Παρακολούθηση
Juan Carlos Illera
Juan Carlos Illera
University of Oviedo, Campus Mieres, Biodiversity Research Institute, Research Building, 5th Floor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniovi.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A roadmap for island biology: 50 fundamental questions after 50 years of The Theory of Island Biogeography
J Patiño, RJ Whittaker, PAV Borges, JM Fernández‐Palacios, C Ah‐Peng, ...
Journal of Biogeography 44 (5), 963-983, 2017
2212017
Genetic and phenotypic divergence in an island bird: isolation by distance, by colonization or by adaptation?
LG Spurgin, JC Illera, TH Jorgensen, DA Dawson, DS Richardson
Molecular Ecology 23 (5), 1028-1039, 2014
1262014
Gene conversion rapidly generates major histocompatibility complex diversity in recently founded bird populations
LG Spurgin, C Van Oosterhout, JC Illera, S Bridgett, K Gharbi, ...
Molecular ecology 20 (24), 5213-5225, 2011
1142011
A simple dynamic model explains the diversity of island birds worldwide
L Valente, AB Phillimore, M Melo, BH Warren, SM Clegg, K Havenstein, ...
Nature 579 (7797), 92-96, 2020
1132020
Reproduction in an endemic bird of a semiarid island: a food‐mediated process
JC Illera, M Díaz
Journal of avian biology 37 (5), 447-456, 2006
982006
Colonisation and diversification of the blue tits (Parus caeruleus teneriffae-group) in the Canary Islands
L Kvist, J Broggi, JC Illera, K Koivula
Molecular Phylogenetics and Evolution 34 (3), 501-511, 2005
952005
Effect of native and alien vertebrate frugivores on seed viability and germination patterns of Rubia fruticosa (Rubiaceae) in the eastern Canary Islands
M Nogales, C Nieves, JC Illera, DP Padilla, A Traveset
Functional Ecology, 429-436, 2005
932005
Correlated patterns of genetic diversity and differentiation across an avian family
BM Van Doren, L Campagna, B Helm, JC Illera, IJ Lovette, M Liedvogel
Molecular Ecology 26 (15), 3982-3997, 2017
912017
Goats, birds, and emergent diseases: apparent and hidden effects of exotic species in an island environment
M Carrete, D Serrano, JC Illera, G López, M Vögeli, A Delgado, JL Tella
Ecological Applications 19 (4), 840-853, 2009
832009
Phylogenetic relationships, biogeography and speciation in the avian genus Saxicola
JC Illera, DS Richardson, B Helm, JC Atienza, BC Emerson
Molecular Phylogenetics and Evolution 48 (3), 1145-1154, 2008
832008
Age, origins and extinctions of the avifauna of Macaronesia: a synthesis of phylogenetic and fossil information
JC Illera, JC Rando, DS Richardson, BC Emerson
Quaternary Science Reviews 50, 14-22, 2012
822012
Population history of Berthelot's pipit: colonization, gene flow and morphological divergence in Macaronesia
JC Illera, BC Emerson, DS Richardson
Molecular Ecology 16 (21), 4599-4612, 2007
772007
The evolutionary history and genomics of European blackcap migration
ML Kira Delmore, Juan Carlos Illera, Javier Pérez-Tris, Gernot Segelbacher ...
eLife 9, e54462., 2020
742020
Biogeographical patterns and co-occurrence of pathogenic infection across island populations of Berthelot’s pipit (Anthus berthelotii)
LG Spurgin, JC Illera, DP Padilla, DS Richardson
Oecologia 168, 691-701, 2012
672012
Genetic characterization, distribution and prevalence of avian pox and avian malaria in the Berthelot’s pipit (Anthus berthelotii) in Macaronesia
JC Illera, BC Emerson, DS Richardson
Parasitology Research 103, 1435-1443, 2008
672008
What are we learning about speciation and extinction from the Canary Islands?
JC Illera, LG Spurgin, E Rodriguez-Exposito, M Nogales, JC Rando
Ardeola 63 (1), 15-33, 2016
652016
Local climate determines intra‐and interspecific variation in sexual size dimorphism in mountain grasshopper communities
P Laiolo, JC Illera, JR Obeso
Journal of Evolutionary Biology 26 (10), 2171-2183, 2013
642013
Island songbirds as windows into evolution in small populations
T Leroy, M Rousselle, MK Tilak, AE Caizergues, C Scornavacca, ...
Current Biology 31 (6), 1303-1310. e4, 2021
612021
Drift, not selection, shapes toll‐like receptor variation among oceanic island populations
C Gonzalez‐Quevedo, LG Spurgin, JC Illera, DS Richardson
Molecular Ecology 24 (23), 5852-5863, 2015
612015
A multi‐gene approach reveals a complex evolutionary history in the Cyanistes species group
JC Illera, K Koivula, J Broggi, M Paeckert, J Martens, L Kvist
Molecular Ecology 20 (19), 4123-4139, 2011
612011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20