Παρακολούθηση
Mihaela Vela
Mihaela Vela
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lst.uni-saarland.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exploring the use of text classification in the legal domain
OM Sulea, M Zampieri, S Malmasi, M Vela, LP Dinu, J Van Genabith
arXiv preprint arXiv:1710.09306, 2017
1192017
Predicting the law area and decisions of french supreme court cases
OM Sulea, M Zampieri, M Vela, J Van Genabith
arXiv preprint arXiv:1708.01681, 2017
912017
A minimally supervised approach for synonym extraction with word embeddings
A Leeuwenberg, M Vela, J Dehdari, J van Genabith
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 105 (1), 111, 2016
502016
Multi-dimensional annotation and alignment in an English-German translation corpus
S Hansen-Schirra, S Neumann, M Vela
Proceedings of the 5th Workshop on NLP and XML (NLPXML-2006): Multi …, 2006
472006
Quantifying the influence of MT output in the translators’ performance: A case study in technical translation
M Zampieri, M Vela
Proceedings of the EACL 2014 Workshop on Humans and Computer-assisted …, 2014
442014
A neural network based approach to automatic post-editing
S Pal, SK Naskar, M Vela, J van Genabith
Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2016
412016
Empirical studies on language contrast using the English-German comparable and parallel CroCo corpus
O Čulo, S Hansen-Schirra, S Neumann, M Vela
Proceedings of the LREC 2008 Workshop" Building and Using Comparable Corpora …, 2008
312008
Searching for context: a study on document-level labels for translation quality estimation
C Scarton, M Zampieri, M Vela, J van Genabith, L Specia
Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Association for …, 2015
242015
Towards Ontology Engineering Based on Linguistic Analysis.
P Buitelaar, D Olejnik, M Hutanu, A Schutz, T Declerck, M Sintek
LREC, 2004
242004
Neural automatic post-editing using prior alignment and reranking
S Pal, SK Naskar, M Vela, Q Liu, J van Genabith
Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the …, 2017
232017
Multi-modal indicators for estimating perceived cognitive load in post-editing of machine translation
N Herbig, S Pal, M Vela, A Krüger, J van Genabith
Machine Translation 33 (1), 91-115, 2019
202019
Can Translation Memories afford not to use paraphrasing?
R Gupta, C Orǎsan, M Zampieri, M Vela, J Van Genabith
Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Association for …, 2015
192015
Catalog online: Porting a post-editing tool to the web
S Pal, M Zampieri, SK Naskar, T Nayak, M Vela, J van Genabith
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
152016
USAAR-SAPE: An English–Spanish statistical automatic post-editing system
S Pal, M Vela, SK Naskar, J van Genabith
Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, 216-221, 2015
152015
Predicting machine translation adequacy with document embeddings
M Vela, L Tan
Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, 402-410, 2015
152015
Europarl-uds: Preserving and extending metadata in parliamentary debates
A Karakanta, M Vela, E Teich
ParlaCLARIN: Creating and Using Parliamentary Corpora, 2018
14*2018
Catalog: New approaches to tm and post editing interfaces
T Nayak, SK Naskar, S Pal, M Zampieri, M Vela, J van Genabith
Proceedings of the Workshop Natural Language Processing for Translation …, 2015
142015
Measuring ‘registerness’ in human and machine translation: A text classification approach
E Lapshinova-Koltunski, M Vela
Proceedings of the Second Workshop on Discourse in Machine Translation, 122-131, 2015
142015
Querying multi-layer annotation and alignment in translation corpora
M Vela, S Neumann, S Hansen-Schirra
Proceedings of the Corpus Linguistics Conference CL, 2007
142007
Improving translation memory matching and retrieval using paraphrases
R Gupta, C Orăsan, M Zampieri, M Vela, J van Genabith, R Mitkov
Machine Translation 30 (1), 19-40, 2016
122016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20