Παρακολούθηση
Georgios Koubouris
Georgios Koubouris
Researcher, Head, Olive Cultivation Lab Institute of Olive Tree, Subtropical Crops & Viticulture ELGO DEMETER
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nagref-cha.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Impact of temperature on olive (Olea europaea L.) pollen performance in relation to relative humidity and genotype
GC Koubouris, IT Metzidakis, MD Vasilakakis
Environmental and Experimental Botany 67 (1), 209-214, 2009
1062009
Improvement of in vitro propagation of apricot cultivar ‘Bebecou’
G Koubouris, M Vasilakakis
Plant cell, tissue and organ culture 85 (2), 173-180, 2006
512006
Organic olive orchards on sloping land: More than a specialty niche production system?
JA Gomez, M Amato, G Celano, GC Koubouris
Journal of environmental management 89 (2), 99-109, 2008
442008
A GIS policy approach for assessing the effect of fertilizers on the quality of drinking and irrigation water and wellhead protection zones (Crete, Greece)
NN Kourgialas, GP Karatzas, GC Koubouris
Journal of environmental management 189, 150-159, 2017
422017
Ultraviolet-B radiation or heat cause changes in photosynthesis, antioxidant enzyme activities and pollen performance in olive tree
GC Koubouris, N Kavroulakis, IT Metzidakis, MD Vasilakakis, A Sofo
Photosynthetica, 1-9, 2015
382015
Microsatellite high-resolution melting (SSR-HRM) analysis for genotyping and molecular characterization of an Olea europaea germplasm collection
A Xanthopoulou, I Ganopoulos, G Koubouris, A Tsaftaris, C Sergendani, ...
Plant Genetic Resources 12 (3), 273-277, 2014
382014
Stomatal behavior following mid-or long-term exposure to high relative air humidity: A review
D Fanourakis, S Aliniaeifard, A Sellin, H Giday, O Körner, AR Nejad, ...
Plant Physiology and Biochemistry 153, 92-105, 2020
332020
Leaf area estimation by considering leaf dimensions in olive tree
G Koubouris, D Bouranis, E Vogiatzis, AR Nejad, H Giday, G Tsaniklidis, ...
Scientia Horticulturae 240, 440-445, 2018
322018
Elimination of Plum pox virus through in vitro thermotherapy and shoot tip culture compared to conventional heat treatment in apricot cultivar Bebecou
GC Koubouris, VI Maliogka, K Efthimiou, NI Katis, MD Vasilakakis
Journal of general plant pathology 73 (5), 370-373, 2007
322007
Assessing water erosion in Mediterranean tree crops using GIS techniques and field measurements: The effect of climate change
NN Kourgialas, GC Koubouris, GP Karatzas, I Metzidakis
Natural Hazards 83 (1), 65-81, 2016
302016
Growth, photosynthesis and pollen performance in saline water treated olive plants under high temperature
GC Koubouris, N Tzortzakis, NN Kourgialas, M Darioti, I Metzidakis
International Journal of Plant Biology 6 (1), 6038, 2015
282015
Optimal irrigation planning for addressing current or future water scarcity in Mediterranean tree crops
NN Kourgialas, GC Koubouris, Z Dokou
Science of The Total Environment 654, 616-632, 2019
242019
Genetic diversity of Barbary fig (Opuntia ficus-indica) collection in Greece with ISSR molecular markers
I Ganopoulos, A Kalivas, N Kavroulakis, A Xanthopoulou, A Mastrogianni, ...
Plant Gene 2, 29-33, 2015
242015
Adaptation of Mediterranean olive groves to climate change through sustainable cultivation practices
G Michalopoulos, KA Kasapi, G Koubouris, G Psarras, G Arampatzis, ...
Climate 8 (4), 54, 2020
232020
Self-incompatibility and pollination relationships for four Greek olive cultivars
GC Koubouris, CM Breton, IT Metzidakis, MD Vasilakakis
Scientia Horticulturae 176, 91-96, 2014
232014
Influence of cross-pollination on the development of parthenocarpic olive (Olea europaea) fruits (shotberries)
GC Koubouris, IT Metzidakis, MD Vasilakakis
Experimental Agriculture 46 (1), 67-76, 2010
222010
Characterization of fungi associated with wood decay of tree species and grapevine in Greece
EA Markakis, N Kavroulakis, S Ntougias, GC Koubouris, CK Sergentani, ...
Plant Disease 101 (11), 1929-1940, 2017
202017
Deciphering Soil Spatial Variability through Geostatistics and Interpolation Techniques
MAE AbdelRahman, YM Zakarya, MM Metwaly, G Koubouris
Sustainability 13 (1), 194, 2020
172020
Soil water content and olive tree yield responses to soil management, irrigation, and precipitation in a hilly Mediterranean area
G Arampatzis, E Hatzigiannakis, V Pisinaras, N Kourgialas, G Psarras, ...
Journal of Water and Climate Change 9 (4), 672-678, 2018
162018
Interactive effects of temperature and genotype on almond (Prunus dulcis L.) pollen germination and tube length
K Sorkheh, R Azimkhani, N Mehri, MH Chaleshtori, J Halász, S Ercisli, ...
Scientia horticulturae 227, 162-168, 2018
162018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20