Παρακολούθηση
Christian Mandery
Christian Mandery
Postdoctoral Researcher, Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chrismandery.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The KIT Whole-Body Human Motion Database
C Mandery, Ö Terlemez, M Do, N Vahrenkamp, T Asfour
International Conference on Advanced Robotics (ICAR), 329-336, 2015
2302015
The KIT Motion-Language Dataset
M Plappert, C Mandery, T Asfour
Big Data 4 (4), 236-252, 2016
1672016
Learning a bidirectional mapping between human whole-body motion and natural language using deep recurrent neural networks
M Plappert, C Mandery, T Asfour
Robotics and Autonomous Systems 109, 13-26, 2018
1232018
Unifying Representations and Large-Scale Whole-Body Motion Databases for Studying Human Motion
C Mandery, Ö Terlemez, M Do, N Vahrenkamp, T Asfour
IEEE Transactions on Robotics 32 (4), 796-809, 2016
1072016
Master Motor Map (MMM)—Framework and toolkit for capturing, representing, and reproducing human motion on humanoid robots
Ö Terlemez, S Ulbrich, C Mandery, M Do, N Vahrenkamp, T Asfour
IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), 894-901, 2014
882014
Human Motion Classification based on Multi-Modal Sensor Data for Lower Limb Exoskeletons
J Beil, I Ehrenberger, C Scherer, C Mandery, T Asfour
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS …, 2018
292018
Analyzing Whole-Body Pose Transitions in Multi-Contact Motions
C Mandery, J Borràs, M Jöchner, T Asfour
IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), 1020-1027, 2015
262015
A Whole-Body Support Pose Taxonomy for Multi-Contact Humanoid Robot Motions
J Borràs, C Mandery, T Asfour
Science Robotics 2 (13), eaaq0560, 2017
212017
Dimensionality Reduction for Whole-Body Human Motion Recognition
C Mandery, M Plappert, J Borras, T Asfour
19th International Conference on Information Fusion (FUSION), 355-362, 2016
212016
Is Hugging a Robot Weird? Investigating the Influence of Robot Appearance on Users' Perception of Hugging
G Trovato, M Do, Ö Terlemez, C Mandery, H Ishii, N Bianchi-Berthouze, ...
IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), 318-323, 2016
202016
The karlsruhe ARMAR humanoid robot family
T Asfour, R Dillmann, N Vahrenkamp, M Do, M Wächter, C Mandery, ...
Humanoid Robotics: A Reference, 337-368, 2019
142019
On the Dualities Between Grasping and Whole-Body Loco-Manipulation Tasks
T Asfour, J Borràs, C Mandery, P Kaiser, EE Aksoy, M Grotz
Robotics Research, 305-322, 2018
132018
Real-Time Whole-Body Human Motion Tracking Based on Unlabeled Markers
J Steinbring, C Mandery, F Pfaff, F Faion, T Asfour, UD Hanebeck
IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for …, 2016
112016
Affordance-Based Multi-Contact Whole-Body Pose Sequence Planning for Humanoid Robots in Unknown Environments
P Kaiser, C Mandery, A Boltres, T Asfour
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3114-3121, 2018
102018
Using Language Models to Generate Whole-Body Multi-Contact Motions
C Mandery, J Borràs, M Jöchner, T Asfour
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS …, 2016
92016
High-Accuracy Real-Time Whole-Body Human Motion Tracking Based on Constrained Nonlinear Kalman Filtering
J Steinbring, C Mandery, N Vahrenkamp, T Asfour, UD Hanebeck
arXiv preprint arXiv:1511.04278, 2015
92015
A Framework for Evaluating Motion Segmentation Algorithms
CRG Dreher, N Kulp, C Mandery, M Wächter, T Asfour
IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), 83-90, 2017
52017
Distributed N-Gram Language Models: Application of Large Models to Automatic Speech Recognition
C Mandery
Department of Informatics, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 2011
42011
Organisation, Repräsentation und Analyse menschlicher Ganzkörperbewegung für die datengetriebene Bewegungsgenerierung bei humanoiden Robotern
C Mandery
KIT Scientific Publishing, 2017
12017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19