Παρακολούθηση
Seong-Lyun Kim
Seong-Lyun Kim
School of EEE, Yonsei University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yonsei.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Blockchained on-device federated learning
H Kim, J Park, M Bennis, SL Kim
IEEE Communications Letters 24 (6), 1279-1283, 2019
7002019
Radio resource management for wireless networks
J Zander, SL Kim, M Almgren, O Queseth
Artech House, Inc., 2001
6672001
Communication-efficient on-device machine learning: Federated distillation and augmentation under non-iid private data
E Jeong, S Oh, H Kim, J Park, M Bennis, SL Kim
arXiv preprint arXiv:1811.11479, 2018
5792018
Joint subcarrier and power allocation in uplink OFDMA systems
K Kim, Y Han, SL Kim
IEEE Communications Letters 9 (6), 526-528, 2005
4492005
Downlink capacity and base station density in cellular networks
SM Yu, SL Kim
2013 11th international symposium and workshops on modeling and optimization …, 2013
2932013
Communication-efficient and distributed learning over wireless networks: Principles and applications
J Park, S Samarakoon, A Elgabli, J Kim, M Bennis, SL Kim, M Debbah
Proceedings of the IEEE 109 (5), 796-819, 2021
1772021
Second-order power control with asymptotically fast convergence
R Jantti, SL Kim
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 18 (3), 447-457, 2000
1732000
Combined power control and transmission rate selection in cellular networks
SL Kim, Z Rosberg, J Zander
Gateway to 21st Century Communications Village. VTC 1999-Fall. IEEE VTS 50th …, 1999
1721999
On-device federated learning via blockchain and its latency analysis
H Kim, J Park, M Bennis, SL Kim
arXiv preprint arXiv:1808.03949, 2018
1472018
Joint power control and intracell scheduling of DS-CDMA nonreal time data
F Berggren, SL Kim, R Jantti, J Zander
IEEE Journal on selected areas in communications 19 (10), 1860-1870, 2001
1392001
Tractable resource management with uplink decoupled millimeter-wave overlay in ultra-dense cellular networks
J Park, SL Kim, J Zander
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (6), 4362-4379, 2016
1212016
Temporal spectrum sharing based on primary user activity prediction
KW Sung, SL Kim, J Zander
IEEE Transactions on Wireless Communications 9 (12), 3848-3855, 2010
1032010
A two-phase algorithm for frequency assignment in cellular mobile systems
S Kim, SL Kim
IEEE Transactions on Vehicular Technology 43 (3), 542-548, 1994
971994
A generalized algorithm for constrained power control with capability of temporary removal
F Berggren, R Jantti, SL Kim
IEEE Transactions on Vehicular Technology 50 (6), 1604-1612, 2001
932001
Energy-efficient control of rate and power in DS-CDMA systems
F Berggren, SL Kim
IEEE Transactions on Wireless Communications 3 (3), 725-733, 2004
922004
16 federated knowledge distillation
H Seo, J Park, S Oh, M Bennis, SL Kim
Machine Learning and Wireless Communications, 457, 2022
902022
Xor mixup: Privacy-preserving data augmentation for one-shot federated learning
MJ Shin, C Hwang, J Kim, J Park, M Bennis, SL Kim
arXiv preprint arXiv:2006.05148, 2020
882020
Live prefetching for mobile computation offloading
SW Ko, K Huang, SL Kim, H Chae
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (5), 3057-3071, 2017
832017
Hierarchically modulated network coding for asymmetric two-way relay systems
JM Park, SL Kim, J Choi
IEEE Transactions on Vehicular Technology 59 (5), 2179-2184, 2010
782010
Asymptotic behavior of ultra-dense cellular networks and its economic impact
J Park, SL Kim, J Zander
2014 IEEE Global Communications Conference, 4941-4946, 2014
742014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20