Παρακολούθηση
Sylvain Lazard
Sylvain Lazard
INRIA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα loria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Homotopic Fréchet distance between curves or, walking your dog in the woods in polynomial time
EW Chambers, É Colin de Verdière, J Erickson, S Lazard, F Lazarus, ...
Computational Geometry 43 (3), 295-311, 2010
123*2010
Near-optimal parameterization of the intersection of quadrics: I. The generic algorithm
L Dupont, D Lazard, S Lazard, S Petitjean
Journal of Symbolic Computation 43 (3), 168-191, 2008
116*2008
The complexity of the two dimensional curvature-constrained shortest-path problem
S Lazard, J Reif, H Wang
Proceedings of the Third International Workshop on the Algorithmic …, 1998
115*1998
A polynomial-time algorithm for computing shortest paths of bounded curvature amidst moderate obstacles
JD Boissonnat, S Lazard
International Journal of Computational Geometry & Applications 13 (03), 189-229, 2003
107*2003
Locked and unlocked polygonal chains in three dimensions
T Biedl, E Demaine, M Demaine, S Lazard, A Lubiw, J O'Rourke, ...
Discrete & Computational Geometry 26, 269-281, 2001
101*2001
On the topology of real algebraic plane curves
J Cheng, S Lazard, L Peñaranda, M Pouget, F Rouillier, E Tsigaridas
Mathematics in Computer Science 4, 113-137, 2010
97*2010
Intersecting quadrics: An efficient and exact implementation
S Lazard, LM Penaranda, S Petitjean
Proceedings of the twentieth annual symposium on computational geometry, 419-428, 2004
782004
The Voronoi diagram of three lines
H Everett, S Lazard, D Lazard, MS El Din
Proceedings of the twenty-third annual symposium on Computational geometry …, 2007
732007
A note on reconfiguring tree linkages: Trees can lock
T Biedl, E Demaine, M Demaine, S Lazard, A Lubiw, J O'Rourke, ...
Discrete Applied Mathematics 117 (1-3), 293-297, 2002
672002
Curvature-constrained shortest paths in a convex polygon
PK Agarwal, T Biedl, S Lazard, S Robbins, S Suri, S Whitesides
SIAM Journal on Computing 31 (6), 1814-1851, 2002
662002
Farthest-polygon Voronoi diagrams
O Cheong, H Everett, M Glisse, J Gudmundsson, S Hornus, S Lazard, ...
Computational Geometry 44 (4), 234-247, 2011
64*2011
Lines and free line segments tangent to arbitrary three-dimensional convex polyhedra
H Brönnimann, O Devillers, V Dujmović, H Everett, M Glisse, X Goaoc, ...
SIAM Journal on Computing 37 (2), 522-551, 2007
57*2007
Bounded-curvature shortest paths through a sequence of points using convex optimization
X Goaoc, HS Kim, S Lazard
SIAM Journal on Computing 42 (2), 662-684, 2013
552013
Motion planning of legged robots
JD Boissonnat, O Devillers, S Lazard
SIAM Journal on Computing 30 (1), 218-246, 2000
472000
Curvature-constrained shortest paths in a convex polygon
PK Agarwal, T Biedl, S Lazard, S Robbins, S Suri, S Whitesides
Proceedings of the fourteenth annual symposium on Computational geometry …, 1998
471998
The expected number of 3D visibility events is linear
O Devillers, V Dujmovic, H Everett, X Goaoc, S Lazard, HS Na, S Petitjean
SIAM Journal on Computing 32 (6), 1586-1620, 2003
432003
Near-optimal parameterization of the intersection of quadrics: II. A classification of pencils
L Dupont, D Lazard, S Lazard, S Petitjean
Journal of Symbolic Computation 43 (3), 192-215, 2008
412008
Universal Sets of n Points for One-bend Drawings of Planar Graphs with n Vertices
H Everett, S Lazard, G Liotta, S Wismath
Discrete & Computational Geometry 43, 272-288, 2010
36*2010
Transversals to line segments in three-dimensional space
H Brönnimann, H Everett, S Lazard, F Sottile, S Whitesides
Discrete and Computational Geometry 34 (3), 381-390, 2005
362005
Near-optimal parameterization of the intersection of quadrics: III. Parameterizing singular intersections
L Dupont, D Lazard, S Lazard, S Petitjean
Journal of Symbolic Computation 43 (3), 216-232, 2008
352008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20