Παρακολούθηση
Makoto Kanazawa
Makoto Kanazawa
Faculty of Science and Engineering, Hosei University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hosei.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reciprocal expressions and the concept of reciprocity
M Dalrymple, M Kanazawa, Y Kim, S Mchombo, S Peters
Linguistics and philosophy 21 (2), 159-210, 1998
4721998
Learnable Classes of Categorial Grammars
M Kanazawa
CSLI Publications, 1998
260*1998
Weak vs. strong readings of donkey sentences and monotonicity inference in a dynamic setting
M Kanazawa
Linguistics and philosophy 17 (2), 109-158, 1994
1871994
The Lambek calculus enriched with additional connectives
M Kanazawa
Journal of Logic, Language and Information 1 (2), 141-171, 1992
981992
What do reciprocals mean?
M Dalrymple, M Kanazawa, S Mchombo, S Peters
Proceedings of SALT 4 (0), 61-78, 1994
851994
Parsing and generation as datalog queries
M Kanazawa
45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 176-183, 2007
612007
Identification in the limit of categorial grammars
M Kanazawa
Journal of Logic, Language and Information 5 (2), 115-155, 1996
591996
The pumping lemma for well-nested multiple context-free languages
M Kanazawa
International Conference on Developments in Language Theory, 312-325, 2009
562009
Singular donkey pronouns are semantically singular
M Kanazawa
Linguistics and Philosophy, 383-403, 2001
532001
Angluin's theorem for indexed families of re sets and applications
D De Jongh, M Kanazawa
Proceedings of the Ninth Annual Conference on Computational Learning Theory …, 1996
461996
Dynamic generalized quantifiers and monotonicity
M Kanazawa
Dynamics, polarity and quantification, 213-249, 1994
441994
MIX Is Not a Tree-Adjoining Language
M Kanazawa, S Salvati
The 50th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics …, 2012
38*2012
On the lumping semantics of counterfactuals
M Kanazawa, S Kaufmann, S Peters
Journal of Semantics 22 (2), 129-151, 2005
332005
The copying power of well-nested multiple context-free grammars
M Kanazawa, S Salvati
International Conference on Language and Automata Theory and Applications …, 2010
242010
A prefix-correct Earley recognizer for multiple context-free grammars
M Kanazawa
Proceedings of the Ninth International Workshop on Tree Adjoining Grammars …, 2008
232008
Second-order abstract categorial grammars as hyperedge replacement grammars
M Kanazawa
Journal of Logic, Language and Information 19 (2), 137-161, 2010
212010
The complexity and generative capacity of lexicalized abstract categorial grammars
R Yoshinaka, M Kanazawa
International Conference on Logical Aspects of Computational Linguistics …, 2005
212005
Multidimensional trees and a Chomsky–Schützenberger–Weir representation theorem for simple context-free tree grammars
M Kanazawa
Journal of Logic and Computation 26 (5), 1469-1516, 2016
192016
Distributional learning of abstract categorial grammars
R Yoshinaka, M Kanazawa
International Conference on Logical Aspects of Computational Linguistics …, 2011
192011
Dynamics, polarity and quantification
M Kanazawa, CJ Piñón
CSLI Publications, 1994
191994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20