Daniel Sanchez-Valdes
Daniel Sanchez-Valdes
Alstom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alstomgroup.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic linguistic report of traffic evolution in roads
A Alvarez-Alvarez, D Sanchez-Valdes, G Trivino, Á Sánchez, PD Suárez
Expert Systems with Applications 39 (12), 11293-11302, 2012
352012
Dynamic linguistic descriptions of time series applied to self-track the physical activity
D Sanchez-Valdes, A Alvarez-Alvarez, G Trivino
Fuzzy Sets and Systems 285, 162-181, 2016
252016
Linguistic description about circular structures of the Mars’ surface
D Sanchez-Valdes, A Alvarez-Alvarez, G Trivino
Applied Soft Computing 13 (12), 4738-4749, 2013
212013
Automatic linguistic description about relevant features of the Mars' surface
A Alvarez-Alvarez, D Sanchez-Valdes, G Trivino
2011 11th International Conference on Intelligent Systems Design and …, 2011
182011
Computational perceptions of uninterpretable data. A case study on the linguistic modeling of human gait as a quasi-periodic phenomenon
D Sanchez-Valdes, G Trivino
Fuzzy Sets and Systems 253, 101-121, 2014
142014
Linguistic and emotional feedback for self-tracking physical activity
D Sanchez-Valdes, G Trivino
Expert Systems with Applications 42 (24), 9574-9586, 2015
132015
Walking pattern classification using a granular linguistic analysis
D Sanchez-Valdes, A Alvarez-Alvarez, G Trivino
Applied Soft Computing 33, 100-113, 2015
132015
Linguistic Description of Human Activity based on Mobile Phone’s Accelerometers
D Sanchez-Valdes, L Eciolaza, G Trivino
4th International Workshop on Ambient Assisted Living, 346-353, 2012
112012
Increasing the granularity degree in linguistic descriptions of quasi-periodic phenomena
D Sanchez-Valdes, G Trivino
International Conference on Flexible Query Answering Systems, 281-292, 2013
32013
Generation of linguistic advices for saving energy: architecture
G Trivino, D Sanchez-Valdes
International Conference on Theory and Practice of Natural Computing, 83-94, 2015
12015
Linguistic Description of the Traffic Evolution in Roads
D Sanchez-Valdes, A Alvarez-Alvarez, G Trivino
Congreso Español sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy (ESTYLF), 2012
12012
Contribución teórico-práctica en el modelado lingüístico de fenómenos complejos
D Sánchez Valdés
2015
Periodical report about personal physical cctivities
D Sánchez Valdés
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13