Παρακολούθηση
Lawrence Hunter
Lawrence Hunter
Professor of Pharmacology, University of Colorado School of Medicine
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα CUAnschutz.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
EDGAR: extraction of drugs, genes and relations from the biomedical literature
TC Rindflesch, L Tanabe, JN Weinstein, L Hunter
Biocomputing 2000, 517-528, 1999
5991999
Overview of BioCreative II gene mention recognition
L Smith, LK Tanabe, RJ Ando, CJ Kuo, IF Chung, CN Hsu, YS Lin, ...
Genome biology 9, 1-19, 2008
5152008
Biomedical language processing: what's beyond PubMed?
L Hunter, KB Cohen
Molecular cell 21 (5), 589-594, 2006
3942006
Getting started in text mining
KB Cohen, L Hunter
PLoS computational biology 4 (1), e20, 2008
3322008
MedMiner: an Internet text-mining tool for biomedical information, with application to gene expression profiling
L Tanabe, U Scherf, LH Smith, JK Lee, L Hunter, JN Weinstein
Biotechniques 27 (6), 1210-1217, 1999
3181999
AMIA Board white paper: definition of biomedical informatics and specification of core competencies for graduate education in the discipline
CA Kulikowski, EH Shortliffe, LM Currie, PL Elkin, LE Hunter, TR Johnson, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 19 (6), 931-938, 2012
3112012
Manual curation is not sufficient for annotation of genomic databases
WA Baumgartner Jr, KB Cohen, LM Fox, G Acquaah-Mensah, L Hunter
Bioinformatics 23 (13), i41-i48, 2007
3102007
Concept annotation in the CRAFT corpus
M Bada, M Eckert, D Evans, K Garcia, K Shipley, D Sitnikov, ...
BMC bioinformatics 13, 1-20, 2012
2972012
Functional development of the mammary gland: use of expression profiling and trajectory clustering to reveal changes in gene expression during pregnancy, lactation, and involution
MC Rudolph, JL McManaman, L Hunter, T Phang, MC Neville
Journal of mammary gland biology and neoplasia 8, 287-307, 2003
2482003
Transcending inductive category formation in learning
RC Schank, GC Collins, LE Hunter
Behavioral and Brain Sciences 9 (4), 639-651, 1986
2291986
Artificial intelligence and molecular biology
L Hunter
Aaai Press, 1993
1921993
The structural and content aspects of abstracts versus bodies of full text journal articles are different
KB Cohen, HL Johnson, K Verspoor, C Roeder, LE Hunter
BMC bioinformatics 11, 1-10, 2010
1832010
MutationFinder: a high-performance system for extracting point mutation mentions from text
JG Caporaso, WA Baumgartner Jr, DA Randolph, KB Cohen, L Hunter
Bioinformatics 23 (14), 1862-1865, 2007
1832007
OpenDMAP: an open source, ontology-driven concept analysis engine, with applications to capturing knowledge regarding protein transport, protein interactions and cell-type …
L Hunter, Z Lu, J Firby, WA Baumgartner, HL Johnson, PV Ogren, ...
BMC bioinformatics 9, 1-11, 2008
1732008
The compositional structure of Gene Ontology terms
PV Ogren, KB Cohen, GK Acquaah-Mensah, J Eberlein, L Hunter
Biocomputing 2004, 214-225, 2003
1422003
Natural language processing and systems biology
KB Cohen, L Hunter
Artificial intelligence methods and tools for systems biology, 147-173, 2004
1392004
Differential gene expression in human cerebrovascular malformations
R Shenkar, JP Elliott, K Diener, J Gault, LJ Hu, RJ Cohrs, T Phang, ...
Neurosurgery 52 (2), 465-478, 2003
1352003
Extracting molecular binding relationships from biomedical text
TC Rindflesch, JV Rajan, L Hunter
Sixth Applied Natural Language Processing Conference, 188-195, 2000
1352000
Large-scale biomedical concept recognition: an evaluation of current automatic annotators and their parameters
C Funk, W Baumgartner, B Garcia, C Roeder, M Bada, KB Cohen, ...
BMC bioinformatics 15, 1-29, 2014
1322014
Molecular profiling reveals prognostically significant subtypes of canine lymphoma
AM Frantz, AL Sarver, D Ito, TL Phang, A Karimpour-Fard, MC Scott, ...
Veterinary pathology 50 (4), 693-703, 2013
1302013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20