Παρακολούθηση
Leonidas Guibas
Leonidas Guibas
Professor of Computer Science, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.stanford.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pointnet: Deep learning on point sets for 3d classification and segmentation
CR Qi, H Su, K Mo, LJ Guibas
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
157322017
Pointnet++: Deep hierarchical feature learning on point sets in a metric space
CR Qi, L Yi, H Su, LJ Guibas
Advances in neural information processing systems 30, 2017
111562017
The earth mover's distance as a metric for image retrieval
Y Rubner, C Tomasi, LJ Guibas
International journal of computer vision 40, 99-121, 2000
64802000
Shapenet: An information-rich 3d model repository
AX Chang, T Funkhouser, L Guibas, P Hanrahan, Q Huang, Z Li, ...
arXiv preprint arXiv:1512.03012, 2015
53262015
Frustum pointnets for 3d object detection from rgb-d data
CR Qi, W Liu, C Wu, H Su, LJ Guibas
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
26952018
Kpconv: Flexible and deformable convolution for point clouds
H Thomas, CR Qi, JE Deschaud, B Marcotegui, F Goulette, LJ Guibas
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
25512019
A point set generation network for 3d object reconstruction from a single image
H Fan, H Su, LJ Guibas
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
23482017
A metric for distributions with applications to image databases
Y Rubner, C Tomasi, LJ Guibas
Sixth international conference on computer vision (IEEE Cat. No. 98CH36271 …, 1998
23391998
Primitives for the manipulation of general subdivisions and the computation of Voronoi
L Guibas, J Stolfi
ACM transactions on graphics (TOG) 4 (2), 74-123, 1985
21271985
Wireless sensor networks: an information processing approach
F Zhao, L Guibas
Elsevier, 2004
20632004
Volumetric and multi-view cnns for object classification on 3d data
CR Qi, H Su, M Nießner, A Dai, M Yan, LJ Guibas
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
19122016
A concise and provably informative multi‐scale signature based on heat diffusion
J Sun, M Ovsjanikov, L Guibas
Computer graphics forum 28 (5), 1383-1392, 2009
19012009
Handbook of discrete and computational geometry
CD Toth, J O'Rourke, JE Goodman
CRC press, 2017
18902017
Learning representations and generative models for 3d point clouds
P Achlioptas, O Diamanti, I Mitliagkas, L Guibas
International conference on machine learning, 40-49, 2018
14532018
Deep knowledge tracing
C Piech, J Bassen, J Huang, S Ganguli, M Sahami, LJ Guibas, ...
Advances in neural information processing systems 28, 2015
14072015
Taskonomy: Disentangling task transfer learning
AR Zamir, A Sax, W Shen, LJ Guibas, J Malik, S Savarese
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
13502018
Deep hough voting for 3d object detection in point clouds
CR Qi, O Litany, K He, LJ Guibas
proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
12492019
A scalable active framework for region annotation in 3d shape collections
L Yi, VG Kim, D Ceylan, IC Shen, M Yan, H Su, C Lu, Q Huang, A Sheffer, ...
ACM Transactions on Graphics (ToG) 35 (6), 1-12, 2016
11362016
A dichromatic framework for balanced trees
LJ Guibas, R Sedgewick
19th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1978), 8-21, 1978
10821978
Efficient geometry-aware 3d generative adversarial networks
ER Chan, CZ Lin, MA Chan, K Nagano, B Pan, S De Mello, O Gallo, ...
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2022
10192022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20