Παρακολούθηση
Christos Goumopoulos
Christos Goumopoulos
Associate Professor, University of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automated zone-specific irrigation with wireless sensor/actuator network and adaptable decision support
C Goumopoulos, B O’Flynn, A Kameas
Computers and electronics in agriculture 105, 20-33, 2014
1212014
An ontology-based context management and reasoning process for UbiComp applications
E Christopoulou, C Goumopoulos, A Kameas
Proceedings of the 2005 joint conference on Smart objects and ambient …, 2005
1092005
Ambient ecologies in smart homes
C Goumopoulos, A Kameas
The computer journal 52 (8), 922-937, 2009
732009
Applying machine learning to extract new knowledge in precision agriculture applications
S Dimitriadis, C Goumopoulos
2008 Panhellenic Conference on Informatics, 100-104, 2008
692008
An ontology-driven system architecture for precision agriculture applications
C Goumopoulos, AD Kameas, A Cassells
International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies 4 (1-2), 72-84, 2009
432009
Smart objects as components of ubicomp applications
C Goumopoulos, A Kameas, P Hellas
392009
An ontology-based conceptual model for composing context-aware applications
E Christopoulou, C Goumopoulos, I Zaharakis, A Kameas
Research Academic Computer Technology Institute, 2004
392004
Design guidelines for building a wireless sensor network for environmental monitoring
N Giannopoulos, C Goumopoulos, A Kameas
2009 13th Panhellenic Conference on Informatics, 148-152, 2009
322009
Ontology-based representation of upnp devices and services for dynamic context-aware ubiquitous computing applications
K Togias, C Goumopoulos, A Kameas
2010 Third International Conference on Communication Theory, Reliability …, 2010
312010
The PLANTS system: enabling mixed societies of communicating plants and artefacts
C Goumopoulos, E Christopoulou, N Drossos, A Kameas
European Symposium on Ambient Intelligence, 184-195, 2004
312004
Using ai planning and late binding for managing service workflows in intelligent environments
J Bidot, C Goumopoulos, I Calemis
2011 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2011
282011
A high precision, wireless temperature measurement system for pervasive computing applications
C Goumopoulos
Sensors 18 (10), 3445, 2018
272018
A conceptual model and the supporting middleware for composing ubiquitous computing applications
NJ Drossos, CA Goumopoulos, AD Kameas
Journal of Ubiquitous Computing and Intelligence 1 (2), 174-186, 2007
272007
Development and evaluation of a mobile application suite for enhancing the social inclusion and well-being of seniors
C Goumopoulos, I Papa, A Stavrianos
Informatics 4 (3), 15, 2017
252017
Ontology-based modeling of dynamic ubiquitous computing applications as evolving activity spheres
L Seremeti, C Goumopoulos, A Kameas
Pervasive and Mobile Computing 5 (5), 574-591, 2009
252009
Efficient trip generation with a rule modeling system for crew scheduling problems
C Goumopoulos, E Housos
Journal of Systems and Software 69 (1-2), 43-56, 2004
242004
Atraco: Adaptive and trusted ambient ecologies
C Goumopoulos, A Kameas, H Hagras, V Callaghan, M Gardner, ...
2008 Second IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self …, 2008
222008
Parallel crew scheduling in PAROS
P Alefragis, C Goumopoulos, E Housos, P Sanders, T Takkula, D Wedelin
European Conference on Parallel Processing, 1104-1113, 1998
201998
A framework for pervasive computing applications based on smart objects and end user development
C Goumopoulos, I Mavrommati
Journal of Systems and Software 162, 110496, 2020
192020
Smart cities: recent trends, methodologies, and applications
D Gavalas, P Nicopolitidis, A Kameas, C Goumopoulos, P Bellavista, ...
Wireless Communications and Mobile Computing 2017, 2017
172017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20