Παρακολούθηση
Niklaus E. Zimmermann
Niklaus E. Zimmermann
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wsl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data
J Elith*, C H. Graham*, R P. Anderson, M Dudík, S Ferrier, A Guisan, ...
Ecography 29 (2), 129-151, 2006
99802006
Predictive habitat distribution models in ecology
A Guisan, NE Zimmermann
Ecological modelling 135 (2-3), 147-186, 2000
96192000
Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution
HE Beck, NE Zimmermann, TR McVicar, N Vergopolan, A Berg, EF Wood
Scientific data 5 (1), 1-12, 2018
44542018
Climatologies at high resolution for the earth’s land surface areas
DN Karger, O Conrad, J Böhner, T Kawohl, H Kreft, RW Soria-Auza, ...
Scientific data 4 (1), 1-20, 2017
30702017
Measuring ecological niche overlap from occurrence and spatial environmental data
O Broennimann, MC Fitzpatrick, PB Pearman, B Petitpierre, L Pellissier, ...
Global ecology and biogeography 21 (4), 481-497, 2012
15402012
Predicting global change impacts on plant species’ distributions: future challenges
W Thuiller, C Albert, MB Araújo, PM Berry, M Cabeza, A Guisan, T Hickler, ...
Perspectives in plant ecology, evolution and systematics 9 (3-4), 137-152, 2008
14352008
Habitat suitability and distribution models: with applications in R
A Guisan, W Thuiller, NE Zimmermann
Cambridge University Press, 2017
13502017
An improved approach for predicting the distribution of rare and endangered species from occurrence and pseudo‐absence data
R Engler, A Guisan, L Rechsteiner
Journal of applied ecology 41 (2), 263-274, 2004
12512004
Climate change may cause severe loss in the economic value of European forest land
M Hanewinkel, DA Cullmann, MJ Schelhaas, GJ Nabuurs, ...
Nature climate change 3 (3), 203-207, 2013
10882013
The prehistoric and preindustrial deforestation of Europe
JO Kaplan, KM Krumhardt, N Zimmermann
Quaternary science reviews 28 (27-28), 3016-3034, 2009
10572009
Plant functional traits have globally consistent effects on competition
G Kunstler, D Falster, DA Coomes, F Hui, RM Kooyman, DC Laughlin, ...
Nature 529 (7585), 204-207, 2016
8772016
Are niche‐based species distribution models transferable in space?
CF Randin, T Dirnböck, S Dullinger, NE Zimmermann, M Zappa, A Guisan
Journal of biogeography 33 (10), 1689-1703, 2006
8622006
Standards for distribution models in biodiversity assessments
MB Araújo, RP Anderson, A Márcia Barbosa, CM Beale, CF Dormann, ...
Science advances 5 (1), eaat4858, 2019
8162019
Tree line shifts in the Swiss Alps: climate change or land abandonment?
J Gehrig‐Fasel, A Guisan, NE Zimmermann
Journal of vegetation science 18 (4), 571-582, 2007
7962007
Extinction debt of high-mountain plants under twenty-first-century climate change
S Dullinger, A Gattringer, W Thuiller, D Moser, NE Zimmermann, A Guisan, ...
Nature climate change 2 (8), 619-622, 2012
7932012
Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming
MJ Steinbauer, JA Grytnes, G Jurasinski, A Kulonen, J Lenoir, H Pauli, ...
Nature 556 (7700), 231-234, 2018
7752018
21st century climate change threatens mountain flora unequally across Europe
R Engler, CF Randin, W Thuiller, S Dullinger, NE Zimmermann, ...
Global change biology 17 (7), 2330-2341, 2011
7102011
Using niche‐based models to improve the sampling of rare species
A Guisan, O Broennimann, R Engler, M Vust, NG Yoccoz, A Lehmann, ...
Conservation biology 20 (2), 501-511, 2006
6892006
Climate change and European forests: what do we know, what are the uncertainties, and what are the implications for forest management?
M Lindner, JB Fitzgerald, NE Zimmermann, C Reyer, S Delzon, ...
Journal of environmental management 146, 69-83, 2014
6762014
Sensitivity of predictive species distribution models to change in grain size
A Guisan, CH Graham, J Elith, F Huettmann, ...
Diversity and distributions 13 (3), 332-340, 2007
6652007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20