Παρακολούθηση
Bing Hui
Bing Hui
Ofinno
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ofinno.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On millimeter wave and THz mobile radio channel for smart rail mobility
Ke Guan, Guangkai Li, Thomas Kürner, Andreas F Molisch, Bile Peng, Ruisi He ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (7), 5658-5674, 2016
2522016
Channel measurement, simulation, and analysis for high-speed railway communications in 5G millimeter-wave band
Danping He, Bo Ai, Ke Guan, Zhangdui Zhong, Bing Hui, Junhyeong Kim, Heesang ...
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 19 (10), 3144-3158, 2017
1552017
High-speed train communications standardization in 3GPP 5G NR
Fumihiro Hasegawa, Akinori Taira, Gosan Noh, Bing Hui, Hiroshi Nishimoto ...
IEEE Communications Standards Magazine 2 (1), 44-52, 2018
822018
A geometry-based stochastic channel model for the millimeter-wave band in a 3GPP high-speed train scenario
Jingya Yang, Bo Ai, Ke Guan, Danping He,x Xue He, Bing Hui, Junhyeong Kim ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (5), 3853-3865, 2018
502018
Apparatus and method for beam-forming communication in mobile wireless backhaul network
Junhyeong Kim, Bing Hui, Il Gyu Kim, Hoon Lee, Hyun Kyu Chung
US Patent 10,484,885, 2019
472019
System and method to mitigate interference of 3GPP LTE heterogeneous network according to priority of service
Kyung Hi Chang, Zeeshan Kaleem, Bing Hui
US Patent 9,369,969, 2016
392016
QoS priority-based dynamic frequency band allocation algorithm for load balancing and interference avoidance in 3GPP LTE HetNet
Zeeshan Kaleem, Bing Hui, KyungHi Chang
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2014 (1), 1-18, 2014
392014
Random access power control
Hyoungsuk Jeon, Esmael Hejazi Dinan, Bing Hui, Yunjung Yi, Hua Zhou ...
US Patent 11,228,990, 2020
38*2020
Influence analysis of typical objects in rural railway environments at 28 GHz
Danping He, Bo Ai, Mathis Schmieder, Zhangdui Zhong, Junhyeong Kim, Bing Hui ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (3), 2066-2076, 2018
372018
High speed moving terminal and method for transmitting control information thereof, and method for receiving control information of base station in mobile wireless backhaul network
Junhyeong Kim, Bing Hui, Il Gyu Kim, Jun Hwan Lee, Hoon Lee, Hee Sang Chung
US Patent 10,542,537, 2020
352020
Fixed-complexity vector perturbation with block diagonalization for MU-MIMO systems
Manar Mohaisen, Bing Hui, KyungHi Chang, Seunghwan Ji, Jinsoup Joung
2009 IEEE 9th Malaysia International Conference on Communications (MICC …, 2009
352009
Design of radio transmission technologies for VHF band ship ad-hoc network
Bing Hui, KwangHyun Jeon, KyungHi Chang, SeungGeun Kim, JongWon Park ...
ICTC 2011, 626-629, 2011
342011
High speed train communications in 5G: design elements to mitigate the impact of very high mobility
Gosan Noh, Bing Hui, Ilgyu Kim
IEEE Wireless Communications 27 (6), 98-106, 2020
292020
Access Procedures for Wireless Communications
Hyoungsuk Jeon, Esmael Dinan, Yunjung Yi, Hua Zhou, Bing Hui, Kyungmin Park
US Patent App. 16/832,901, 2020
28*2020
DMRS Design and Evaluation for 3GPP 5G New Radio in a High Speed Train Scenario
Gosan Noh, Bing Hui, Junhyeong Kim, Heesang Chung
2017 IEEE Global Communications Conference, 2017
23*2017
From architecture to field trial: A millimeter wave based MHN system for HST communications toward 5G
Heesang Chung, Junhyeong Kim, Gosan Noh, Bing Hui, Ilgyu Kim, Youngmin Choi ...
2017 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 1-5, 2017
232017
Multi-hop clock synchronization based on robust reference node selection for ship ad-hoc network
Xin Su, Bing Hui, KyungHi Chang
Journal of Communications and Networks 18 (1), 65-74, 2016
202016
Stochastic channel modeling for railway tunnel scenarios at 25 GHz
Danping He, Bo Ai, Ke Guan, Zhangdui Zhong, Bing Hui, Junhyeong Kim, Heesang ...
Etri Journal 40 (1), 39-50, 2018
192018
mmWave-based mobile backhaul transceiver for high speed train communication systems
Gosan Noh, Junhyeong Kim, Hee Sang Chung, Bing Hui, Young-Min Choi, Ilgyu Kim
2017 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 1-5, 2017
192017
Channel characterization for mobile hotspot network in subway tunnels at 30 GHz band
Guangkai Li, Bo Ai, Ke Guan, Ruisi He, Zhangdui Zhong, Bing Hui, Junhyeong Kim
2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-5, 2016
192016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20