Παρακολούθηση
Bruno Mirbach
Bruno Mirbach
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dfki.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pixel weighted average strategy for depth sensor data fusion
F Garcia, B Mirbach, B Ottersten, F Grandidier, A Cuesta
2010 IEEE International Conference on Image Processing, 2805-2808, 2010
1042010
Imaging device based occupant monitoring system supporting multiple functions
S Calmes, C Jouanique-Dubuis, T Mousel, JL Kaiser, L Lamesch, ...
US Patent App. 14/769,320, 2015
762015
Phase space entropy and global phase space structures of (chaotic) quantum systems
B Mirbach, HJ Korsch
Physical review letters 75 (3), 362, 1995
611995
A generalized entropy measuring quantum localization
B Mirbach, HJ Korsch
Annals of Physics 265 (1), 80-97, 1998
561998
Comparison of rate coefficients for Rydberg electron and free electron attachment
D Klar, B Mirbach, HJ Korsch, MW Ruf, H Hotop
Zeitschrift für Physik D Atoms, Molecules and Clusters 31, 235-244, 1994
551994
Depth image enhancement method
B Mirbach, T Solignac, FG Becerro, D Aouada
US Patent 10,275,857, 2019
452019
3D time-of-flight camera system and position/orientation calibration method therefor
F Garcia, F Grandidier, B Mirbach, R Orsello, T Solignac
US Patent 10,795,006, 2020
402020
Vehicle occupancy monitoring with optical range-sensors
M Fritzsche, C Prestele, G Becker, M Castillo-Franco, B Mirbach
IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2004, 90-94, 2004
352004
Fusion of keypoint tracking and facial landmark detection for real-time head pose estimation
JMD Barros, B Mirbach, F Garcia, K Varanasi, D Stricker
2018 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2028-2037, 2018
332018
A new multi-lateral filter for real-time depth enhancement
F Garcia, D Aouada, B Mirbach, T Solignac, B Ottersten
2011 8th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2011
332011
EBK quantization of quasi-energies
F Bensch, HJ Korsch, B Mirbach, N Ben-Tal
Journal of Physics A: Mathematical and General 25 (24), 6761, 1992
331992
Real‐time depth enhancement by fusion for RGB‐D cameras
F Garcia, D Aouada, T Solignac, B Mirbach, B Ottersten
IET Computer Vision 7 (5), 335-345, 2013
312013
Pattern classification method
B Mirbach, P Devarakota
US Patent 8,346,684, 2013
312013
Rgb-d multi-view system calibration for full 3d scene reconstruction
H Afzal, D Aouada, D Font, B Mirbach, B Ottersten
2014 22nd International Conference on Pattern Recognition, 2459-2464, 2014
282014
Ticam: A time-of-flight in-car cabin monitoring dataset
JS Katrolia, B Mirbach, A El-Sherif, H Feld, J Rambach, D Stricker
arXiv preprint arXiv:2103.11719, 2021
262021
Occupant classification using range images
PRR Devarakota, M Castillo-Franco, R Ginhoux, B Mirbach, B Ottersten
IEEE Transactions on Vehicular Technology 56 (4), 1983-1993, 2007
262007
Phase-space localization and level spacing distributions for a driven rotor with mixed regular/chaotic dynamics
T Gorin, HJ Korsch, B Mirbach
Chemical physics 217 (2-3), 145-153, 1997
261997
Classical and quantum chaos in molecular rotational excitation by AC electric fields
N Moiseyev, HJ Korsch, B Mirbach
Zeitschrift für Physik D Atoms, Molecules and Clusters 29, 125-138, 1994
261994
Unified multi-lateral filter for real-time depth map enhancement
F Garcia, D Aouada, B Mirbach, T Solignac, B Ottersten
Image and Vision Computing 41, 26-41, 2015
222015
Dynamical tunneling through a chaotic region: A continuously driven rigid rotor
V Averbukh, N Moiseyev, B Mirbach, HJ Korsch
Zeitschrift für Physik D Atoms, Molecules and Clusters 35, 247-256, 1995
221995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20