaite, DM Roy
56*2017
In search of robust measures of generalization
GK Dziugaite, A Drouin, B Neal, N Rajkumar, E Caballero, L Wang, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 11723-11733, 2020
542020
Relatif: Identifying explanatory training samples via relative influence
E Barshan, ME Brunet, GK Dziugaite
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 1899-1909, 2020
522020
Information-theoretic generalization bounds for stochastic gradient descent
G Neu, GK Dziugaite, M Haghifam, DM Roy
Conference on Learning Theory, 3526-3545, 2021
392021
In defense of uniform convergence: Generalization via derandomization with an application to interpolating predictors
J Negrea, GK Dziugaite, D Roy
International Conference on Machine Learning, 7263-7272, 2020
362020
Requiem for the max rule?
WJ Ma, S Shen, G Dziugaite, R van den Berg
Vision Research 116, 179-193, 2015
322015
Neurips 2020 competition: Predicting generalization in deep learning
Y Jiang, P Foret, S Yak, DM Roy, H Mobahi, GK Dziugaite, S Bengio, ...
arXiv preprint arXiv:2012.07976, 2020
282020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20