Παρακολούθηση
Thomas Lagkas
Thomas Lagkas
Assistant Professor, Department of Computer Science, International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A compilation of UAV applications for precision agriculture
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, T Lagkas, I Moscholios
Computer Networks 172, 107148, 2020
3612020
UAV IoT framework views and challenges: Towards protecting drones as “Things”
T Lagkas, V Argyriou, S Bibi, P Sarigiannidis
Sensors 18 (11), 4015, 2018
1452018
Network protocols, schemes, and mechanisms for internet of things (iot): Features, open challenges, and trends
A Triantafyllou, P Sarigiannidis, TD Lagkas
Wireless communications and mobile computing 2018, 2018
1432018
A survey on SCADA systems: secure protocols, incidents, threats and tactics
D Pliatsios, P Sarigiannidis, T Lagkas, AG Sarigiannidis
IEEE Communications Surveys & Tutorials 22 (3), 1942-1976, 2020
1092020
Towards smart farming: Systems, frameworks and exploitation of multiple sources
A Lytos, T Lagkas, P Sarigiannidis, M Zervakis, G Livanos
Computer Networks 172, 107147, 2020
782020
How to improve the peer review method: Free-selection vs assigned-pair protocol evaluated in a computer networking course
PM Papadopoulos, TD Lagkas, SN Demetriadis
Computers & Education 59 (2), 182-195, 2012
442012
The evolution of argumentation mining: From models to social media and emerging tools
A Lytos, T Lagkas, P Sarigiannidis, K Bontcheva
Information Processing & Management 56 (6), 102055, 2019
432019
Hybrid 5G optical‐wireless SDN‐based networks, challenges and open issues
P Sarigiannidis, T Lagkas, S Bibi, A Ampatzoglou, P Bellavista
IET Networks 6 (6), 141-148, 2017
422017
Architecting the IoT paradigm: a middleware for autonomous distributed sensor networks
G Eleftherakis, D Pappas, T Lagkas, K Rousis, O Paunovski
International Journal of Distributed Sensor Networks 11 (12), 139735, 2015
332015
Mobile crowd sensing architectural frameworks: A comprehensive survey
M Louta, K Mpanti, G Karetsos, T Lagkas
2016 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems …, 2016
312016
Modeling, detecting, and mitigating threats against industrial healthcare systems: a combined software defined networking and reinforcement learning approach
P Radoglou-Grammatikis, K Rompolos, P Sarigiannidis, V Argyriou, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 18 (3), 2041-2052, 2021
292021
Quality management of surveillance multimedia streams via federated sdn controllers in fiwi-iot integrated deployment environments
P Bellavista, C Giannelli, T Lagkas, P Sarigiannidis
IEEE Access 6, 21324-21341, 2018
272018
Priority-oriented adaptive control with QoS guarantee for wireless LANs
TD Lagkas, GI Papadimitriou, P Nicopolitidis, AS Pomportsis
IEEE Transactions on Vehicular Technology 56 (4), 1761-1772, 2007
272007
QAP: A QoS supportive adaptive polling protocol for wireless LANs
TD Lagkas, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
Computer Communications 29 (5), 618-633, 2006
242006
Wireless Network Traffic and Quality of Service Support: Trends and Standards: Trends and Standards
TD Lagkas, P Angelidis, L Georgiadis
IGI Global, 2010
212010
Deep learning in iot intrusion detection
S Tsimenidis, T Lagkas, K Rantos
Journal of Network and Systems Management 30 (1), 1-40, 2022
192022
Towards 6G IoT: Tracing mobile sensor nodes with deep learning clustering in UAV networks
Y Spyridis, T Lagkas, P Sarigiannidis, V Argyriou, A Sarigiannidis, ...
Sensors 21 (11), 3936, 2021
192021
Network slicing architecture for SDM and analog-radio-over-fiber-based 5G fronthaul networks
J Brenes, TD Lagkas, D Klonidis, R Muñoz, S Rommel, G Landi, ...
Journal of Optical Communications and Networking 12 (4), B33-B43, 2020
182020
New RSSI-based tracking for following mobile targets using the law of cosines
AE Lagias, TD Lagkas, J Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 7 (3), 392-395, 2017
182017
A new approach to the design of MAC protocols for wireless LANs: combining QoS guarantee with power saving
TD Lagkas, GL Papadimitriou, P Nicopolitidis, AS Pomportsis
IEEE Communications Letters 10 (7), 537-539, 2006
182006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20