Παρακολούθηση
Angelos I. Nousdilis
Angelos I. Nousdilis
Postdoctoral Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessing the viability of Battery Energy Storage Systems coupled with Photovoltaics under a pure self-consumption scheme
GA Barzegkar-Ntovom, NG Chatzigeorgiou, AI Nousdilis, SA Vomva, ...
Renewable Energy 152, 1302-1309, 2020
692020
Active power management in low voltage networks with high photovoltaics penetration based on prosumers’ self-consumption
AI Nousdilis, GC Christoforidis, GK Papagiannis
Applied Energy 229, 614-624, 2018
552018
Ancillary services in active distribution networks: A review of technological trends from operational and online analysis perspective
GC Kryonidis, EO Kontis, TA Papadopoulos, KD Pippi, AI Nousdilis, ...
Renewable and Sustainable Energy Reviews 147, 111198, 2021
462021
Impact of policy incentives on the promotion of integrated PV and battery storage systems: a techno-economic assessment
AI Nousdilis, GC Kryonidis, EO Kontis, GA Barzegkar-Ntovom, ...
IET Renewable Power Generation 14 (7), 1174-1183, 2020
342020
The impact of Photovoltaic Self-Consumption Rate on voltage levels in LV distribution grids
AI Nousdilis, AI Chrysochos, GK Papagiannis, GC Christoforidis
2017 11th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics …, 2017
282017
Simplified measurement-based black-box modeling of distribution transformers using transfer functions
TA Papadopoulos, AI Chrysochos, AI Nousdilis, GK Papagiannis
Electric Power Systems Research 121, 77-88, 2015
272015
A two-layer control strategy for voltage regulation of active unbalanced LV distribution networks
EO Kontis, GC Kryonidis, AI Nousdilis, KND Malamaki, GK Papagiannis
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 111, 216-230, 2019
262019
Economic Viability of Residential PV Systems with Battery Energy Storage Under Different Incentive Schemes
AI Nousdilis, GC Kryonidis, EO Kontis, GK Papagiannis, GC Christoforidis, ...
2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2018
232018
Cost-Effective Hybrid PV-Battery Systems in Buildings Under Demand Side Management Application
NS Kelepouris, AI Nousdilis, AS Bouhouras, GC Christoforidis
IEEE Transactions on Industry Applications 58 (5), 6519-6528, 2022
212022
Investigating the impact of decentralized energy storage systems in active low-voltage distribution networks
AI Nousdilis, GK Papagiannis, GC Christoforidis
2017 52nd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-6, 2017
142017
A unified control strategy for voltage regulation and congestion management in active distribution networks
KD Pippi, GC Kryonidis, AI Nousdilis, TA Papadopoulos
Electric Power Systems Research 212, 108648, 2022
132022
Performance Assessment of Electrical Storage on Prosumers via Pilot Case Studies
GA Barzegkar-Ntovom, EO Kontis, GC Kryonidis, AI Nousdilis, ...
2019 1st International Conference on Energy Transition in the Mediterranean …, 2019
132019
Enhancing storage integration in buildings with photovoltaics (PV-ESTIA project)
AI Nousdilis, GC Kryonidis, EO Kontis, GK Papagiannis, GC Christoforidis, ...
2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 1-5, 2018
132018
Power Flow Analysis of Islanded AC Microgrids
EO Kontis, GC Kryonidis, AI Nousdilis, KND Malamaki, GK Papagiannis
2019 IEEE Milan PowerTech, 1-6, 2019
112019
An Exponential Droop Control Strategy for Distributed Energy Storage Systems Integrated with Photovoltaics
AI Nousdilis, GC Kryonidis, EO Kontis, GC Christoforidis, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Power Systems 36 (4), 3317-3328, 2020
102020
Sizing of Electrical and Thermal Storage Systems in the Nearly Zero Energy Building Environment-A Comparative Assessment
V Gjorgievski, AI Nousdilis, EO Kontis, GC Kryonidis, ...
2019 1st International Conference on Energy Transition in the Mediterranean …, 2019
102019
Economic Assessment of Lithium-Ion Battery Storage Systems in the Nearly Zero Energy Building Environment
AI Nousdilis, EO Kontis, GC Kryonidis, GC Christoforidis, GK Papagiannis
2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies …, 2018
102018
Optimal scheduling of prosumer's battery storage and flexible loads for distribution network support
NS Kelepouris, AI Nousdilis, AS Bouhouras, GC Christoforidis
IET Generation, Transmission & Distribution 17 (7), 1491-1508, 2023
92023
Impact of Demand Side Management on the Self-Sufficiency and Self-Consumption of Buildings with Photovoltaic and Storage Systems
NS Kelepouris, AI Nousdilis, AS Bouhouras, GC Christoforidis, ...
2021 9th International Conference on Modern Power Systems (MPS), 1-6, 2021
92021
Impact of Power Smoothing Techniques on the Long-Term Performance of Battery Energy Storage Systems
GC Kryonidis, AI Nousdilis, KD Pippi, TA Papadopoulos
2021 56th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-6, 2021
82021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20