Παρακολούθηση
Boyuan Chen
Boyuan Chen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα duke.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autostacker: A compositional evolutionary learning system
B Chen, H Wu, W Mo, I Chattopadhyay, H Lipson
Proceedings of the genetic and evolutionary computation conference, 402-409, 2018
1072018
Automated discovery of fundamental variables hidden in experimental data
B Chen, K Huang, S Raghupathi, I Chandratreya, Q Du, H Lipson
Nature Computational Science 2 (7), 433-442, 2022
91*2022
Oops! predicting unintentional action in video
D Epstein, B Chen, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
912020
Performance improvement of polymer solar cells by surface-energy-induced dual Plasmon resonance
M Yao, P Shen, Y Liu, B Chen, W Guo, S Ruan, L Shen
ACS applied materials & interfaces 8 (9), 6183-6189, 2016
542016
Sscnav: Confidence-aware semantic scene completion for visual semantic navigation
Y Liang, B Chen, S Song
2021 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 13194 …, 2021
472021
Facially expressive humanoid robotic face
Z Faraj, M Selamet, C Morales, P Torres, M Hossain, B Chen, H Lipson
HardwareX 9, e00117, 2021
442021
Fully body visual self-modeling of robot morphologies
B Chen, R Kwiatkowski, C Vondrick, H Lipson
Science Robotics 7 (68), eabn1944, 2022
382022
Visual behavior modelling for robotic theory of mind
B Chen, C Vondrick, H Lipson
Scientific Reports 11 (1), 1-14, 2021
332021
Deep neural inspection using deepbase
Y Chen, Y Shi, B Chen, T Sellam, C Vondrick, E Wu
Proc. NIPS LearnSys Workshop, 2018
25*2018
Smile like you mean it: Driving animatronic robotic face with learned models
B Chen, Y Hu, L Li, S Cummings, H Lipson
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2739-2746, 2021
242021
Workspace aware online grasp planning
I Akinola, J Varley, B Chen, PK Allen
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
212018
Task level hierarchical system for BCI-enabled shared autonomy
I Akinola, B Chen, J Koss, A Patankar, J Varley, P Allen
2017 IEEE-RAS 17th International Conference on Humanoid Robotics (Humanoids …, 2017
202017
Visual hide and seek
B Chen, S Song, H Lipson, C Vondrick
Artificial Life Conference Proceedings 32, 645-655, 2020
172020
Workspace aware online grasp planning. In 2018 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS)
I Akinola, J Varley, B Chen, PK Allen
IEEE, 2018
72018
Visual perspective taking for opponent behavior modeling
B Chen, Y Hu, R Kwiatkowski, S Song, H Lipson
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 13678 …, 2021
62021
The boombox: Visual reconstruction from acoustic vibrations
B Chen, M Chiquier, H Lipson, C Vondrick
arXiv preprint arXiv:2105.08052, 2021
62021
On the origins of self-modeling
R Kwiatkowski, Y Hu, B Chen, H Lipson
arXiv preprint arXiv:2209.02010, 2022
32022
Egocentric visual self-modeling for legged robot locomotion
Y Hu, B Chen, H Lipson
arXiv preprint arXiv:2207.03386, 2022
22022
BEYOND CATEGORICAL LABEL REPRESENTATIONS FOR IMAGE CLASSIFICATION
B Chen, Y Li, S Raghupathi, H Lipson
22021
Human-robot facial coexpression
Y Hu, B Chen, J Lin, Y Wang, Y Wang, C Mehlman, H Lipson
Science Robotics 9 (88), eadi4724, 2024
12024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20