Παρακολούθηση
Thomas Lagkas
Thomas Lagkas
Assistant Professor, Department of Computer Science, International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A compilation of UAV applications for precision agriculture
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, T Lagkas, I Moscholios
Computer Networks 172, 107148, 2020
7002020
A survey on SCADA systems: secure protocols, incidents, threats and tactics
D Pliatsios, P Sarigiannidis, T Lagkas, AG Sarigiannidis
IEEE Communications Surveys & Tutorials 22 (3), 1942-1976, 2020
2232020
UAV IoT framework views and challenges: Towards protecting drones as “Things”
T Lagkas, V Argyriou, S Bibi, P Sarigiannidis
Sensors 18 (11), 4015, 2018
1952018
Network protocols, schemes, and mechanisms for internet of things (iot): Features, open challenges, and trends
A Triantafyllou, P Sarigiannidis, TD Lagkas
Wireless communications and mobile computing 2018, 2018
1892018
Towards smart farming: Systems, frameworks and exploitation of multiple sources
A Lytos, T Lagkas, P Sarigiannidis, M Zervakis, G Livanos
Computer Networks 172, 107147, 2020
1122020
Deep learning in IoT intrusion detection
S Tsimenidis, T Lagkas, K Rantos
Journal of network and systems management 30 (1), 8, 2022
802022
The evolution of argumentation mining: From models to social media and emerging tools
A Lytos, T Lagkas, P Sarigiannidis, K Bontcheva
Information Processing & Management 56 (6), 102055, 2019
702019
Modeling, detecting, and mitigating threats against industrial healthcare systems: a combined software defined networking and reinforcement learning approach
P Radoglou-Grammatikis, K Rompolos, P Sarigiannidis, V Argyriou, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 18 (3), 2041-2052, 2021
692021
Drones in B5G/6G networks as flying base stations
G Amponis, T Lagkas, M Zevgara, G Katsikas, T Xirofotos, I Moscholios, ...
Drones 6 (2), 39, 2022
612022
Hybrid 5G optical‐wireless SDN‐based networks, challenges and open issues
P Sarigiannidis, T Lagkas, S Bibi, A Ampatzoglou, P Bellavista
Iet Networks 6 (6), 141-148, 2017
522017
How to improve the peer review method: Free-selection vs assigned-pair protocol evaluated in a computer networking course
PM Papadopoulos, TD Lagkas, SN Demetriadis
Computers & Education 59 (2), 182-195, 2012
482012
Advancing sdn from openflow to p4: A survey
A Liatifis, P Sarigiannidis, V Argyriou, T Lagkas
ACM Computing Surveys 55 (9), 1-37, 2023
462023
Coverage path planning methods focusing on energy efficient and cooperative strategies for unmanned aerial vehicles
G Fevgas, T Lagkas, V Argyriou, P Sarigiannidis
Sensors 22 (3), 1235, 2022
432022
Architecting the IoT paradigm: A middleware for autonomous distributed sensor networks
G Eleftherakis, D Pappas, T Lagkas, K Rousis, O Paunovski
International Journal of Distributed Sensor Networks 11 (12), 139735, 2015
392015
Leveraging fairness in LoRaWAN: A novel scheduling scheme for collision avoidance
A Triantafyllou, P Sarigiannidis, T Lagkas, ID Moscholios, A Sarigiannidis
Computer Networks 186, 107735, 2021
362021
Mobile crowd sensing architectural frameworks: A comprehensive survey
M Louta, K Mpanti, G Karetsos, T Lagkas
2016 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems …, 2016
332016
Drone-base-station for next-generation internet-of-things: A comparison of swarm intelligence approaches
D Pliatsios, SK Goudos, T Lagkas, V Argyriou, AAA Boulogeorgos, ...
IEEE Open Journal of Antennas and Propagation 3, 32-47, 2021
322021
Quality management of surveillance multimedia streams via federated sdn controllers in fiwi-iot integrated deployment environments
P Bellavista, C Giannelli, T Lagkas, P Sarigiannidis
IEEE Access 6, 21324-21341, 2018
302018
Priority-oriented adaptive control with QoS guarantee for wireless LANs
TD Lagkas, GI Papadimitriou, P Nicopolitidis, AS Pomportsis
IEEE Transactions on Vehicular Technology 56 (4), 1761-1772, 2007
292007
A self-learning approach for detecting intrusions in healthcare systems
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, G Efstathopoulos, T Lagkas, ...
ICC 2021-IEEE International Conference on Communications, 1-6, 2021
282021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20